Projekt:Stöd till gemenskapen 2018/Projektdata

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Projekt nr. 185101 Ansvarig Axel
Projektstart 2018-01-01 Projektslut 2018-12-31
Finansiär Budget
FDC 90 000 (arbetstid) 
FDC 170 885 (övrigt) 
Total: 260 885
Interna mål
  • G.1.1a - Stöd ges vid 365/365 tillfällen.
  • G.1.1b - Stöd ges till minst 100/100 wikimedianer och dylika.
  • G.1.2 - Stöd 75/75 återkommande träffar för wikimedianer
  • G.2.1 - Redigering från 40/365 unika underrepresenterade användare.
Slutrapport/utvärdering
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2018-09-21 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

Projektbidrag, ackrediteringar, fortsatt stöd till skrivstugor.

  • G.1.1a - Stöd har givits vid 157 tillfällen.
  • G.1.1b - Stöd har givits till minst 58 wikimedianer och dylika.
  • G.1.2 - Stöd har givits till 90 återkommande träffar för wikimedianer.
  • G.2.1 - Redigering från 12 unika underrepresenterade användare har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Uppdaterade uppmaningar till gemenskapen om möjligheterna till stöd på bybrunnen och sociala kanaler.

Tillfällen och antal ligger lägre än målen, men i nivå med förra året.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2018.
Kommentar från verksamhetschefen Vi kommer att aktivt att se på om vi kan stödja andra fri kunskaps-gemenskaper med resurser under andra halvan av året.