Projekt:Strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikidata 2018/Libris deldatabaser

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Source: https://libris.kb.se/deldatabas.jsp

Database Subject Items Books in Swedish Notes Source
Äldre svensktryck tryck från 1600-talet till 1829 73980 62424 stor digitaliseringspotential, men föga användbart som källmaterial på wp KB
Birgittabibliografin den heliga Birgitta 81842 36401 Länsbibliotek Östergötland
Svensk historisk bibliografi svensk historia 97586 33869 intressant KB
Bothnica Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland 53202 18908 samarbete med relevant institution? Länsbiblioteket Västernorrland, Länsbiblioteket i Västerbotten, Luleå stadsbibliotek, Luleå universitetsbibliotek samt biblioteket vid Norrbottens museum
Småland, Öland & Blekinge lokalhistoria 26595 14555 samarbete med relevant institution? läns – och regionbiblioteken i Jönköping, Kalmar och Sydost
Dalabibliografin Dalarna 29284 11668 samarbete med relevant institution? Dalarnas Biblioteksförbund, Länsbibliotek Dalarna och Dalasamlingen vid Stadsbiblioteket i Falun
ARBLINE arbetsliv, arbetsmiljö och arbetsmarknad 81843 36402 Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet, Föreningen för arbetslivsforskning i Sverige (FALF) och Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek vid Lunds universitet
KVINNSAM genusvetenskap 154479 11224 intressant Göteborgs universitetsbibliotek
Svensk judisk bibliografi judisk historia och kultur 62511 9960 Judiska biblioteket i Stockholm
Svensk litteraturvetenskaplig bibliografi litteraturvetenskap 26154 6697 intressant Uppsala universitetsbibliotek
Svenskamerikansk bibliografi litteratur på svenska publicerad i Kanada och USA 7797 5119 Svenska emigrantinstitutet (Utvandrarnas Hus)
Svensk samisk bibliografi litteratur om samer och av samer / på samiska 25780 4828 Ájtte, svenskt fjäll- och samemuseum
Svensk musikhistorisk bibliografi musikhistoria 29929 4187 Statens musikbibliotek
Svensk folkbildningsbibliografi folkbildning 25691 4015 Linköpings universitetsbibliotek
Bohusbibliografin Bohuslän 5405 3994 samarbete med relevant institution? Regionbibliotek Västra Götaland
BULB barn- och ungdomslitteratur (litteraturvetenskap) 28608 3915 Svenska barnboksinstitutet (SBI)
Svensk konstvetenskaplig bibliografi konstvetenskap 25550 3725 intressant Göteborgs universitetsbibliotek
Västmanlandsbibliografin Västmanland 5323 3228 samarbete med relevant institution? Västerås stadsbibliotek
Gotlandica Gotland 5720 2845 samarbete med relevant institution? Almedalsbiblioteket
Litteraturbanken svensk skönlitteratur 2793 2386 alla digitaliserade, property finns: P5123 men är oanvänd
Suecana extranea utländsk litteratur om Sverige, svensk litteratur i översättning 74174 1992 de som anges vara på svenska är tvåspråkiga böcker, databasen skall bara omfatta utländsk litt.
INNOVA immateriellt rättsskydd 17086 1450
Linnébibliografin Carl von Linné 3222 1288
CivLib det civila samhället och ideell sektor 11207 690 Ersta Sköndal högskolebibliotek
Norrbarn barn- och ungdomslitteratur som utspelar sig i norra Sverige 473 473
Vilhelm Moberg-bibliografin litteratur om och av V. M. 6127 443
Svensk numismatisk bibliografi numismatik 699 47
Filmlitteraturbibliografin filmvetenskap 4375 0 endast artiklar
Nordiskt jojkarkiv jojkinspelningar 6765 0 endast inspelningar
Svensk arkivbibliografi arkivvetenskap 2586 0 endast artiklar