Projekt:Stöd för innehållspartnerskap 2021/Global Metrics

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Samlad sida för Core metrics för Stöd för innehållspartnerskap 2021.

När vi räknar "Number of participants" så är det bara de personer som faktiskt hörde oss tala om några Wikimedia-relaterade spörsmål som ingår. Det är alltså inte det totala antalet deltagare på evenemanget som redovisas.

För "Number of participants" innebär detta att personerna var deltagare/åhörare i en workshop/event/presentation som hölls av Wikimedia Sverige (kan vara som del av ett större event organiserat av någon annan). Panel-deltagande där eventet inte organiseras av oss kan räknas, beroende på hur centralt ämnet är för Wikimediarörelsen.

Evenemang 2022

Mallen finns utkommenterad i wikitexten nedan

Publishing Inter-agency Meeting (PIAM) 2022, Online

Datum
2022-10-12
Info-länk
Presentationsmaterial
Vem
John, Eric
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Vi presenterade om vårt arbete med IGOs inom ramen för Content Partnerships Hub. Målet var att skapa intresse för att samarbeta med oss framöver. Ett par FN-organ skrev under mötet att de vill följa upp efteråt om att samarbeta med oss. Därtill fick vi ett stort antal frågor och ett mycket positivt intresse.
OOjs UI icon alert-warning.svg Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY) OOjs UI icon information-progressive.svg
? =
Number of participants OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 58 58
Number of editors OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
Number of organizers OOjs UI icon information-progressive.svg 0 2 0 0 2
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
Number of content contributions per Wikimedia project OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0


ESEAP 27th Meeting, Online

Datum
2022-10-09
Info-länk
Meta:ESEAP_Hub/Meetings/9_October_2022
Vem
John, Eric
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Vi presenterade om vårt arbete med IGOs och Helpdesken inom ramen för Content Partnerships Hub. Därefter följde en workshop. Målet var att skapa intresse för att engagera sig i arbetet samt för att få idéer på specifika behov, möjligheter och begränsningar i ESEAP och hur deras möjliga framtida hubb skulle kunna arbeta med vår.

Etherpad-anteckningar: https://etherpad.wikimedia.org/p/ESEAP27

OOjs UI icon alert-warning.svg Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY) OOjs UI icon information-progressive.svg
? =
Number of participants OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 31 31
Number of editors OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
Number of organizers OOjs UI icon information-progressive.svg 0 2 0 0 2
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
Number of content contributions per Wikimedia project OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0


GLAMwiki coordinators meeting, Prag

GLAMwiki coordinators meeting Prague 2022
Datum
2022-09-14--16
Info-länk
2022 European GLAMwiki Coordinators meeting
Vem
Sandra, Tore, Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Presentation av Sandra om verktygsgenomgången, samt uppdatering av listan och favoritmarkering av verktyg. Workshop om helpdesken av Tore och Axel för att dels visa på att det går att be om hjälp samt att det går att erbjuda hjälp till andra. Gruppdiskussioner inom olika områden och koppling till om det passar inom helpdesk eller kapacitetsbyggande. Intressanta och givande samtal om bland annat WikiBase och möjligheten att använda det både för olika GLAMs till samlingar eller för eget bruk i att hålla reda på projekt eller dokumentation. Sandra hade även, med sin OpenRefine-hatt på, två genomgångar av OpenRefine.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY) OOjs UI icon information-progressive.svg
? =
Number of participants OOjs UI icon information-progressive.svg 17 12 0 0 29
Number of editors OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
Number of organizers OOjs UI icon information-progressive.svg 2 3 0 0 5
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
Number of content contributions per Wikimedia project OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0


Grand Tour of Wikimedia, presentation på Wikimania 2022, online

Datum
2022-08-13
Info-länk
wmania:2022:Submissions/The_Grand_Tour_of_Wikimedia
Vem
Josefine
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Svårt att dela upp i breakout rooms då många var kvar i huvudsädningen eller inte interagerade i breakoutrummen.
Resultat
Presentation av Grand Tour som koncept, våra idéer kring det och workshop där deltagarna fick bidra med sina tankar om både att åka som resenär och att ta emot andra resenärer. Dokumentation i https://etherpad.wikimedia.org/p/wikimania2022-the-grand-tour-of-wikimedia.
OOjs UI icon alert-warning.svg Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY) OOjs UI icon information-progressive.svg
? =
Number of participants OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
Number of editors OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
Number of organizers OOjs UI icon information-progressive.svg 2 0 0 0 2
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
Number of content contributions per Wikimedia project OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0


Volunteer developers and improving content partnership software in the Wikimedia environment, online

Datum
2022-08-13
Info-länk
wmania:2022:Submissions/Volunteer developers and improving content partnership software in the Wikimedia environment
Vem
Alicia, Sandra
Upplevda problem/svårigheter/buggar
The time assigned turned out to be shorter than our needs, due to the high turnout and very active participants. As the session had to finish exactly at the prescribed time, we weren't able to explore all the participants' ideas in depth.
Resultat
We used Etherpad for a group brainstorm. The Etherpad contained a series of questions to be answered by the participants; from very general to more specific. Next, the most popular statements and answers were explored further in short discussions. The group of participants was very active and forthcoming in its feedback, resulting in an Etherpad with a lot of valuable input for next steps.
OOjs UI icon alert-warning.svg Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY) OOjs UI icon information-progressive.svg
? =
Number of participants OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
Number of editors OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
Number of organizers OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
Number of content contributions per Wikimedia project OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0


The Helpdesk at the Content Partnerships Hub, presentation på Wikimania 2022, online

Datum
2022-08-13
Info-länk
wmania:2022:Submissions/The_Helpdesk_at_the_Content_Partnerships_Hub
Vem
Eric, John
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Organisatörerna från WMF var 7-8 minuter sena med att ge oss möjligheten att dela skärmar m.m., men förlängde inte sessionen vilket begränsade en väldigt intressant workshop.
Resultat
Presentation av vår Helpdesk som koncept, våra idéer kring det och workshop där deltagarna fick bidra med sina tankar både om hur vi kan ha en lättförståelig och effektiv process att begära hjälp och hur experter på partnerskap i rörelsen bäst skulle kunna bidra. Vår bedömning var att workshopen var mycket väl mottagen och att det finns ett stort intresse i initiativet. Dokumentation finns på Etherpad. Presentation finns här. Filminspelning finns här (länk till Youtube).
OOjs UI icon alert-warning.svg Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY) OOjs UI icon information-progressive.svg
? =
Number of participants OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 32 32
Number of editors OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
Number of organizers OOjs UI icon information-progressive.svg 1 2 0 0 3
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
Number of content contributions per Wikimedia project OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0


Stockholm+50

Datum
2022-06-03 – 2022-06-05
Info-länk
Vem
Eric, Josefine, John
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Deltog under Stockholm+50.
OOjs UI icon alert-warning.svg Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY) OOjs UI icon information-progressive.svg
? =
Number of participants OOjs UI icon information-progressive.svg 5 5 0 0 10
Number of editors OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
Number of organizers OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
Number of content contributions per Wikimedia project OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0


Möte om rollfördelning i Wikimediarörelsen

Datum
2022-05-10–2022-05-13
Info-länk
Vem
Wikimediaorganisationer
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Deltagande på workshops med WMF och ett antal europeiska chapters. Hade även ett antal enskilda möten samt deltog på WikiCheese-evenemanget. Diskussionerna var positiva och konstruktiva och en god lösning och arbetsfördelning etablerades. Detta bådar gott för kommande liknande utmaningar när hubbar etableras och arbetet behöver distribueras om.
OOjs UI icon alert-warning.svg Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY) OOjs UI icon information-progressive.svg
? =
Number of participants OOjs UI icon information-progressive.svg 6 6 0 0 12
Number of editors OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
Number of organizers OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
Number of content contributions per Wikimedia project OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0


IGO Open Access Working Group Meeting

Datum
2022-03-22
Info-länk
Vem
UN
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
John Cummings höll presentation.
OOjs UI icon alert-warning.svg Core metrics    (T299119)
PARTICIPATION (COMMUNITY) OOjs UI icon information-progressive.svg
? =
Number of participants OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 68 68
Number of editors OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
Number of organizers OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
Number of content contributions per Wikimedia project OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0


Evenemang 2021

Wikimedia Tysklands Morning Show

Datum
2021-10-07
Info-länk
Vem
Eric Luth
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Deltog på Wikimedia Deutschlands morning show, om content partnership hub.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 7 8 0 3 18
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Structured data, structured photos – SDC for WLM, WikidataCon 2021

Structured data, structured photos – Wikidatacon 2021 – Alicia Fagerving, Wikimedia Sverige
Datum
2021-10-30
Länk
https://pretalx.com/wdcon21/talk/KZDY9B/
Vem
Alicia Fagerving
Resultat
Global metrics    (T294218)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 34 34
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 1 0 1
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Please don’t get hit by a bus! Towards a resilient and sustainable Wikidata tool ecosystem, WikidataCon 2021

Länk
https://pretalx.com/wdcon21/talk/9VZJVK/
Datum
2021-10-30
Vem
Alicia Fagerving
Resultat
  • Anteckningar från sessionen
  • Video https://www.youtube.com/watch?v=let9tem3Ic0
  • Slides
  • Deltagande i ett panelsamtal om hållbar utveckling av verktyg inom Wikimediarörelsen. Det nuvarande systemet, med volontärer som självständigt utvecklar och maintainar ett stort antal verktyg, leder till en ohållbar situation när varken gemenskapen eller våra GLAM-partners kan lita på att verktygen fungerar och kommer att fortsätta utvecklas. OpenRefine lyftes som ett exempel på ett pålitligt verktyg som utvecklas tack vare extern finansiering. Pattypan lyftes som ett exempel på ett volontärutvecklat verktyg som har påverkats negativt av Wikimedia Foundations oväntade ändringar i deras infrastruktur, med de problem för utvecklarna och användarna det medför.
Global metrics    (T294218)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 63 63
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 5 2 1 0 8
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Massuppladdningar

Denna rubrik samlar samtliga global metrics för mediauppladdningarna och räknar med både manuella uppladdningar och batchuppladdningar.

Helpdesk: Smart Server

Uppladdning av illustrationer via request i Helpdesken.

OOjs UI icon alert-warning.svg Core metrics    (T320366)
PARTICIPATION (COMMUNITY) OOjs UI icon information-progressive.svg
? =
Number of participants OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
Number of editors OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
Number of organizers OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
Number of content contributions per Wikimedia project OOjs UI icon information-progressive.svg 0 596 0 0 596


Monument till Wikidata: Suriname

Uppladdning och städning av data rörande monument i Suriname så att de kan användas i landets första omgång av Wiki Loves Monuments.

QUERY – alla items med heritage status = cultural heritage monument in Suriname

Core metrics    (T316645)
PARTICIPATION (COMMUNITY) OOjs UI icon information-progressive.svg
? =
Number of participants OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
Number of editors OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
Number of organizers OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
Number of content contributions per Wikimedia project OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 295 0 295


Monument till Wikidata: Norge

Uppladdning av monument från WLMdatabasen till Wikidata, Norge.

Global metrics    (T290319)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 13929 0 13929


Monument till Wikidata: Serbien

Uppladdning av monument från WLMdatabasen till Wikidata, Serbien.

Global metrics    (T289450)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 2419 0 2419


SDC: GLAM Kulturmiljöbild

Strukturerat data i bilder från Riksantikvarieämbetet (Kulturmiljöbild).

Core metrics    (T320960)
PARTICIPATION (COMMUNITY) OOjs UI icon information-progressive.svg
? =
Number of participants OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
Number of editors OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
Number of organizers OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
Number of content contributions per Wikimedia project OOjs UI icon information-progressive.svg 0 7244 0 0 7244


SDC: WLM Australien

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Australien.

Global metrics    (T291483)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 2220 0 0 2220

SDC: WLM Aruba

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Aruba.

Core metrics    (T320965)
PARTICIPATION (COMMUNITY) OOjs UI icon information-progressive.svg
? =
Number of participants OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
Number of editors OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
Number of organizers OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
Number of content contributions per Wikimedia project OOjs UI icon information-progressive.svg 0 1515 0 0 1515


SDC: WLM Armenien

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Armenien (2013–2022).

Core metrics    (T292391)
PARTICIPATION (COMMUNITY) OOjs UI icon information-progressive.svg
? =
Number of participants OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
Number of editors OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
Number of organizers OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
Number of content contributions per Wikimedia project OOjs UI icon information-progressive.svg 0 70851 0 0 70851


SDC: WLM Bulgarien

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Bulgarien.

Core metrics    (T304518)
PARTICIPATION (COMMUNITY) OOjs UI icon information-progressive.svg
? =
Number of participants OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
Number of editors OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
Number of organizers OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
Number of content contributions per Wikimedia project OOjs UI icon information-progressive.svg 0 3845 0 0 3845


SDC: WLM Bolivia

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Bolivia.

Global metrics    (T292383)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 23202 0 0 23202


SDC: WLM Chile

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Chile.

Global metrics    (T292384)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 8117 0 0 8117

SDC: WLM Colombia

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Colombia.

Global metrics    (T289468)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 10384 0 0 10384


SDC: WLM Danmark

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Danmark.

Global metrics    (T292387)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 1020 0 0 1020


SDC: WLM Indien

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Indien.

Global metrics    (T297881)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 102252 0 0 102252

SDC: WLM Indien 2022

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Indien 2022.

Core metrics    (T320954)
PARTICIPATION (COMMUNITY) OOjs UI icon information-progressive.svg
? =
Number of participants OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
Number of editors OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
Number of organizers OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
Number of content contributions per Wikimedia project OOjs UI icon information-progressive.svg 0 1550 0 0 1550


SDC: WLM Israel

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Israel.

Global metrics    (T289993)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 1503 0 0 1503

SDC: WLM Israel 2022

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Israel. Komplettering under 2022 men utan WLM 2022 (som inte genomförs).

Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY) OOjs UI icon information-progressive.svg
? =
Number of participants OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
Number of editors OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
Number of organizers OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
Number of content contributions per Wikimedia project OOjs UI icon information-progressive.svg 0 1822 0 0 1822


SDC: WLM Irland

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Irland.

Global metrics    (T291604)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 9279 0 0 9279

SDC: WLM Irland 2022

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Irland 2022.

Core metrics    (T320946)
PARTICIPATION (COMMUNITY) OOjs UI icon information-progressive.svg
? =
Number of participants OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
Number of editors OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
Number of organizers OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
Number of content contributions per Wikimedia project OOjs UI icon information-progressive.svg 0 1125 0 0 1125


SDC: WLM Iran

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Iran.

Global metrics    (T295525)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 41989 0 0 41989


SDC: WLM Georgien

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Georgien.

Global metrics    (T296457)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 12027 0 0 12027


SDC: WLM Grekland

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Grekland.

Global metrics    (T295345)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 12372 0 0 12372


SDC: WLM El Salvador

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments El Salvador.

Global metrics    (T293249)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 1176 0 0 1176


SDC: WLM Finland

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Finland.

Global metrics    (T290637)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 9173 0 0 9173


SDC: WLM Finland 2022

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Finland 2022.

Core metrics    (T320486)
PARTICIPATION (COMMUNITY) OOjs UI icon information-progressive.svg
? =
Number of participants OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
Number of editors OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
Number of organizers OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
Number of content contributions per Wikimedia project OOjs UI icon information-progressive.svg 0 929 0 0 929


SDC: WLE Lettland (2017–2020)

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Lettland (2017–2022)

Core metrics    (T296460)
PARTICIPATION (COMMUNITY) OOjs UI icon information-progressive.svg
? =
Number of participants OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
Number of editors OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
Number of organizers OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
Number of content contributions per Wikimedia project OOjs UI icon information-progressive.svg 0 3745 0 0 3745


SDC: WLM Lettland (2015–2022)

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Lettland (alla år inklusive 2022).


Core metrics    (T303374)
PARTICIPATION (COMMUNITY) OOjs UI icon information-progressive.svg
? =
Number of participants OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
Number of editors OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
Number of organizers OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
Number of content contributions per Wikimedia project OOjs UI icon information-progressive.svg 0 11305 0 0 11305


SDC: WLM Malta

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Malta.

Global metrics    (T289467)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 9096 0 0 9096

SDC: WLM Malta 2022

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Malta 2022.

Core metrics    (T321260)
PARTICIPATION (COMMUNITY) OOjs UI icon information-progressive.svg
? =
Number of participants OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
Number of editors OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
Number of organizers OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
Number of content contributions per Wikimedia project OOjs UI icon information-progressive.svg 0 466 0 0 466


SDC: WLM Norge

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Norge.

Global metrics    (T290320)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 11894 0 0 11894


SDC: WLM Norge 2022

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments 2022 i Norge.

Core metrics    (T320484)
PARTICIPATION (COMMUNITY) OOjs UI icon information-progressive.svg
? =
Number of participants OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
Number of editors OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
Number of organizers OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
Number of content contributions per Wikimedia project OOjs UI icon information-progressive.svg 0 288 0 0 288


SDC: WLM Panama

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Panama

Global metrics    (T297107)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 5456 0 0 5456


SDC: WLM Peru

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Peru

Global metrics    (T297121)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 8415 0 0 8415

SDC: WLM Peru 2022

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Peru 2022.

Core metrics    (T322516)
PARTICIPATION (COMMUNITY) OOjs UI icon information-progressive.svg
? =
Number of participants OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
Number of editors OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
Number of organizers OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
Number of content contributions per Wikimedia project OOjs UI icon information-progressive.svg 0 302 0 0 302


SDC: WLM Polen

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Polen

Global metrics    (T276752)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 171082 0 0 171082


SDC: WLM Polen (2022)

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Polen 2022

Core metrics    (T320501)
PARTICIPATION (COMMUNITY) OOjs UI icon information-progressive.svg
? =
Number of participants OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
Number of editors OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
Number of organizers OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
Number of content contributions per Wikimedia project OOjs UI icon information-progressive.svg 0 16953 0 0 16953


SDC: WLM Rumänien

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Rumänien.

Global metrics    (T297273)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 42627 0 0 42627


SDC: WLM Serbien

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Serbien.

Global metrics    (T291058)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 11301 0 0 11301

SDC: WLM Serbien 2022

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Serbien 2022.

Core metrics    (T320492)
PARTICIPATION (COMMUNITY) OOjs UI icon information-progressive.svg
? =
Number of participants OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
Number of editors OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
Number of organizers OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
Number of content contributions per Wikimedia project OOjs UI icon information-progressive.svg 0 1176 0 0 1176


SDC: WLE Sverige 2022

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Earth Sverige (2022)

Core metrics    (T307419)
PARTICIPATION (COMMUNITY) OOjs UI icon information-progressive.svg
? =
Number of participants OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
Number of editors OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
Number of organizers OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
Number of content contributions per Wikimedia project OOjs UI icon information-progressive.svg 0 1026 0 0 1026


SDC: WLM Sverige

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Sverige (utan 2022).

Global metrics    (T289457)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 2462 0 0 2462


SDC: WLM Sverige 2022

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Sverige (2022)

Core metrics    (T316644)
PARTICIPATION (COMMUNITY) OOjs UI icon information-progressive.svg
? =
Number of participants OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
Number of editors OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
Number of organizers OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
Number of content contributions per Wikimedia project OOjs UI icon information-progressive.svg 0 803 0 0 803


SDC: WLM Suriname 2022

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Suriname (2022)

Core metrics    (T318517)
PARTICIPATION (COMMUNITY) OOjs UI icon information-progressive.svg
? =
Number of participants OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
Number of editors OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
Number of organizers OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
Number of content contributions per Wikimedia project OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 526 0 526


SDC: WLM Slovenien

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Slovenien (2019-2022)

Core metrics    (T322023)
PARTICIPATION (COMMUNITY) OOjs UI icon information-progressive.svg
? =
Number of participants OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
Number of editors OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
Number of organizers OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
Number of content contributions per Wikimedia project OOjs UI icon information-progressive.svg 0 2260 0 0 2260


SDC: WLM Tunisien

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Tunisien.

Global metrics    (T295108)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 9774 0 0 9774

SDC: WLM Uruguay

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Uruguay.

Global metrics    (T297110)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 7582 0 0 7582

SDC: WLM Ukraina (2012–2021)

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Ukraina (2012–2021)

Core metrics    (T304526)
PARTICIPATION (COMMUNITY) OOjs UI icon information-progressive.svg
? =
Number of participants OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
Number of editors OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
Number of organizers OOjs UI icon information-progressive.svg 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
Number of content contributions per Wikimedia project OOjs UI icon information-progressive.svg 0 353690 0 0 353690


SDC: WLM Venezuela

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Venezuela.

Global metrics    (T296291)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 2256 0 0 2256


Detta stycke kan tas bort om ej tillämpbart


Övrigt

Referenser