Projekt:Synlighet 2022/Slutrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bakgrund och syfte

Årsrapporten sammanfattar vad som har genomförts i projektet under ett år, identifierar svagheter och möjligheter, och blickar framåt. Den är ett tillfälle i verksamheten att stanna upp och fundera över projektets riktning.

Frågorna nedan kan besvaras i löpande text, som kortare sammanfattningar.

Påverkan

 • På vilka sätt bidrog projektet under 2022 till att föra föreningen mot dess vision?
  • Synlighetsprojektet bidrar till föreningens vision genom att kommunicera föreningens värderingar och verksamhet. Det bidrar både till arbetet med att samla in, bidra och sprida kunskap.
 • Uppmärksammades projektet eller dess resultat av några externa aktörer, såsom våra partner eller media?
  • Eftersom projektet helt syftar till extern synlighet uppmärksammades effekten av projektet externt, snarare än projektet i sig. Sammanställning av projektets mätetal finns i ett kalkylark på Google Drive.

Arbetsinsats

 • Var detta ett krävande och/eller stressigt projekt att genomföra? Om ja, varför? Skulle något kunna göras annorlunda?
  • Projektet kräver särskilt fokus och rutiner för att fånga upp aktiviteterna som ska genomföras. Ibland föll aktiviteter bort utifrån prioriteringar. Det är inte särskilt krävande i sig,
 • Kunde du återanvända material från tidigare projekt? Om nej, varför inte?
  • En del tidigare utvecklat material kunde användas i arbetet, även om innehållet i sig är nytt. Eftersom WMF har uppdaterat sin grafiska profil har visst arbete skett med att uppdatera exempelvis nya presentationer. Detta har tagit lite mer tid.
 • Var budgeten tillräckligt stor för projektets genomförande? Om inte, fanns det särskilda anledningar? Behöver budgeten förändras nästa år?
  • I grunden var budgeten mer än tillräcklig för 2022. Däremot skulle ett övergripande arbete behöva göras med att ta fram nya styrdokument, exempelvis en ny grafisk profil. Gärna dedikerat arbete av en kommunikatör.
 • Höll tidsplanen? Om inte, finns det något att utveckla kring varför?
  • Den höll generellt, även om flera nyhetsbrev föll bort.
 • Finns det något som kan göras för en om möjligt ännu bättre balans mellan arbetsinsats och resultat?
  • Arbeta mer proaktivt

Lärdomar

 • Vad tar du med dig från arbetet med projektet under året, framåt i ditt arbete?
  • Att hitta tillbaka till rutinerna för publicering av framförallt nyhetsbrev, men också publicering av inlägg i sociala medier.

Strategisk förändring

 • Behöver fokus och aktiviteter i projektet förändras något under 2022 för att motsvara föreningens nya strategiska inriktning?
  • Tydligare kommunikation mot nya grupper, inte minst för att värva nya medlemmar.