Projekt:Stöd till gemenskapen 2019/Global Metrics

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Samlad sida för Global Metrics för Stöd till gemenskapen 2019.

När vi räknar "Total participants" och "Audience members" så är det bara de personer som faktiskt hörde oss tala om några Wikimedia-relaterade spörsmål som ingår. Det är alltså inte det totala antalet deltagare på evenemanget som redovisas.

För "Total participants" innebär detta att personerna var deltagare/åhörare i en workshop/event/presentation som hölls av Wikimedia Sverige (kan vara som del av ett större event organiserat av någon annan). Panel-deltagande där eventet inte organiseras av oss kan räknas, beroende på hur centralt ämnet är för Wikimediarörelsen. Övriga åhörare, t.ex. om vi ställer en relevant fråga som lyfter ett Wikimedia-relaterat spörsmål under en annan presentation, eller under en mingelsituation, räknas som "Audience members".

En icke ifylld version av mallen som används för tabellerna finns i wikitexten, märkt "Mall att kopiera". Använd den när ni lägger till ny information!


Q1 + Q2

Teknikpoolen

Antal bilder/användning kommer från Petscan[1] för filer skapade 2019-01–2019-06 i kategorin Media created by technology pool of Wikimedia Sverige (samt några strökategorier). Samtliga bilder tillskrivs här teknikpolen då överlappet är för stort om det delas upp mellan stödtyperna.

Antalet personer kommer ifrån Teknikpoolens logglista. Utrustningen i Göteborg+Malmö räknas ej in.

Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 6 21 0 0 27
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 1670 0 0 1670


Fotoackreditering

Totalt 12 persontillfälle (per denna version av Fotoackreditering)

Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 2 10 0 0 12
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Stöd till Gemenskapen

Totalt 164 persontillfälle enligt Stöd till gemenskap, Q1-Q2

Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 164 164
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Wikivästläger, Viskadalen

Datum
2018-04-05 – 07
Info-länk
Projekt:Stöd till gemenskapen 2019/Bidrag/Wikivästläger
Vem
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
En kort berättelse om hur det gick på eventet läggs in här.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 13 0 1 0 14
2. Number of newly registered users 6 0 0 0 6
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 45 20 0 0 65


Wikipedialäger i Dalarna, Falun

Datum
2018-05-17 – 19
Info-länk
Projekt:Stöd till gemenskapen 2019/Bidrag/Wikipedialäger i Dalarna
Vem
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
En kort berättelse om hur det gick på eventet läggs in här.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 10 0 0 0 10
2. Number of newly registered users 8 0 0 0 8
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 47 14 0 0 61


Q3 + Q4

Teknikpoolen

Antal bilder/användning kommer från Petscan för filer skapade 2019-07–2019-12 i kategorin Media created by technology pool of Wikimedia Sverige (samt några strökategorier). Samtliga bilder tillskrivs här teknikpolen då överlappet är för stort om det delas upp mellan stödtyperna.

Antalet personer kommer ifrån Teknikpoolens logglista. Utrustningen i Göteborg+Malmö räknas ej in.

Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 1 16 0 0 17
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 438 0 0 438


Fotoackreditering

Totalt 7 persontillfällen q3-q4 (per denna version av Fotoackreditering)

Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 1 6 0 0 7
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Stöd till Gemenskapen

Totalt 162 persontillfälle enligt Stöd till gemenskap, Q1-Q2

Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 162 162
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Göteborgsskrivstugor

Enligt Projekt:Stöd till gemenskapen 2019/Bidrag/Kvinnliga huvudpersoner på Wikipedia

q1-q2

Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 103 107 0 0 210
2. Number of newly registered users 0 0 0 9 9
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


q3-q4

Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 95 96 0 0 191
2. Number of newly registered users 0 0 0 6 6
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Massuppladdningar

Denna rubrik samlar samtliga global metrics för mediauppladdningarna och räknar med både manuella uppladdningar och batchuppladdningar.

Detta stycke kan tas bort om ej tillämpbart


Övrigt

Referenser

  1. Var tvungen att använda gamla Petscan p.g.a. https://github.com/magnusmanske/petscan_rs/issues/13