Stöd till gemenskapen/Projektstöd/COP 27 Kopplingssprint

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Beskrivning

Efter en första kopplingssprint 2021, och en uppföljande 2022, båda online, vill vi testa att nu göra ett hybridevent: Kopplingssprint COP 27. Vi tror att det kan finnas möjligheter till samarbetspartners och att det kan finnas fler som kan vara nyfikna på att testa på att redigera Wikidata när temat blir lite smalare och vi tror att en del av målgruppen gärna träffas fysiskt. Vi antar också att dessa partners förmodligen finns i Stockholm och att det där också finns störst chans att få ihop mer än enstaka deltagare. Vi befinner oss dock inte där, utan hoppas att föreningen kan vara medarrangörer genom att hålla i den fysiska träffen.

Syfte och mål

Vi har två övergripande mål:

 • förbättra data om riksdagens dokument relaterade till klimatet
 • få fler att bli nyfikna på, och inse möjligheterna med, Wikidata och därigenom börja bidra till det. Målgruppen utgörs dels av Wikpedianer som inte är särskilt aktiva på Wikidata och av rena nybörjare med ämnesintresse.

Båda dessa kan mätas med Programs and events dashboard. Det första kan även följas genom SPARQL Recent Changes och även genom de olika Integraality dashboards som satts upp för riksdagsdokumenten.

Som förslag till mätbara mål föreslår vi:

 • 5 nya användare
 • 5 tidigare användare som deltar
 • Redigeringar i 500 unika objekt (täcker hela målet för Gemenskapen 2022)
 • 1000 redigeringar
 • Samarbete med minst en extern organisation

Detta projekt verkar inom:

 • initiativ 39 Bridge gaps in high-impact content i rörelse strategin och är relaterat till Globalt Mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen och Globalt mål 13 - Bekämpa klimatförändringen
 • initiativ 3 Increased awareness about the Wikimedia Movement

Sökande

Aktivitetsplan

Vi planerar att hålla evenemanget på eftermiddagen, drop-in mellan 14.00 och 19.00, den 11 november, mitt under COP 27. Stöds behövs före och under det.

Att göra

Se även Checklista för skrivstugor.

Gemensamt

Online event

Fysiskt event

 •   Boka lokal
 •   Ordna catering

Resurser

Resurser vi har

Vi sköter den del som sker online. Vi har erfarenhet av två tidigare evenemang och har en del dokumentation klar. Vi bistår gärna med att förklara vad eventet går ut på via länk under evenemanget och kan svar på frågor löpande i chat eller under frågestunder. Vi kan också hålla en djupare introduktion för personal på WMSE som vill bli bättre insatta i vilka redigeringar vi siktar på under eventet.

Stöd vi önskar

Ett fysiskt event behöver dock planeras i detalj långt i förväg, som att skaffa lokal, marknadsföra, catering, samordna med partners m.m. Detta kulminerar sedan i själva eventet som uppenbarligen kräver en gedigen ansats för att få deltagarna att lära sig, knyta kontakter och prestera. Vi tror att det är bäst att föreningen står för hela denna bit så att beslut inte blir beroende av ombud.

Beslut

Beviljas enligt ovan. Vi kommer att sköta logistik för ett hybridevenemang med den fysiska delen på Norrsken i samråd med Ainali och QubeCube. /Axel Pettersson (WMSE) (diskussion) 12 september 2022 kl. 15.13 (CEST)[svara]

Rapportering

Från de ovanstående kan man utvinna följande data:

 • 2 nya användare
 • 8 tidigare användare (+2 från WMSE som också gjorde några redigeringar)
 • 332 unika objekt redigerades, varav 199 var riksdagsdokument. (Andra objekt var övervägande domar från Högsta domstolen, varav många länkar till riksdagsdokument, och resten var förbättringar av objekt som omnämns i riksdagsdokumenten (huvudteman, orsaker och mål).)
 • 675 redigeringar

Vi lyckades inte få till något riktigt samarbete med någon extern organisation, även om vi fick hjälp med marknadsföring via Klimatklubbens facebookgrupp.

Ekonomisk rapportering: Fika, 173,39:-