Stöd till gemenskapen/Projektstöd

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Vill du ha stöd från Wikimedia Sveriges personal i det projekt du driver? Då kan du söka projektstöd härigenom!

Ett viktigt mål för Wikimedia Sverige är att möjliggöra för volontärer att driva egna projekt. Kanslipersonalen är självfallet alltid behjälplig i att försöka svara på frågor, och bistå i den mån det finns tid och utrymmme. Gemenskapen är Wikimedia Sveriges viktigaste tillgång. Ibland kan det dock hända att volontärer, medlemmar eller personer på ett eller annat sätt kopplade till rörelsen vill driva projekt där personalens kompetens och tid behövs på ett mer strukturerat vis. Kanske vill du och några andra starta ett tekniskt projekt, där ni behöver personalens löpande stöd? Kanske tänker ni starta upp en tematisk grupp, anordna ett större evenemang eller på annat vis genomdriva ett större projekt knutet till föreningens verksamhet, och vill att någon ur personalen finns med på löpande basis?

Målet med projektstöd är att möjliggöra just för den här typen av projekt – projekt som leder till fri kunskap samt initieras och leds av gemenskapen. Det ni söker är inte direkt ekonomiskt stöd, utan på ett strukturerat och planerat vis tillgång till kansliets personal och resurser i form av tid.

Ansökan

För att ansöka om projektstöd behövs ingen uppskattning av kostnader. Formulera istället en projektplan, där det framgår vad det är för projekt du eller ni vill driva, hur det involverar en eller flera kompetenser på kansliet, samt hur mycket tid det rör sig om.

Nedan ligger ett exempel på projektplan som ni kan men inte måste använda er av. Konstruera projektplanen som en undersida till denna sida. Använd gärna diskussionssidan för eventuella frågeställningar eller tankar.

Exempel

Ansökningar

Nya

Aktiva

Godkända

Avslutade

Nekade