Projekt:SFI 2013/Ledningsrapport 2013-10

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Status per 2013-10-10 STATUS:
STATUS orsak * Internetfonden har godkänt en reviderat projektplan där målet är att eleverna skriver minst 200 ord långa. Detta kan nog uppnås.
 • Endast två skolor (men tre lärare) är med i projektet.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Vi hade en uppföljningsworkshop i Malmö tillsammans med två av de deltagande lärarna. Av de åtta ursprungliga eleverna i gruppen hade fem helt slutat på SFI av orsaker okända för lärarna (det handlar alltså inte om projektet utan de har helt slutat utbildningen). Tre av eleverna återstod från de ursprungliga första gruppen och har börjat översätta.
 • Projektet presenterades inför cirka 25 församlade SFI-lärare i Malmö. De visade ett stort intresse för projektet och för att använda Wikipedia i sin undervisning och är intresserade av hur fortsättningen blir och projektets utfall.
 • Uppföljningsmöte med läraren från Värnamo skedde den 7 oktober med 19 deltagare. Projektet beskrevs då även i lokaltidningen!
 • En lista över faddrar på olika språkversioner av Wikipedia har satts samman med de behov som fanns i de första grupperna. https://meta.wikimedia.org/wiki/SFI/Faddrar. Det har funnits ett stort intresse bland volontärerna att hjälpa till i projektet vilket bland annat reflekteras i det stora antalet volontärer från de olika språkversionerna som skrivit upp sig. Detta lovar mycket gott inför framtiden om vi expanderar projektet.
 • Förberedelser inför Mötesplats Skola samt Skolforum i slutet av oktober. En flyer om projektet håller på att sättas samman. Texten är i stort sett färdig men layout och tryck återstår att fixa.
 • Utbildningsmaterialet för eleverna har kompletterats baserat på några återkommande frågor från dem.
 • Volontärer har även lagt till makedoniska och albanska på vår lista över lämpliga artiklar att arbeta med! https://meta.wikimedia.org/wiki/SFI/Modersmål

Intresset från de lärare som deltog på workshopen var stort och de hade många tankar och idéer.

VE kommer att vara ett oerhört viktigt verktyg för oss när det fungerar! Det går så mycket enklare att entusiasmera deltagare när de kan fokusera på de mjuka delarna snarare än att lära sig wikitexten.

 • Budget 234 000
 • Aktuell 84 828.21
 • Prognos 234 000
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar