Projekt:Stöd för innehållspartnerskap 2021/Global Metrics

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Samlad sida för Global Metrics för Stöd för innehållspartnerskap 2021.

När vi räknar "Total participants" och "Audience members" så är det bara de personer som faktiskt hörde oss tala om några Wikimedia-relaterade spörsmål som ingår. Det är alltså inte det totala antalet deltagare på evenemanget som redovisas.

För "Total participants" innebär detta att personerna var deltagare/åhörare i en workshop/event/presentation som hölls av Wikimedia Sverige (kan vara som del av ett större event organiserat av någon annan). Panel-deltagande där eventet inte organiseras av oss kan räknas, beroende på hur centralt ämnet är för Wikimediarörelsen. Övriga åhörare, t.ex. om vi ställer en relevant fråga som lyfter ett Wikimedia-relaterat spörsmål under en annan presentation, eller under en mingelsituation, räknas som "Audience members".

Evenemang

Mallen finns utkommenterad i wikitexten nedan

IGO Open Access Working Group Meeting

Datum
2022-03-22
Info-länk
Vem
UN
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
John Cummings höll presentation.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 68 68
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 1 0 0 1
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0

Wikimedia Tysklands Morning Show

Datum
2021-10-07
Info-länk
Vem
Eric Luth
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Deltog på Wikimedia Deutschlands morning show, om content partnership hub.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 7 8 0 3 18
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0

Structured data, structured photos – SDC for WLM, WikidataCon 2021

Structured data, structured photos – Wikidatacon 2021 – Alicia Fagerving, Wikimedia Sverige
Datum
2021-10-30
Länk
https://pretalx.com/wdcon21/talk/KZDY9B/
Vem
Alicia Fagerving
Resultat
Global metrics    (T294218)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 34 34
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 1 0 1
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0

Please don’t get hit by a bus! Towards a resilient and sustainable Wikidata tool ecosystem, WikidataCon 2021

Länk
https://pretalx.com/wdcon21/talk/9VZJVK/
Datum
2021-10-30
Vem
Alicia Fagerving
Resultat
  • Anteckningar från sessionen
  • Video https://www.youtube.com/watch?v=let9tem3Ic0
  • Slides
  • Deltagande i ett panelsamtal om hållbar utveckling av verktyg inom Wikimediarörelsen. Det nuvarande systemet, med volontärer som självständigt utvecklar och maintainar ett stort antal verktyg, leder till en ohållbar situation när varken gemenskapen eller våra GLAM-partners kan lita på att verktygen fungerar och kommer att fortsätta utvecklas. OpenRefine lyftes som ett exempel på ett pålitligt verktyg som utvecklas tack vare extern finansiering. Pattypan lyftes som ett exempel på ett volontärutvecklat verktyg som har påverkats negativt av Wikimedia Foundations oväntade ändringar i deras infrastruktur, med de problem för utvecklarna och användarna det medför.
Global metrics    (T294218)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 63 63
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 5 2 1 0 8
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0

Massuppladdningar

Denna rubrik samlar samtliga global metrics för mediauppladdningarna och räknar med både manuella uppladdningar och batchuppladdningar.

Monument till Wikidata: Norge

Uppladdning av monument från WLMdatabasen till Wikidata, Norge.

Global metrics    (T290319)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 13929 0 13929

Monument till Wikidata: Serbien

Uppladdning av monument från WLMdatabasen till Wikidata, Serbien.

Global metrics    (T289450)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 2419 0 2419

SDC: WLM Australien

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Australien.

Global metrics    (T291483)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 2220 0 0 2220

SDC: WLM Bolivia

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Bolivia.

Global metrics    (T292383)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 23202 0 0 23202

SDC: WLM Chile

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Chile.

Global metrics    (T292384)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 8117 0 0 8117

SDC: WLM Colombia

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Colombia.

Global metrics    (T289468)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 10384 0 0 10384

SDC: WLM Danmark

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Danmark.

Global metrics    (T292387)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 1020 0 0 1020

SDC: WLM Indien

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Indien.

Global metrics    (T297881)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 102252 0 0 102252

SDC: WLM Israel

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Israel.

Global metrics    (T289993)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 1503 0 0 1503

SDC: WLM Irland

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Irland.

Global metrics    (T291604)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 9279 0 0 9279

SDC: WLM Iran

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Iran.

Global metrics    (T295525)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 41989 0 0 41989

SDC: WLM Georgien

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Georgien.

Global metrics    (T296457)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 12027 0 0 12027

SDC: WLM Grekland

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Grekland.

Global metrics    (T295345)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 12372 0 0 12372

SDC: WLM El Salvador

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments El Salvador.

Global metrics    (T293249)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 1176 0 0 1176

SDC: WLM Finland

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Finland.

Global metrics    (T290637)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 9173 0 0 9173

SDC: WLM Malta

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Malta.

Global metrics    (T289467)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 9096 0 0 9096

SDC: WLM Norge

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Norge.

Global metrics    (T290320)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 11894 0 0 11894

SDC: WLM Panama

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Panama

Global metrics    (T297107)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 5456 0 0 5456

SDC: WLM Peru

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Peru

Global metrics    (T297121)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 8415 0 0 8415

SDC: WLM Polen

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Polen

Global metrics    (T276752)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 171082 0 0 171082

SDC: WLM Rumänien

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Rumänien.

Global metrics    (T297273)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 42627 0 0 42627

SDC: WLM Serbien

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Serbien.

Global metrics    (T291058)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 11301 0 0 11301

SDC: WLM Sverige

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Sverige.

Global metrics    (T289457)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 2462 0 0 2462

SDC: WLM Tunisien

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Tunisien.

Global metrics    (T295108)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 9774 0 0 9774

SDC: WLM Uruguay

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Uruguay.

Global metrics    (T297110)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 7582 0 0 7582

SDC: WLM Venezuela

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Venezuela.

Global metrics    (T296291)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 2256 0 0 2256

Detta stycke kan tas bort om ej tillämpbart


Övrigt

Referenser