Projekt:Umepedia 2014/Projektdata 2014-05

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
6104 Fas: Ansvarig: John
Finansiering: Totalt: 110 000:- (FDC 19 500:-, Kulturbryggan 100 000:-, Umeå2014????) Beslut: FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga: Stöd för nybörjare under workshops/skrivstugor/fotosafari. Identifiering av lokala samarbetspartners.
Övergripande mål: .
 • S.2.1 - Målet är att få minst 13 nya användare som är aktiva i minst tre månader efter avslutad aktivitet genom Wikimedia Sveriges insats.
 • L.1.2. - Målet är att öka antalet proaktiva berättelser om Wikimediaprojekt i media.
 • För.2. - Målet är att minst 50 frivilliga engagerar sig för att driva fram Wikimedia Sveriges projekt.
 • För.Kommunikation.2 - Målet är att Wikimedia Sverige och dess projekt är synliga internationellt med minst 20 blogginlägg på Wikimedia Foundation blogg och/eller i The Signpost.
 • S.3.1 Målet är att det finns återkommande möten på fem orter i Sverige.
 • K.2.2 Målet är att minst 10 olika kurser på universitet, högskolor, studieförbund skall ha bidragit till att skapa eller sprida fri kunskap.
Budgetkod: Budget: Delmål:
FDC 6104 10 000:-
 • 1 workshop/skrivstuga
  • 8 deltagare
  • 1 ny användare som fortsätter
Kulturbryggan 6104 100 000:-
 • Lönekostnader (inklusive sociala avgifter): 48 000:-
 • Marknadsföringskostnader: 1 000:-
 • Övrig kostnad (Specificera kostnadsposten): 23 000:- (Tre evenemang)
 • Marknadsföringskostnader: 2 000:-
 • Produktionskostnader (ej lön): 20 000:- (Produktion av 25 stycken skyltar)
 • Administrativa kostnader: 3 000:-
 • Övrig kostnad (Specificera kostnadsposten): 3 000:- (Priser i online-tävlingen)
 • 25 skyltar sätts upp.
 • 3 volontärer är med och driver projektet.
 • 3 workshops/skrivstugor anordnas.
  • 20 deltagare.
  • 3 nya användare som fortsätter.
 • En online-tävling för översättningar till andra språk med 25 bidrag.
 • Informationsmaterial om hur QR-koder fungerar kommer att skapas och tryckas upp.
 • En slutrapport med best-practice kommer att sammanställas.
 • Wikiträffar kommer att anordnas regelbundet i Umeå med en allt större gemenskap.
 • Ett blogginlägg om projektet på WMF.
FDC 4101 9 500:- 1 kurs på UmU inkluderar Wikipedia.
 • 1 workshop/skrivstuga för eleverna
  • 20 deltagare


Tidplan:

5 november 2013 (Kulturbryggan) till 31 december 2014 

Ledningsrapport: 
Status per 9 maj 2014 STATUS:
STATUS orsak Det ser bra ut och projektet utvecklas snabbt!
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Umepedia Challenge pågår för fullt med över 260 bidrag. D.v.s. över 10 gånger så mycket som vårt ursprungliga mål!
 • Rapporteringen har påbörjats för att inte lämna allt till sista minuten.
 • En grundstruktur för informationstexten har satts upp här. Hjälp med texter är välkommet!
 • Umeå kommun har till slut ställt sig positiva till att sätta upp skyltar! De har ett andra möte 9 maj för att besluta en del återstående saker internt.
 • Fyra skrivstugor (två i rad per resa för att hålla nere kostnaden) har genomförts i Umeå. Deltagarantalet har varit överraskande lågt, men 3 av deltagarna har fortsatt efteråt vilket är väldigt kul och alla har varit väldigt aktiva under skrivstugan vilket förenklas av att mer tid kan ges per deltagare! Totalt 18 deltagare (14 olika personer).
 • En skrivstuga på Arkdes har genomförts för västerbottningar i förskingringen. 4 stycken deltagare.
 • De första skyltarna har satts upp och artiklarna har översatts till flera språk:
  • På Västerbottens museum (som överväger fler på Gammlia).
  • På Gitarrmuseet som har satt upp 18 skyltar i deras utställningar samt en utomhus på byggnaden.
 • Diskussioner pågår ännu med Akademiska hus (om skyltar på Campus).
 • Deltagande på Museernas Vårmöte med presentation inför cirka 30 personer om Umepedia och QR-koder. Flera uttryckte därefter intresse för att sätta upp skyltar på sina museer.
  • Intervju med de två största lokaltidningarna (hamnade på framsidan på åtminstone en av dem).
  • De första två skyltarna sattes upp då för att visa på möjligheterna för museerna.
  • Totalt 20 skyltar är alltså redan uppe (och vi har betalat för 2).
 • Mängder med omnämnanden i lokalpressen (radio, tv, tidningar och bloggar)!
 • Visit Umeå har lovat att pusha på kommunen för att de ska godkänna skyltar. De kommer även att hjälpa oss att sprida broschyrer etc. om projektet.
 • Vi är i kontakta med Länsstyrelsen, Umeå kommun, och Umeå Energi om skyltar hos dem och annat stöd.
 • 3 volontärer är med och arbetar med projektförberedelserna.
 • 1 000 bilder från RAÄ är uppladdade som vi kan använda inom ramen för projektet (en ny innehållsdonation alltså).
 • Flera andra projekt föreningen har såsom Wikidata (med poster om Umeå), Wikimaps (med kartor) samt WiU (med skolor och universitet), kvinnor på Wikipedia (med skrivstugor) och Wiki Loves Monuments har nu tydliga kopplingar till projektet. Flera andra projekt kan komma till (t.ex. Wikiair).
 • Samarbetet med RAÄ och Europeana har lett till ett separat projekt, men med kopplingar till Umepedia (illustrationer). (De har ett fokus på PR och en ordentlig budget för det).

Projektet har lett till mängder av samarbeten, flera bilddonationer och oerhört stort intresse från media. Flera praktiska erfarenheter om skyltbeställningar och tillstånd har insamlats.

 • Budget 110 000
 • Aktuell 62 629,22
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

.

 • Hur får vi fler personer på skrivstugorna? Många känner till det, men fokuset verkar vara för begränsat. Bättre beskrivningar ska fixas till kommande och se till att åtminstone en lärare tar på sig att sprida det till sina studenter så att de kommer.

Fler workshops planeras då kostnaderna har varit mycket lägre än beräknat.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: