Projekt:Skolforum 2013/Resebeslut MpS 2013

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Beslutsdatum
 • 2013-10-25
Rese-ID
 • 2013-54
Resenär(er)
 • Axel Pettersson
Eventuell medresenär
 • ingen
Resans ändamål
Mötesplats skola, Göteborg
Datum och ungefärlig tidpunkt, avresa från hem eller bostad, restid
 • 2013-10-27 19.30, 5 timmar
Datum och ungefärlig tidpunkt, från och med, till och med, tjänstgöring vid resemålet
 • 2013-10-28--29, 08.00-17.00 båda dagarna
Datum och ungefärlig tidpunkt, återkomst till hem eller bostad
 • 2013-10-29 23.30, 5 timmar
Resebeslutfattare

Budget

Kostnadsspann för resekostnader
 • 1400 kr tåg, y kr taxi, 2038 kr hotell
Uppskattning av traktamenten
 • 2 dagar à 220 kr = 440 kr
Uppskattning av restidersättning
 • 1390 kr
Eventuellt övrigt
 • 0 kr konferensavgift
Summa = kostnadsspann totalt
 • 5268 kr
Kostnadsställe/Projekt
 • 4104 Skolforum

Transportmedel

Transportmedel
 • Tåg
Motiv för avvikelse från kollektivtrafik som tranportmedel

Kombination med privat syfte, fr.o.m.-t.o.m.

 • avses inte

Reserapport

Kommentarer:

 • Reserapport lämnas inom fem dagar efter avslutad resa
 • Reserapport ska vara kortfattad. Den har tre syften:
  • Ge utomstående kortfattad information
  • Ge input till eventuell fortsättning av inledd verksamhet
  • Vara underlag för sakrevision av föreningen
 • Eventuell skriftlig information utöver reserapport lämnas i särskild ordning på föreningswiki alternativt styrelsewiki, om möjligt med länk i reserapporten


Rapporterad av, datum
avvikelser från beslutet ovan, anledning

(Resenär/medresenär, ändamål, tid, transportmedel, kostnader, syfte)

Utfall kostnader
 • Tåg: 1439 kr
 • Hotell: 2038 kr
 • Traktamente: 308 kr
 • Restidsersättning: 1190,35
 • Totalt: 4975,35 kr

Rapport