Projekt:Umepedia 2014/Projektdata 2014-03

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
6104 Fas: Ansvarig: John
Finansiering: Totalt: 110 000:- (FDC 19 500:-, Kulturbryggan 100 000:-, Umeå2014????) Beslut: FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga: Stöd för nybörjare under workshops/skrivstugor/fotosafari. Identifiering av lokala samarbetspartners.
Övergripande mål: .
 • S.2.1 - Målet är att få minst 13 nya användare som är aktiva i minst tre månader efter avslutad aktivitet genom Wikimedia Sveriges insats.
 • L.1.2. - Målet är att öka antalet proaktiva berättelser om Wikimediaprojekt i media.
 • För.2. - Målet är att minst 50 frivilliga engagerar sig för att driva fram Wikimedia Sveriges projekt.
 • För.Kommunikation.2 - Målet är att Wikimedia Sverige och dess projekt är synliga internationellt med minst 20 blogginlägg på Wikimedia Foundation blogg och/eller i The Signpost.
 • S.3.1 Målet är att det finns återkommande möten på fem orter i Sverige.
 • K.2.2 Målet är att minst 10 olika kurser på universitet, högskolor, studieförbund skall ha bidragit till att skapa eller sprida fri kunskap.
Budgetkod: Budget: Delmål:
FDC 6104 10 000:-
 • 1 workshop/skrivstuga
  • 8 deltagare
  • 1 ny användare som fortsätter
Kulturbryggan 6104 100 000:-
 • Lönekostnader (inklusive sociala avgifter): 48 000:-
 • Marknadsföringskostnader: 1 000:-
 • Övrig kostnad (Specificera kostnadsposten): 23 000:- (Tre evenemang)
 • Marknadsföringskostnader: 2 000:-
 • Produktionskostnader (ej lön): 20 000:- (Produktion av 25 stycken skyltar)
 • Administrativa kostnader: 3 000:-
 • Övrig kostnad (Specificera kostnadsposten): 3 000:- (Priser i online-tävlingen)
 • 25 skyltar sätts upp.
 • 3 volontärer är med och driver projektet.
 • 3 workshops/skrivstugor anordnas.
  • 20 deltagare.
  • 3 nya användare som fortsätter.
 • En online-tävling för översättningar till andra språk med 25 bidrag.
 • Informationsmaterial om hur QR-koder fungerar kommer att skapas och tryckas upp.
 • En slutrapport med best-practice kommer att sammanställas.
 • Wikiträffar kommer att anordnas regelbundet i Umeå med en allt större gemenskap.
 • Ett blogginlägg om projektet på WMF.
FDC 4101 9 500:- 1 kurs på UmU inkluderar Wikipedia.
 • 1 workshop/skrivstuga för eleverna
  • 20 deltagare


Tidplan:

5 november 2013 (Kulturbryggan) till 31 december 2014 

Ledningsrapport: 
Status per 12 mars 2014 STATUS:
STATUS orsak Det ser bra ut och projektet utvecklas snabbt!
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • En serie med skrivstugor är inplanerade i Umeå samt en på Arkdes för västerbottningar i förskingringen.
 • Ramen för skrivtävlingen är färdig, men datum måste dock spikas.
 • Flera nya partners har tillkommit: RAÄ (inom ramen för deras arbete med Europeana Awareness, de har ett fokus på PR och en ordentlig budget för det, det knyter även ihop Umepedia med WLM); Gitarrmuseet (med skyltar i deras utställningar); samt Akademiska hus (med skyltar på Campus).
  • Vi är i kontakta med Länsstyrelsen, Umeå kommun, Västerbottens museum, Visit Umeå och Umeå Energi om skyltar hos dem och annat stöd.
 • 3 volontärer är redan med.
 • Material (roll-up m.m.) har skickats till Umeå för regelbundna wikiträffar.
 • Det mesta av förarbete med skyltar är gjort och vi kan beställa med kort varsel. Exakt placering av dem återstår dock att besluta om.
 • Webbplats är uppe (umepedia.se).
 • Bilder från RAÄ är på gång att bli uppladdade som vi kan använda inom ramen för projektet (en ny innehållsdonation alltså).
 • Flera andra projekt föreningen driver såsom Wikidata (med poster om Umeå), Wikimaps (med kartor) samt WiU (med skolor och universitet, kvinnor på Wikipedia (med skrivstugor) och Wiki Loves Monuments har nu tydliga kopplingar till projektet. Flera andra projekt kan komma till (t.ex. Wikiair).
 • Budget
 • Aktuell
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Att våra artiklar om Umeå inte håller tillräckligt hög kvalité för att de ska vara värda att översätta.

Det känns nog som ett stort åtagande att hjälpa till, trots att små bidrag är väldigt värdefulla! För att ändra det har John, som volontär, försökt att skapa "att göra-listor" för artiklar så att volontärer enklare kan ta på sig mindre uppgifter. Det vore värdefullt om någon kunde hjälpa till att fixa sådana listor.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: