Projekt:Synlighet 2017/Projektdata

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Projekt nr. 174102 Ansvarig John
Projektstart 2017-01-01 Projektslut 2017-12-31
Finansiär Budget
FDC 150 000 kr 
Intern finansiering 50 000 kr 
Total: 200 000 kr
Interna mål
  • A.1.1a - 1/1 mätmetod tas fram.
  • A.1.1b - Den uppmätta medienärvaron +10/+10%. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2017-09-08 STATUS (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
  • Vi har ökat antalet kontakter med media, vår aktivitet på sociala medier samt på vår blogg efter att vi anställt vår nya kommnunikatör, Gitta Wilén.
  • Vi har börjat titta på mätetalen i samband med FDC-rapporteringen, även om det ännu inte är färdigt.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2017.
Kommentar från verksamhetschefen