Projekt:Stöd till gemenskapen 2022/Global Metrics

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Samlad sida för Global Metrics för Stöd till gemenskapen 2022.

När vi räknar "Total participants" och "Audience members" så är det bara de personer som faktiskt hörde oss tala om några Wikimedia-relaterade spörsmål som ingår. Det är alltså inte det totala antalet deltagare på evenemanget som redovisas.

För "Total participants" innebär detta att personerna var deltagare/åhörare i en workshop/event/presentation som hölls av Wikimedia Sverige (kan vara som del av ett större event organiserat av någon annan). Panel-deltagande där eventet inte organiseras av oss kan räknas, beroende på hur centralt ämnet är för Wikimediarörelsen. Övriga åhörare, t.ex. om vi ställer en relevant fråga som lyfter ett Wikimedia-relaterat spörsmål under en annan presentation, eller under en mingelsituation, räknas som "Audience members".

Q1–Q3

Teknikpoolen

Antal bilder/användning kommer från Petscan för filer skapade 2022-01–2022-09 i kategorin Media created by technology pool of Wikimedia Sverige (samt några strökategorier). Samtliga bilder tillskrivs här teknikpolen då överlappet är för stort om det delas upp mellan stödtyperna.

Antalet personer kommer ifrån Teknikpoolens logglista och räknar in alla som innan sista september hämtat ut sin utrustning. Utrustningen i Göteborg+Malmö räknas ej in.

Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 20 20
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 1730 0 0 1730


Stöd till Gemenskapen

Nedan räknas de projekt (Stöd till gemenskapen, Fotoackreditering) som avslutats under de första tre kvartalen och som inte redan redovisats genom en specifik mall nedan.

Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 49 49
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Q4

Teknikpoolen

Antal bilder/användning kommer från Petscan för filer skapade 2022-10–2022-12 i kategorin Media created by technology pool of Wikimedia Sverige (samt några strökategorier). Samtliga bilder tillskrivs här teknikpolen då överlappet är för stort om det delas upp mellan stödtyperna.

Antalet personer kommer ifrån Teknikpoolens logglista och räknar in alla som inte redan räknats under Q1–Q3. Utrustningen i Göteborg+Malmö räknas ej in.

Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 5 5
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 389 0 0 389


Stöd till Gemenskapen

Nedan räknas de projekt (Stöd till gemenskapen, Fotoackreditering) som avslutats under det fjärde kvartalet och som inte redan redovisats genom en specifik mall nedan.

Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 9 9
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Evenemang

Mallen finns utkommenterad i wikitexten nedan


Skrivstuga om fediversum, Stockholm

Datum
2022-12-09
Info-länk
Projektstödsansökning, skrivstugesida, dashboard
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Smalt ämne och därmed få deltagare.
Resultat
Två externa deltagare samt två WMSE/volontärer redigerade och skapade flera artiklar. Dessutom bra samtal om annat och kontakt om andra projektidéer framöver.
Core metrics    (T323490)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 4 4
Number of editors 0 0 0 4 4
Number of organizers 0 2 0 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 11 0 2 0 13


Kopplingssprint COP 27, Stockholm/online

Datum
2022-11-11
Info-länk
Projektstödsansökning, kopplingssprintssida, dashboard
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Svårt att få med samarbetspartners. Eventuellt är konceptet lite för abstrakt för att förstå vad det innebär och nyttan med.
Resultat
Elva deltagare, blandat online och på plats och erfarna och nya, gjorde 675 redigeringar på 332 objekt varav 109 nyskapade. Under sprinten planerades även andra kommande aktiviteter tillsammans med en deltagare.
Core metrics    (T317510)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 11 11
Number of editors 0 0 0 10 10
Number of organizers 0 2 0 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 5 332 0 337


Fredrikas sommarsymposium, Nagu, Finland

Datum
2022-08-25
Info-länk
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Möte med genomgång av nuläge och tidigare aktiviteter, samt frågor och funderingar inför kommande aktiviteter och framtiden. Funderingar om Wiktionary ledde till ett möte med Alicia och diskussioner om inspelade dialekter om hur det eventuellt kan fungera tillsammans med WikiSpeech.
Core metrics    (T315546)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 2 5 0 0 7
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 1 2 0 0 3
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Wikipediapodden, online

Datum
2022-07-17
Info-länk
https://se.wikimedia.org/wiki/Projekt:Podcast/Avsnitt_183
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Poddmedverkan med prat om Stöd till gemenskapen och genomgång av olika typer av stöd och exempel på projekt inom varje område.
Core metrics    (T312208)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 90 90
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 2 0 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Wikipedia-läger 2022, Molkom

Datum
2022-07-25–2022-07-30
Info-länk
Ansökan/rapport, projektsida på Wikipedia, Kategori på Commons
Vem
Upplevda problem/svårigheter/buggar
  • Inför lägret hade vi oväntade problem med att nå ut med information om lägret i de kanaler som tidigare år fungerat bra.
  • Vi hade problem med sena avhopp, då tre bekräftade deltagare var tvugna att lämna återbud samma dag som lägret startade.
  • Under lägret hade vi problem med att deltagarna och ledarna ofta blev utloggade från sina användarkonton.
Resultat
Alla deltagare har uttryck att de är nöjda med lägret och motiverade att fortsätta bidra inom flera olika Wikimedia-projekt, utifrån intresseområden de identifierat under veckan.
Core metrics    (T306698)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 13 0 1 0 14
Number of editors 13 0 1 0 14
Number of organizers 3 0 0 0 3
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 125 15 97 119 356
  • Vi använde hashtaggen #molkom2022 för att samla lägrets redigeringar. Vi vet att det gjorts flera redigeringar där deltagarna glömt att använda hashtaggen, och för de redigeringar som gjorts via nybörjarfunktionen på hemsidan går det inte att ange någon redigeringskommentar.

Massuppladdningar

Denna rubrik samlar samtliga global metrics för mediauppladdningarna och räknar med både manuella uppladdningar och batchuppladdningar.

Valspecial, bloggpost + uppmaning att ladda upp bilder från valet 2022

Antal filer per: c:Category:Wikimedia_Sverige_Valspecial_2022.

Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 120 0 0 120


Övrigt

Referenser