Projekt:Samarbete med föreningen psykisk hälsa 2013

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bakgrund

Om föreningen

Föreningen Psykisk Hälsa är en ideell förening som stöder människor i kris och främjar den psykiska hälsan i samhället.

Föreningen har fyra verksamheter:

 • Självmordsupplysningen, en webbplats för att stödja unga personer som mår psykiskt dåligt och är självmordsnära
 • Föräldratelefonen, en stödtelefon för föräldrar som tar emot ca 900 samtal per år.
 • Äldretelefonen, en stödtelefon för äldre som mår psykiskt dåligt.
 • Kunskapsspridning och påverkansarbete, detta innebär bland annat utgivning av facktidskriften och nyhetsbrevet Psykisk Hälsa.

I föreningens nätverk finns många experter inom området psykisk hälsa. Dessa ska inbjudas till att delta i ett projekt med Wikimedia för att utveckla kunskapen kring psykisk hälsa.

Syfte

Samarbetet med Föreningen psykisk hälsa innebär att Wikimedia Sverige utbildar ett wiki-team av deras frivilliga. Wiki-teamet utbildar sedan vidare övriga frivilliga samt ordnar tävlingar, skrivstugor och andra aktiviteter som leder till att artiklar i områder psykisk hälsa kommer att utökas, nyskapas och förbättras.

Kopplar till verksamhetsplanen bland annat genom dessa punkter
 • Föreningen ska arbeta för att få grupper som idag är underrepresenterade som skribenter att bli mer aktiva.
 • Föreningen ska organisera och stödja olika typer av möten för aktiva skribenter.
 • Föreningen ska ge stöd och uppmuntra ämnesexperter av olika slag att bidra aktivt till projekten.
 • Mål är att öka den allmänna kunskapen om hur Wikipedia fungerar.
 • Föreningen ska verka för att forskning finansierad med offentliga medel ska publiceras under en fri licens.
 • Föreningen ska påverka institutioner att själva uppmuntra användandet av Wikipedia i utbildning.

Mål

Projektidé

Projektets mål är att utöka wikipediagemenskapen genom att ta tillvara det överskott av frivilliga som Sfph har och därigenom förbättra och skapa nya Wikipediaartiklar inom området psykisk hälsa.

När projektet är klart har

 • drygt 100 artiklar inom ämnesområdet skapats och granskats
 • definitioner av relevant begrepp har kontrollerats
 • relevant forskning har lagts till artiklarna
 • Organisationer identifierats som är blivande samarbetspartners

Det gör vi genom att

 • Öka antalet aktiva personer på Wikipedia
 • Projektet går ut på att aktivera personer som sitter på olika platser ute i landet. Descentralisering är mycket viktigt för Psykisk hälsa

Förslag på aktiviteter

 • En överflygning- inventering av sidor, kategorier och artiklar
 • Kontakt med Wikipedias gemenskap
 • Kan detta vara tema för en Wikipediatävling?
 • Wikiteamet får utbildning och uppgifter så att de snabbt blir "Wikipedianer".
 • Wikimedia utbildar Wikiteamet under en workshop 28-30 januari.
 • Projektet sker inom ramen för och i samarbete med Wikipedia:Projekt psykologi och Projekt:Medicin

Tidplan

Initiera Wikipedia och bilda ett team på Psykisk Hälsa (dec 2012-jan 2013)
 • Psykisk Hälsa sätter ihop ett Wikiteam som ska vara kunskapsnod för alla volontärerna.
 • Wikiteamet får utbildning och uppgifter så att de snabbt blir "Wikipedianer".
 • Granska, ge förslag på förbättringar och komplettera Wikipediaartiklar inom området.
 • Samarbete med Projekt medicin och Wikipedia:Projekt psykologi.
 • Wikimedia ger utbildningsstöd till Sfph i hur de kan använda Wikipedia.
Etablera Wikiskrivande som en arbetsprocess (feb - mars)
 • Wikiteamet utbildar Sfphs frivilliga
 • Wikiteamet anordnar och organiserar skrivarstugor med tematiska områden. Se tex http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Skrivstuga/Ada_Lovelace_2012
 • Psykologstuderande som på volontärt uppdrag mer aktivt går igenom diskussionstrådar och författar relevanta artiklar inom området.
 • Sfph skapar kontakt med psykologföreningar, studentföreningar samt organisationens eget nätverk i vård-Sverige.
 • Alla som bidrar till Wikipedias utveckling kan få ett intyg av Wikimedia och föreningen Psykisk hälsa att lägga till sitt CV. Wikiteamet samlar ihop detta.
 • Sfph ordnar seminarieverksamhet för referensgrupp internt i den egna organisationen.

Genomförande

projektansvarig
Axel
medverkan av frivilliga
Frivilliga wikipedianer deltar som resurser inom projekt medicin och psykologi

Resurser

 • Wikimedia har möjlighet att ge stöd till inköp av litteratur och journaler.
 • Sfph har en informatör som kan arbeta med projektet några procent per vecka.
 • Sfph har lokal med möjlighet till websändning till utbildningstillfällen.
 • Wikipedia har ett bokverktyg som skulle kunna användas. Alla som deltar i projektet arbetar tillsammans fram en bok om Psykisk hälsa.
 • Finansiellt stöd bör sökas externt om projektet växer och ska fortsätta. Psykisk hälsa har goda kontakter med potentiella finansiärer.

Budget

Arbetstid
6 dagar
Övrigt
5000 kr
Totalt
20000 kr
Finansiering
 • Egen budget (FDC), fördelas Påverka organisationer 70%, Ämnesexperter 30%

Se även