Projekt:SFI 2013/Ledningsrapport 2013-11

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Status per 2013-11-11 STATUS:
STATUS orsak * Internetfonden har godkänt en reviderat projektplan där målet är att eleverna skriver minst 200 ord långa. Detta kan nog uppnås.
  • Endast två skolor (men tre lärare) är med i projektet.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
  • Lärarna har presenterat deras initiala tankar om projektet och har bland annat påpekat att de gärna skulle ha sett en färdig plan för undervisningen så att det hade varit lätt att starta. Det ska vi se till att skapa baserat på deras erfarenheter och experiment så att det blir lättare att attrahera fler lärare.
  • Vi deltog på Mötesplats skola med en ny broschyr som delades ut och en av lärarna var med och presenterade konceptet för intresserade lärare.
  • Listan över faddrar på olika språkversioner av Wikipedia har utvecklats allt eftersom. https://meta.wikimedia.org/wiki/SFI/Faddrar. Det har funnits ett stort intresse bland volontärerna att hjälpa till i projektet vilket bland annat reflekteras i det stora antalet volontärer från de olika språkversionerna som skrivit upp sig. Detta lovar mycket gott inför framtiden om vi expanderar projektet.
  • I Malmö håller de på att sätta igång med nästa grupp elever.
  • I Malmö har ytterligare två lärare sagt att de vill börja jobba med Wikipedia och har börjat titta på det hela.

Intresset från de lärare som deltog på workshopen var stort och de hade många tankar och idéer.

VE kommer att vara ett oerhört viktigt verktyg för oss när det fungerar! Det går så mycket enklare att entusiasmera deltagare när de kan fokusera på de mjuka delarna snarare än att lära sig wikitexten.

  • Budget 234 000
  • Aktuell 93 452.84
  • Prognos 234 000
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Jag har ingen möjlighet att åka till dem de närmaste två veckorna för att hjälpa dem vilket de bad om då nya lärare är intresserade. Volontärer kommer att kontaktas för att se om de kan hjälpa till.