Projekt:Translatewiki.net 2014/Månadsrapport 7 april

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Viktiga händelser under den gångna månaden

 • Wikimedia Sverige har arbetat på sparlåga under den gångna månaden p.g.a. flera deadlines. En del meddelanden har dock översatts och vi har börjat titta på översättningstävlingen.
 • MetaSolutions har genomfört förbättringsarbeten på di18n (modulen för att genomföra internationalisering med JavaScript-ramverket Dojo).

Viktiga händelser den kommande månaden

 • Kvalitativa förbättringar på translatewiki.nets dokumentationssidor kommer att prioriteras.
 • Wikimedia Sverige kommer att praktiskt förbereda inför översättningstävlingen online.
 • MetaSolutions kommer att arbeta med personer från translatewiki för att inkludera EntryScape som översättningsprojekt. Nu väntar de på ytterligare instruktioner från Wikimedia Foundations utvecklare.
 • MetaSolutions kommer att färdigställa sina erfarenheter från att lägga upp sin programvara.

Avvikelser från tidsplanen

 • EntryScape är ännu inte upplagt på translatewiki.net (men det är förberett), så MetaSolutions håller ännu på att färdigställa sina erfarenheter. Ett arbetsdokument med en del konkreta rekommendationer har dock skapats. De räknar med att det kommer att vara upplagt så snart som en ny version av translatewiki.net som inkluderar patchen är driftsatt.
 • Umeå universitets har skickat in ett abstract för sin artikel om translatewiki.net för konferensen The 9th International Conference on Weblogs and Social Media (ICWSM-15) (http://icwsm.org/2015/). Tyvärr accepterades inte presentationen och Mikael Wiberg söker nu andra möjligheter.
 • Efter överenskommelse med Internetfonden skjuter vi fram projektslutet till 31 maj 2015 för att kunna inkludera EntryScape i översättningstävlingen vi anordnar.

Organisatoriska förändringar och nya medarbetare

 • Inga förändringar.

Spridning (Media, Presentationer, Publikationer, mm)

Budget

 • Total upparbetad lön för Wikimedia Sverige 2014-02-28: 173 779,90 kr
 • Total upparbetad lön för MetaSolutions 2014-03-31: 48 000 kr (från .SE), 12 000 kr moms, samt 80 000 kr (egen finansiering), totalt 140 000 kr
 • Total upparbetad lön för Umeå universitet 2014-01-31: 130 000 kr
 • Evenemang och resor: 16 590,64 kr

Uppföljning gentemot de angivna mätbara målen

 • Ett fjärde översättningssprint har genomförts.
 • Under projektet har 12 nya översättare nu anmält sig på portalen för svenska översättare. Det är en ökning på 36 procent. Målet var 10 stycken, vilket alltså redan uppnåtts.
 • Vi har ytterligare ett omnämnande i media genom SRs deltagande på sprintet på KTH.
 • Instruktionsvideos är skapade och uppladdade.
 • 4 av 5 av de projekt vi prioriterade är färdigöversatta och till stor del korrlästa. Flera andra projekt (som var färdigöversatta när vi sammanställde vår lista) har fått nya meddelanden som vi har översatt, så att de åter är färdigöversatta. Vi har även översatt alla de meddelanden som fanns för MediaWiki när vi började, men på grund av den snabba utvecklingen av den programvaran har den fyllts upp igen. Huvudmålet är därmed uppnått, men vi arbetar ändock vidare för att få de av oss prioriterade projekten färdiga.
 • Vi har utvecklat, designat och specificerat vad som behöver utvecklas för ett återkopplingssystem.
 • Buggar och fel på translatewiki.net har kontinuerligt rapporterats under projektet enligt målet.
 • Projektet har 5 omnämanden i media eller bloggar.

Övrigt

 • Inget annat att rapportera.