Projekt:Stöd till gemenskapen 2016/Bidrag/15 år 15 maj (Göteborg)

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök


"Wikipedia – 15 år på svenska" – programbladet.
Blandade…
… bilder…
… från…
… evenemanget.

Projektansökan

Sammanfattning

Wikipedia – 15 år på svenska (Göteborgs litteraturhus, 15 maj 2016)

  • Konferens kl. 13:00–17:00, med historisk tillbakablick på 15 år, debatt med inbjudna gäster ur Göteborgs samhälls- och föreningsliv, minipresentationer av pågående projekt, tårtbjudning och avslutande skrivstuga. Den arrangeras som del av svenskspråkiga Wikipedias 15-årsfirande. Se vidare det fullständiga programmet i illustrationen till höger.

Den är den första kvartalsträffen i "WMSE:s Göteborgssektion" (där [Wikipedia:Projekt kvinnor/Kvinnliga huvudpersoner på Wikipedia skrivstugor] och bokmässearrangemang är andra delar). Kvartalsträffar ingår i den planerade kommande verksamheten enligt ett mejl från Lennart Guldbrandsson 1 september 2015 med ämnesraden "Göteborgssektionens plan för 2016", där vi senare fått ett allmänt okej för en rambudget.

Budgeten för detta evenemang går utöver vad som specificerats för varje enskild kvartalsträff enligt ovan. Det kan motiveras på grund av engångskaraktären, i samband med 15-årsfirandet.

Budget + faktiska kostnader

Kostnaderna nedan är inkl. moms om ej annat nämns.

Budgetpost Budget Kostnad Över/under budget
10 st T-tröjor med tryck (olika storlekar) 10*79 kr + startkostnad 699 kr = 1489 + moms/frakt = 2000 kr 2246 kr 246 kr över budget
Blommor till panelen 1000 kr 447 kr 553 kr under budget
Tårta, 2 x 15 personer m bild 1000 kr 540 kr 460 kr under budget*
Pastasallad (4 kg) + fika + dricka + ballonger/serpentiner (400+100+100+100 =) 700 kr (343,93+443,28 =) 787,21 kr 87,21 kr över budget*
Summa 4700 kr 4020,21 kr 679,79 kr under budget**

* Endast en bildtårta beställdes. Kostnaden för den andra tårtan blev "materialinköp", redovisat ihop med (egentillverkad) "Pastasallad" etc.
** Både mat/tårt- och blominköp blev billigare än beräknat.

Undertecknad kommer tills vidare att stå för de förekommande utläggen i samband med evenemanget, undantaget tröjinköpet. Detta faktureras med 30 dagar till förfallodag.

Tidplan

Planeringen för evenemanget har pågått sedan mars/april. Rapportering och utgiftsredovisning kommer att ske efter evenemanget, sannolikt under andra halvan av maj.

Förväntat resultat
  1. Ökad uppmärksamhet för svenskspråkiga Wikipedia och Wikipediarörelsens aktiviteter i främst Göteborg. Konferenslokalen används vid de veckovisa skrivstugorna, och konferensen kan också ses som en rekryteringsbas för nya deltagare till det projektet.
  2. 25–30 deltagare i konferensen. Budgeten ovan är baserad på 30 deltagare, men ett antal utgifter kommer att kunna anpassas till det lägre antalet om detta förväntas bli mer realistiskt.
  3. 5-10 massmedieomnämnanden i samband med konferensen. Information om det hela sprids via Facebook-evenemang, -inbjudningar och -delningar, wp:Wikiträffarsidan, www.goteborgslitteraturhus.se, Wikimedia Sverige och andra kanaler lokalt i Göteborg.
  4. Fler Wikipedia-relaterade aktiviteter och ett utökat nätverk (inte minst lokalt). I samband med planeringen av den här konferensen har bland annat fattats beslut om kursverksamhet i höst ihop med Centrum för Skolutveckling (Göteborgs kommun), planerats Wikipedia-seminarium på journalistutbildningen i Göteborg och fortsatts planera inför höstens deltagande på Bokmässan i Göteborg. Fortsatt nätverksarbete tillsammans med Vetenskap & Folkbildning, Regionarkivet och Seriewikin har skett parallellt.
Vem är jag

Aktiv deltagare i skrivstugor, wikifikor, kurser, bokmässeprojekt och fotosafarier i och kring Göteborg sedan åtminstone 2009. Inblandad i alla projekt som länkas ovan.--Paracel63 (diskussion) 25 april 2016 kl. 20.21 (CEST)[svara]

Diskussion
Beslut

Bra initiativ! Beviljas enligt ansökning. /Axel Pettersson (WMSE) (diskussion) 26 april 2016 kl. 10.17 (CEST)[svara]

Redovisning

Noterat resultat
  1. Marknadsföring via affischering (gratis), Facebook, två pressmeddelanden (riks och lokalt) samt på Wikipedia-sidor gav en stor kontaktyta och mycket Wikipedia-prat bland wikipedianer, deras bekanta och andra.
  2. 28 deltagare i konferensen. Alla deltog inte hela tiden.
  3. Enstaka massmedieomnämnanden, åtminstone i samband med det första pressmeddelandet inför 3 maj. En besvikelse men i viss mån förståeligt, efter massmedierapportering först i januari och därefter runt 3 maj.
  4. Nätverksarbetet kring paneldeltagare, konferenspresentatörer och skrivstugor stärktes. Se listan ovan under "Förväntat resultat", punkt 4.
Ekonomi

För ekonomisk redovisning, se budgetposten ovan.