Projekt:Translatewiki.net 2014/Månadsrapport oktober

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Viktiga händelser under den gångna månaden

 • Det första översättningssprintet har genomförts i Umeå. Ett flertal värdefulla förbättringsförslag och erfarenheter insamlades där. Endast hälften av de som var anmälda dök dock upp - något vi tror beror på att insparken pågick samma vecka.
 • Ett flertal förbättringsförslag på meddelanden/buggar har rapporteras för translatewiki.net. För buggrapporter relaterade till Translatewiki.net och Translate-tillägget se poster med prefixen "Translatewiki" eller "Translate" i Projekt:Felbevakning och buggrapportering 2014/Bugglista
 • Drygt tusen meddelanden har översatts och åtskilliga har även kontrollerats för att höja kvalitén.
 • En steg-för-steg guide har färdigställts. Den kommer att kunna översättas och användas för förbättrad dokumentation på translatewiki.net samt vid arbetet på instruktionsvideos.
 • Ett pressmeddelande om det första översättningssprintet har skickats ut.
 • Wikimedia Sverige har inventerat samtliga dokumentationssidor på Translatewiki.net, undersökt dess brister, prioriterat dessa och nu lagt ut dem för diskussion med translatewiki.net-gemenskapen
 • Vi har nu ett flertal förslag på open badges att använda.

Viktiga händelser den kommande månaden

 • EntryScape kommer att gås igenom för att externalisera samtliga texter som ska översättas. De hann tyvärr inte färdigt med detta som planerat under september men kommer att hålla ett sprint i oktober.
 • Vi kommer att ta in åsikter om våra open badges från gemenskapen.
 • Vi kommer att börja producera instruktionsfilmerna.

Avvikelser från tidsplanen

 • Instruktionsfilmerna är något försenade p.g.a. semester och sjukdom. Vi räknar dock att ha dem färdiga till deadline 30 november.
 • MetaSolutions har tyvärr inte hunnit externalisera texter i EntryScape som vi tänkte göra under september. Under oktober och november kommer MetaSolutions att gå igenom EntryScape för att externalisera texter som ska översättas.

Organisatoriska förändringar och nya medarbetare

 • Inga förändringar.

Spridning (Media, Presentationer, Publikationer, mm)

Budget

 • Total upparbetad lön för Wikimedia Sverige 2014-08-31: 89 142.35 kr
 • Total upparbetad lön för MetaSolutions 2014-08-31: 5 000 kr
 • Evenemang och resor: 3 377.98 SEK

Uppföljning gentemot de angivna mätbara målen

 • Ett översättningssprint har genomförts. Fem personer var med på evenemanget. Fyra översättare anmälde sig på portalen. Tre har prövat att översätta medan en fastnade vid inloggningen och började felanmäla en del konstigheter och en var med på presentationen men var tvungen att gå tidigare. Tre utfyllda utvärderingar.

Övrigt

 • Inget annat att rapportera.