Projekt:Translatewiki.net 2014/Månadsrapport september

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Viktiga händelser under den gångna månaden

 • En första testbadge för deltagande i översättningssprintet har skapats.
 • Ett flertal förbättringsförslag på meddelanden/buggar har rapporteras för Translatewiki.net.
 • Drygt 900 hundra meddelanden har översatts och åtskilliga har även kontrollerats för att höja kvalitén.
 • En steg-för-steg guide har påbörjats inför det första översättningssprintet i Umeå.
 • Ett pressmeddelande om översättningssprintet har förberetts
 • Ett pressmeddelande om projektstarten har skickats ut.
 • Wikimedia Sverige har inventerat samtliga dokumentationssidor på Translatewiki.net, undersökt dess brister samt påbörjat en prioritering av dessa.
 • De tekniska kraven för att hålla en Översättningstävling har undersökts.
 • MetaSolutions har utvecklat proof of concept stöd för plurals i Dojo i18n.

Viktiga händelser den kommande månaden

 • Det första översättningssprintet kommer att hållas.
 • I samverkan med gemenskapen på Translatewiki.net kommer en omstrukturering av existerande dokumentation att genomföras samt saknad dokumentation att identifieras.
 • Kriterierna för badge-systemets olika delar fastställs.
 • EntryScape kommer att gås igenom för att externalisera samtliga texter som ska översättas.

Avvikelser från tidsplanen

 • Inga nya avvikelser har uppkommit sedan senaste rapporten.

Organisatoriska förändringar och nya medarbetare

 • Inga förändringar.

Spridning (Media, Presentationer, Publikationer, mm)

Budget

 • Total upparbetad lön för Wikimedia Sverige 2014-08-31: 55 427,85 kr
 • Total upparbetad lön för MetaSolutions 2014-08-31: 5 000 kr
 • Kontorsmaterial: 34,99 kr
 • Resor: 1 693,99 kr

Uppföljning gentemot de angivna mätbara målen

 • Även om sommarledigheterna har lett till att det gått lite långsammare denna och förra månaden har arbetet fortsatt gentemot måluppfyllelsen och allt ser bra ut.

Övrigt