Projekt:Translatewiki.net 2014/Prioriterade projekt

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Wikimedia Sverige ska som en del av projektet förbereda en "statistisk sammanställning av vad som behöver översättas och en prioriteringsordning".

Prioriterade projekt

Per bedömningen nedan prioriterar vi följande översättningar:

  1. MathJax Fixat!
  2. Pywikibot Fixat!
  3. Intuition Fixat!
  4. MediaWiki
  5. Translatable pages Fixat!
  6. FUEL (om möjligt)

Återstående projekt samt antal meddelanden per 2014-06-10

Prioriteringspunkter:

  • Relevans för internets infrastruktur (Infra)
  • Bidrar till fri kunskap (Fri k)
  • Avslutning anses vara görbart under projekttiden (Avslut)

Totalt 15 projekt återstår

Projekt Totalt antal meddelanden Återstående meddelanden Projektbeskrivning Vikt Infra Vikt Fri k Vikt Avslut Total Orsak till viktning
Encyclopedia of Life 4520 420 Encyclopedia of Life (http://eol.org) will be an online reference and database on all 1.9 million species currently known to science and will stay current by capturing information on newly discovered and formally described species. The Encyclopedia of Life will help all of us better understand life on our planet. J:0

A:3

J:4

A:3

J:3

A:2

15 J: Möjligen viktigt för fri kunskap, men har många specialiserade/svåra översättningar kvar.

A: Viktig som central referens databas för arter, dock otydlig hur välanvänd den är av externa parter. Många översättnignar kvar och dokumentation saknas.

Europeana 1914-1918 1375 715 Europeana (homepage) enables people to explore the digital resources of Europe's museums, libraries, archives and audio-visual collections. It promotes discovery and networking opportunities in a multilingual space where users can engage, share in and be inspired by the rich diversity of Europe's cultural and scientific heritage. At translatewiki.net, it's possible to translate Europeana 1914-1918, a website with stories, films and historical material about World War I. J:0

A:0

J:5

A:4

J:1

A:1

11 J: En enskild sida, men viktig för fri kunskap. Bra för relationen med Europeana. Har rätt mycket kvar, men meddelandena är rätt enkla.

A: Enbart en individuell sida. Meddelandena är av lägre kvalité än de flesta andra program (ingen dokumentation)

FreeCol 2771 327 FreeCol (homepage) is an open source turn-based strategy game based on the old game Colonization, and similar to Civilization J:0

A:0

J:0

A:0

J:3

A:2

5 J: Ett spel. Rätt enkla meddelanden.

A: Per J

FUEL 1506 199 FUEL (homepage) is an open source effort that aims to solve inconsistency and lack of standardization in software translation across platforms and applications. FUEL works to create linguistic and technical resources, like standardized terminology resources, computer translation style and convention guides, and assessment methodologies. J:5

A:5

J:3

A:3

J:3

A:3

22 J: Rätt många kvar, men viktig.

A: Översättningsinfrastruktur, flertalet är relaterade till öppen programvara, dock oklart till vilken utsträckning den används.

Huggle 631 92 Huggle (homepage) is an application for dealing with vandalism on Wikipedia, written in c++ and python. Now it is maintained by the Wikimedia developers community, and anyone is welcome to join this project as a developer. J:1

A:1

J:4

A:3

J:3

A:3

15 J: Väldigt intern, men viktig för fri kunskap.

A: Väldigt internt, otydligt om den även kan användas utanför en.wp, meddelanden skanar dokumentation.

iHRIS 4238 2975 iHRIS Software Suite (homepage) is a suite of open source HRIS software (Human Resources Information System). The Capacity Project developed free, Open Source HRIS solutions to supply health sector leaders and managers with the information they need to assess HR problems, plan effective interventions, and evaluate those interventions. The follow-on global project, CapacityPlus, builds on the HRIS strengthening work initiated by the Capacity Project. J:1

A:1

J:2

A:2

J:0

A:0

6 J: Inte för internet vad jag förstår, men viktigt projekt.

A: Stor, otydlig dokumentation.

Intuition 560 65 Intuition provides a localisation system for tools at Tool Labs and Toolserver (tools.wmflabs.org, toolserver.org). These tools support, query and automate tasks on Wikimedia projects. A growing number of tools make use of translatewiki.net (via Intuition) and thereby enable people who are not proficient in English to use these tools to maintain their project as well. J:3

A:3

J:5

A:4

J:5

A:5

25 J:Lite kvar, och viktig för fri kunskap och för MediaWikis projekt.

A: Möjligen för fokuserad på Wikimedia/MediaWiki men bidrar till översättningsinfrastruktur för dessa verktyg.

MantisBT 1358 74 MantisBT (homepage) is a popular open source project bug tracker J:4

A:4

J:1

A:1

J:5

A:5

20 J:Infrastruktur med lite kvar.

A:Infrastuktur (dock ej webb?) lite kvar.

MathJax 193 86 MathJax is an open source JavaScript display engine for mathematics symbols that works in all browsers. J:5

A:5

J:5

A:5

J:5

A:5

30 A: Öppet bibliotek som kan användas över hela webben. Infrastruktur!
MediaWiki 19086 1162 inkl. alla (extensions från mediawiki.org?) J:5

A:5

J:5

A:5

J:2

A:2

24 J:Central, men mycket att göra. Bör vara lätt att få hjälp med.

A: Självklar men många meddelanden

Mifos - X 2488 1655 Mifos X is FLOSS used by financial inclusion providers and microfinance institutions to more effectively and efficiently deliver responsible financial services to the poor. Read more about Mifos at http://www.mifos.org/. We recently launched our brand new Mifos X platform which we are seeking translations for. J:1

A:1

J:1

A:1

J:0

A:1

5 J: Intressant projekt, men inte central för det här arbetet. Väldigt mycket återstår.

A: Intressant projekt med bra goodwill möjlighet. Dock inte infrastruktur eller fri kunskap, många meddelanden kvar och värdet av just svenska är troligen rätt lågt.

NOCC 326 35 NOCC (homepage) is a webmail client written in PHP. It provides webmail access to IMAP and POP3 accounts J:2

A:2

J:1

A:1

J:3

A:3

12 A:Osäkert hur relevant ytterligare en e-post klient är. Få meddelanden kvar, blandad dokumentation. Osäkert hur levande projektet är.
Pywikibot 129 8 Pywikibot is a collection of tools made to fit the maintenance need on Wikipedia, but it can also be used on other MediaWiki sites. J:4

A:4

J:5

A:4

J:5

A:5

27 J: Viktig för oss. Väldigt lite kvar.

A: Samma som intuition. Ett "lätt" verktyg för externa parter som vill interagera med MediaWiki. Inte begränsat till Wikimedias-wikis.

Translatable pages 210 27 Translatable pages on translatewiki.net J:5

A:5

J:4

A:4

J:2

A:3

23 J: Central för projektet. Långa texter.

A: Underlättar framtida användning av Translatewiki.net och är därmed översättningsinfrastruktur. Långa texter men få meddelanden.

Waymarked Trails 130 31 Waymarked Trails is a service showing routes for hiking, cycling, mountain biking and inline skating around the world. It is based on data from OpenStreetMap displayed on a background map from OpenStreetMap and a hill shading background from Hike & Bike Map. J:1

A:1

J:3

A:3

J:4

A:4

16 J: Lite kvar, men känns rätt perifer. Kan måhända hjälpa till att öka användning av OSM.

A: En slutanvändare, dock få meddelanden och en möjlig koppling till OSM.

Totalt 24499 7871