Projekt:Stöd till gemenskapen 2015/Resebidrag/WEEC

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

WEEC 2015

Ansökan om minibidrag

Konferensdeltagande i WEEC 2015 (World Environment Education Congress)

Sammanfattning

Ansökan avser att bekosta del av konferenskostnaden för att representera Wikimedia Sverige vid ”World Environment Education Congress” 29/6 - 2/7 2015 i Göteborg. Under kongressen kommer jag att hålla föredraget ”Ganda Wikipedia - a knowledge channel for sustainable development” som beskriver det projekt som Wikimedia Sverige varit med och stött.

Länk: weec2015.org

Budget
  • Deltagaravgift WEEC: 5 500 SEK
  • Logi: 1 600 SEK
  • Resa Kalmar - Göteborg TOR 1 500 SEK

Totalt 8 600 SEK

Tidplan

Kongressen börjar 29/6 2015.
Föredraget jag skall hålla kommer att vara den 30/6 kl 08:30
Kongressen slutar 2//7

Förväntat resultat

Förhoppningsvis kommer deltagandet leda till att vi kan få flera experter aktiva i Wikiprojekt ESD eftersom världens ledande experter inom området ”Lärande för hållbar utveckling” kommer vara närvarande på kongressen. Förutom att jag skall hålla föredraget kommer jag att nätverka och informera om Wikiprojekt ESD på alla informella sätt jag kan. Kanske kan jag också hitta alternativ finansiering till Ganda Wikipediaprojektet.

Sökande

Dan Frendin, användare NatureDan
Förstelärare i naturkunskap och hållbar utveckling, Stagneliusskolan, Kalmar

Aktiv i projekten ”Ganda Wikipedia”, ”Wikiprojekt ESD” och ”Wikipedia Expedition Jämtland 2015”

Diskussion
Beslut

Beviljad. (Inlagd här i efterhand) /Axel Pettersson (WMSE) (diskussion) 20 augusti 2015 kl. 10.44 (CEST)[svara]

Resultat

På världskongressen för miljöutbildning och lärande för hållbar utveckling, WEEC 2015, i Göteborg presenterades den 30 juni ”Ganda Wikipedia - kunskapskanal för hållbar utveckling”.

Det visades intresse både från UNESCO och UNEP för att använda Wikipedia för att sprida kunskap om hållbar utveckling. Jag träffade cheferna för båda dessa organisationers avdelningar för lärande för hållbar utveckling och diskuterade möjligheterna med Wikipedia.

Fick också kontakt med en av Indiens främsta företrädare för lärande för hållbar utveckling, Kartikeya Sarabhai. Han hade veckan innan uppmanat universitetslärare i den miljöorganisation han företräder att skriva och översätta artiklar om hållbar utveckling i de olika språkvarianter av Wikipedia som finns i Indien. Totalt har Indien 15 olika officiella språk men alla dessa har inte egna Wikipedior än.

Denna världskongress hålls vartannat år i olika delar av världen. Det började i Espinho (Portugal) 2003 och sedan hölls den i Rio de Janeiro (Brasilien) 2004, Turin (Italien) 2005, Durban (Sydafrika) 2007, Montreal (Canada) 2009, Brisbane (Australien) 2011 och Marrakesh (Marocco) 2013. Det är ett nätverk med ett permanent sekretariat i Turin som håller ihop verksamheten och hjälper de olika värdländer som tar på sig ansvaret att genomföra dessa kongresser.

I Göteborg var det Centret för miljö och hållbar utveckling vid Göteborgs universitet och Chalmers som stod som värdar. Det kom 800 deltagare från 75 olika länder. Det hölls hundratals parallella presentationer under de fyra dagar som kongressen pågick mellan 29/6 - 2/7. Förutom detta var det 51 runda bordsdiskussioner, 39 workshops, 20 symposium och 7 plenum. De sistnämnda hölls i konserthuset längst uppe på Avenyn. De övriga i lokaler som universitetet hade i närheten.

Mer om kongressen och dess program kan man läsa här: http://weec2015.org

Alla sammanfattningar av presentationer mm finns samlade i en databas: https://b-com.mci-group.com/AbstractList/150604WEEC.aspx=DEFAULT

Tidigare i februari fick jag också presentera Ganda Wikipedia på Mobile Learning week på UNECO:s högkvarter i Paris. Fick då möjlighet att prata närmare med Bernard Combes som är informationsansvarig för deras avdelning för lärande för hållbar utveckling. De hjälper gärna till att skicka ut information till deras ”UNESCO - professorer” för att bjuda in dem att låta deras studenter skriva om hållbar utveckling på Wikipedia.

Vi skulle behöva skapa en grupp inom Wikipedia Sverige som är intresserade av att nu ta tillvara möjligheten av att FN tar till sig Wikipedia som en viktig kanal för att få ut information och kunskap till de mest utsatta i världen.

Av Dan Frendin Lärare i naturkunskap och hållbar utveckling Kalmar