Projekt:Stöd till gemenskapen 2022/Slutrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bakgrund och syfte

Årsrapporten sammanfattar vad som har genomförts i projektet under ett år, identifierar svagheter och möjligheter, och blickar framåt. Den är ett tillfälle i verksamheten att stanna upp och fundera över projektets riktning.

Frågorna nedan kan besvaras i löpande text, som kortare sammanfattningar.

Påverkan

 • På vilka sätt bidrog projektet under 2022 till att föra föreningen mot dess vision?
  • Projektarbetet fortsätter och ger både stöd till gemenskapen och uppfyller föreningens vision. Vi har en öppen, fri och demokratisk plattform som i det praktiska arbetet kan delas mellan flera intressenter. Trafiken i artiklar och sidor på Wikimedias plattformar visar på framgången. Genom att dela statistik och visa på nyttan med fri kunskap när till exempel ackreditering söks får fler organisatörer upp ögonen för nyttan med våra plattformar.
 • Uppmärksammades projektet eller dess resultat av några externa aktörer, såsom våra partner eller media?
  • Genom stödet till gemenskapen så som teknikpoolen, ackreditering och bidrag till enskilda evenemang skapas både artiklar och material till framväxandet av den fria kunskapen. Ett återkommande exempel på hur bilder används är Melodifestivalen och för detta år även porträttbilder från partierna inför valet.

Arbetsinsats

 • Var detta ett krävande och/eller stressigt projekt att genomföra? Om ja, varför? Skulle något kunna göras annorlunda?
  • Det kräver att man håller en del koll på aktuella händelser och vad som rör sig i gemenskapen. Att fånga upp förslag från gemenskapen och samtidigt ha framförhållning och kunna föreslå evenemang att besöka och fotografera i tid. Återvinning av listor över evenemang samt sammanställning av sidor för att söka ackreditering underlättar.
 • Kunde du återanvända material från tidigare projekt? Om nej, varför inte?
  • Mallar och struktur har gått bra att återanvända och utvecklas från år till år. Med fler volontärer som återkommer och genomför samma projekt är det lättare att få med ansökningar och rapportering.
 • Var budgeten tillräckligt stor för projektets genomförande? Om inte, fanns det särskilda anledningar? Behöver budgeten förändras nästa år?
  • Det är förhållandevis enkelt att justera verksamheten efter budget, samtidigt behövs viss flexibilitet för att kunna genomföra projekt även i slutet av året.
 • Höll tidsplanen? Om inte, finns det något att utveckla kring varför?
  • Det finns möjligheter att göra mer under samma tidsperiod och eventuellt kräver det en bättre fördelning av resurserna.
 • Finns det något som kan göras för en om möjligt ännu bättre balans mellan arbetsinsats och resultat?
  • Balansen ser bra ut och det har gått bra och arbetsinsatsen har gett bra resultat.

Lärdomar

 • Vad tar du med dig från arbetet med projektet under året, framåt i ditt arbete?
  • Den starka och levande gemenskapen som vi ska fortsätta att stödja.

Strategisk förändring

 • Behöver fokus och aktiviteter i projektet förändras något under 2022 för att motsvara föreningens nya strategiska inriktning?
  • Det finns också en återkommande önskan om att vi gärna skulle se fler användare på flera ställen av Wikimedias plattformar.