Projekt:Umepedia 2013/Förstudie/Ledningsrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Status per 2013-12-09 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Ett möte ägde rum den 8 november i Umeå för att diskutera med kommunen om skyltarna. De ställde sig positiva och vi fick veta att vi inte behövde tillstånd från gatu- och parkförvaltningen.
 • En ansökan till Umeå2014 håller på att färdigställas.
 • En webbsida och en logotyp har skapats för projektet: www.umepedia.se. Denna uppdateras för ögonblicket med fler texter.
 • En diskussion om vilka artiklar vi ska använda som grund för skyltarna håller på att avslutas.
 • Umeå Energi har uttryckt stort intresse för att sponsra projektet och eventuellt erbjuda fritt WIFI till Wikipedia i hela staden.
 • Vår ansökan till Kulturbryggan accepterades och vi får 100 000 kronor!
 • Oerhört stort intresse från olika aktörer i Umeå med flera erbjudanden om att använda lokaler etc.

Bra att tima projektet med en stor lokal händelse (speciellt när den är väldigt unik). Bra med gemensamma samarbetspartners. Mycket bra med flera aktiva volontärer på plats. Potential för utvidgade lokala samarbeten mellan volontärer. Stora lokala projekt kan kickstarta en lokal community. Det är inte i Stockholm eller någon av de andra största städerna. Det har varit bra att kunna kommunicera om att det är en omfattande verksamhet som kommer att bedrivas på orten och inte ett enstaka nedslag, både för samarbeten och volontärernas intresse. Vi har gått ut väldigt brett, det finns en risk att vi inte hinner följa upp allting.

Rekommendation för fortsättning: Planera in för 2015 att det finns stöd för volontärer trots att projektet är slut. Se till att den aspekten utvärderas specifikt. För hela projektet, var noga med att kola om det finns lokala experter som vi kan samarbeta.

 • Budget 26 014 kr
 • Aktuell 34 067.06
 • Prognos 36 500 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
 • Fler erfarna Wikipedia-skribenter i Umeå behöver identifieras för att öka antalet inblandade som kan ge en hjälpande hand vid evenemangen.
 • Mer pengar behövs för att anordna saker i Umeå så att artiklarna håller en så hög kvalité som möjligt, så snart som möjligt.