Projekt:Swecon 2012

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Swecon 2012 är science fiction-kongress, ett slags litteraturfestival med fokus på science fiction- och fantasylitteratur som även tar upp film, tv, serier och andra kulturella former. Den kan beskrivas som ett mellanting mellan en konferens och en mässa. Arrangemanget äger rum i centrala Uppsala 5–7 oktober, fredag till söndag. Många av deltagarna har specialkunskaper eller mycket goda kunskaper om de ämnen som behandlas. Jag vill under en eller två dagar (fredag till lördag, lördag till söndag eller i värsta fall bara lördag) ha ett rum där man kör en Wikimediaworkshop med fokus på att redigera Wikipedia, ladda upp bilder till Commons och engagera sig i Wikiversity, som har åtminstone ett ämnesrelevant projekt. Målet är inte att deltagarna skall skriva långa artiklar på plats, utan testa på, lära sig hur det fungerar och förhoppningsvis fortsätta hemma. Planen är att ha ett workshoprum där man kör Wikipediaworkshopar, kan ladda upp bilder till Commons och kanske ha några föredrag, samtidigt som man då och då lämnar utrymme åt helt andra ämnen, så att det blir en naturlig och integrerad del av arrangemanget.

Medverkande

 • Julle är medarrangör (och ansvarar för programplaneringen) för själva kongressen. Det finns alltså utmärkta möjligheter till samarbete, men å andra sidan är han uppbunden större delen av tiden.
 • Ainali (lördagen, och kanske söndag)
 • ArildV (eventuellt, oklart hur hösten ser ut)
 • ...

Hur når man målgruppen?

Fördelen är att målgruppen redan befinner sig på plats och därför är lätt att nå, medan det till säg en redigeringsträff är mycket svårt att få inte redan engagerade personer. Nackdelen jämfört med en redigeringsträff är att de inte har kommit för att redigera. Typiskt mönster för sådana här tillställningar är dock att man närvarar under nästan hela den tid som arrangemanget pågår snarare än kikar förbi ett par timmar, som under en mässa, vilket innebär att det finns mer utrymme att göra andra saker. Rummet skulle även kunna göras till ett allmänt workshoprum – med workshops som inte är Wikimediarelaterade – som en integrerad del av arrangemanget, vilket skulle kunna locka in fler dit och göra dem enklare att nå. Viktigt är att rummet hamnar i anslutning till kongressen i övrigt, så att man inte behöver leta upp det för att gå dit.

Särskilda programpunkter

Tävlingar?

Commons

Jag har påbörjat en lista på commons:User:Julle/Kontrast med lista på artiklar (eller ämnen som borde ha artiklar) som skulle vara bra att fotografera. Den var ursprungligen tänkt som en egen arbetslista i förhoppning om att engagera någon särskild fotograf; skall den vara offentlig får man nog hantera "andra närvarande" (kommer att vara mycket längre än den är nu) med försiktighet eftersom de kan vara där som helt vanliga deltagare och kanske inte vill bli offentligt listade som villebråd. Man skulle kunna göra en avgränsning genom att bara ta med programdeltagare, till exempel, vilket ändå kommer täcka de flesta som har egna artiklar. Man kunde erbjuda pris för bästa bild (inom ramarna för vad som är användbart på Wikipedia) eller för att ha laddat upp bilder till flest artiklar (deadline: en vecka efter arrangemanget, så att folk som inte har möjlighet att ladda upp på plats kan göra det hemma).

Wikipedia/Wikiversity?

Tävlingar här vore bra bara för att uppmärksamma på möjligheten att redigera. Frågan är om så mycket blir gjort under själva arrangemanget dock.

Priser

En idé skulle kunna vara att försöka få till ett tämligen unikt pris, snarare än någonting man köper, till exempel få så många författare på plats som möjligt att signera en bok eller någonting sådant.

Eller presentkort hos Alvarantikvariatet, som har ett mycket stort utbud billiga antikvariska böcker och kommer att befinna sig på plats.

Lokaler

Mer information om lokaler finns här och en planskiss finns här. Jag tänker mig att man försöker boka Hammarskjöld/Tessin eller Vasa/Sten Sture (ett av rummen) beroende på vilken del av lokalerna som arrangemanget i övrigt hamnar i. Normal hyra är 3500 kronor/dag i det första fallet och 4500 kronor/dag i det andra fallet. Planen är att ha även andra workshopar i rummet, vilket gör att Wikimedia Sverige rimligtvis inte står för hela hyran.

Budgetskiss

 • Lokaler 7 000 kronor.
 • Medlemsavgifter 1 500 kronor (så att eventuella personer som hjälper till kan turas om att ta del av arrangemanget i övrigt om intresse finns, röra sig i programsalarna för att ta egna bilder et cetera).
 • Priser 1 500 kronor.
 • Resebidrag 2 000 kronor.
 • Övriga kostnader (förtäring, eventuellt informationsmaterial – men det mesta borde gå genom kongressens markandsföringskanaler) 1 000 kronor.

Finansiering

Finansierat som ett gemenskapens projekt.

Referenslitteratur

Prioriterad referenslitteratur att ha liggande borde gå att låna från unviersitetsbiblioteket eller privata bibliotek.

Böcker

 • Raketsommar – Science fiction i Sverige 1950–1968, Jerry Määttä
 • Science fiction i Sverige 1950–1968 – en bibliografi, Jerry Määttä (bibliografiprojektet?)
 • Inre landskap och yttre rymd, John-Henri Holmberg (två delar)
 • Brave New Words (Wiktionary?)
 • The Encyclopedia of Fantasy
 • Fanmarkshistorien, Niels Dalgaard (danska, men författaren är hedersgäst på Swecon 2012)

Länkar

Tyngre vetenskapliga verk skulle kunna tjäna till senare inspiration, men kan vara svåra att använda på plats i och med att det kräver mycket mer tid.

Länkar