Projekt:Skapa och underhålla kontakter med ämnesexperter 2014

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Skapa en Frivilligmall

Kort projektbeskrivning

För att vi ska kunna ge rekommendationer om hur vi framgångsrikt kan involvera ämnesexperter kommer projektet att ta fram två fallstudier för att synliggöra vad som har varit framgångsfaktorerna.

Fallstudier

Erfarenheter

Erfarenheterna från projektet med att skapa och underhålla kontakter med ämnesexperter visar att det finns flera aspekter att ta tillvara på.

 • Att underhålla kontakter med nätverk av ämnesexperter är viktigt för föreningens långsiktiga arbete.
 • Att skapa kontakter genom att anordna aktiviteter som tydligt ger möjligheten för individuella ämnesexperter att bidra är möjligt inom ramen för våra långsiktiga samarbeten.
 • Att använda en projektsida för att samla, visa och dela ämnesexperters deltagande är ett användbart verktyg i kontakterna.

Tidplan

 • September 2014 - Minst en fallstudie finns dokumenterad och tillgänglig för utvärdering och fortsatt arbete. Fixat!
 • November 2014 - deltagit i Webinar om SLUs erfarenheter av Wikipedia som arena för forksningskommunikation, se klipp. Fixat!

Samarbetspartners

 • Lunds universitet,
 • CESC på KTH och
 • Psykologiska institutionen på Stockholms universitet i samarbete med föreningen MIND.
 • Humanioraverket
 • SLU och SVA

Kontakter som tagits

 • Fortsatt kommunikation med Europeana för att de ska fortsätta sprida kunskap om oss i sitt nätverk vilket förhoppningsvis leder till fler samarbeten/bilduppladdningar.

Se även

5401 Fas: pågår Ansvarig: Sara
Finansiering: FDC 30000 (lön 25000 övrigt 5000) Beslut: FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: * S.4.1 Målet är att testa och dokumentera koncept för att locka ämnesexperter och ge rekommendationer.
Budgetkod: Budget: Delmål:
FDC 30000 2 koncept ska testas och dokumenteras.Tidplan:
 
Ledningsrapport: 
Status per 2014-12-03 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Artikelgranskning genomförd med KTH, samtal med Lunds universitet om samarbete inför hösten.
 • Möte med Malmö högskola om eventuellt samarbete.
 • Etablerat kontakt med Lärarutbildningen på Stockholms universitet och bokat föreläsning.
 • Kontakt etablerat med Lärarutbildningen och NGL på Högskolan Dalarna.
 • Möte med Institutionen för informatik Umeå universitet om studenternas forskningsuppgifter.
 • Möte med DSV på Stockholms universitet om studenternas forskningsuppgifter.
 • Kontakt etablerad med IKT-studion Linköpings universitet.
 • SVA har nu en portal på Meta, efter SLU's modell.

Finns här

 • Budget 30 000 kr
 • Aktuell 25 546,35 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: