Stöd till gemenskapen/Projektstöd/Projekt Wikipedias användning av Wikidata

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Beskrivning

Projekt syftar till att vara ett paraplyprojekt får våra olika genomförandeinsatser för att svenskspråkiga Wikipedia skall utnyttja Wikidata (WD) optimalt.

Projektet återfinns på Projekt Wikipedias användning av Wikidata och innehåller delarna

 • Full anpassning av artiklar sortimentvis
 • Införande av Wikidatabaserade faktamallar
 • Mer systematiskt införande av Wikidata i anslutning till skapandet av nya artiklar
  • Att Wikidata-objekt skall finnas för alla artiklar
  • Att etiketter på svenska skall finnas på alla WD-objekt som refereras till i svwp-artiklar
  • Att det finns en elementär uppsättning lathundar, riktlinjer, introduktioner m.m. för nybörjare på Wikidata
  • Alternativ för att följa upp ändringar i Wikipediaobjekt för ett utpekat sortiment (grupp av artiklar) skall finns beskrivna
  • Att det finns idéer för hur källor skall tillföras Wikidata från Wikipedia/manuellt

Syfte och mål

Läsarnyttan för Wikipedia skall förstärkas, kvaliteten i artiklarna skall förstärkas och det skall finnas kraftfulla export- och importfunktioner av data i Wikidata för att ge god aktualitet och så att andra kan ta tillvara på informationen

Aktivitetsplan

Arbetet beräknas pågå under 2020 för att därefter utvärderas och eventuellt fortsätta, utifrån lärdomarna och uppnådda resultat, med nya mål för 2021

Resurser

Resurser vi har

 • Yger, Larske, 62osv, Ainali samt andra i gemenskapen som i olika uppgifter bidrar

Stöd vi önskar

 • Wikidataexpertis som bollplank, men även att säkra koordinering med vad som görs inom denna sfär från föreningen med det som sker på Wikipedia. Det rör sig främst om André och Alicia. Jag bedömer ett möte under våren (mars/april) och ett under hösten (oktober) räcker.
 • En driftmiljö i form av serverutrymme där botar ligger som vid fördefinierade tidpunkter kan initieras för att göra datauppdateringar från externa källor, som SCB, in i Wikidata

Beslut

Rapportering

Wikipediaprojektet