Projekt:Samarbete med föreningen psykisk hälsa 2013/Ledningsrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Status per 2013-12-09 STATUS:
STATUS orsak Målen har inte uppfyllts, men några aktiva skribenter rekryterade och fortsatta aktiviteter planerade. Aktiviteterna i pilotprojektet är klara så därmed är det här projektet avslutat.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Uppföljning/utvärderingsmöte med Kristian och några projektdeltagare.
 • Inga artiklar utmärkta än.
 • FPH kommer att ha öppet hus i sina lokaler återkommande en kväll/månad under hösten för skribenter. Troligtvis första måndagen varje månad, både FPH-projektdeltagare och wikipedianer är välkomna att vara med. Det kommer inte att kräva några resurser från WMSE utan bygger på frivillig medverkan.

Några deltagare har hoppat av eftersom redigeringsverktygen har varit för krångliga. Kanske värt att bjuda in dom igen till hösten när Visual editor kommit igång. Mind har kommit igång med regelbundna skrivstugor men har inte haft många deltagare. Den största direkta orsaken till att målen inte har uppfyllts är att deltagandet har varit lågt. Målen från Mind har varit högt ställda, de ville skriva en utmärkt artikel tillsammans. Detta ledde till viss koordinationsproblematik. Projektet har skapat en bestående kontakt med föreningen och det finns potential till en nystart. Bättre, mer uppdelade och attraktiva mål bör sättas upp i så fall.

Rekommendation till fortsättning: Omstart med VisualEditor, en serie workshoppar skulle krävas. Inför den, uppdatera projektsidan samt kolla ifall det kan finnas någon intresserad fadder.

 • Budget
  15.000 arbetstid
  5.000 övrigt
 • Aktuell
  12 113.05 arbetstid
  0 övrigt
 • Prognos
  12 113.05 arbetstid
  0 övrigt
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar