Projekt:Utbilda pedagoger 2014/Heldagsutbildning

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Här är förslag till innehåll i en heldagsutbildning med högskola/universitet.

Heldagsutbildning

1. Introduktion (45 min)

Introduktionen syftar till att ge en övergripande förståelse för Wikipedias sammanhang;

  • Vad är skillnaden mellan Wikipedia och Wikimedia Sverige?
  • Varifrån kommer finansieringen?
  • Hur upprätthålls Wikipedias trovärdighet?

Innehållet i den här övergripande introduktionen behöver finnas tillgängligt också i flera kortare klipp.

2. Wikipedia i praktiken (45 min)

Den här praktiska genomgången av grundläggande navigering syftar till att ge förtrogenhet med hur en sida på Wikipedia är uppbyggd, inklusive funktioner knutna till användarkontot, och hur tillgängliga verktygen är för grundläggande redigering:

  • Var finns redigeringsknappen?
  • Hur har artikeln vuxit fram?
  • Hur används diskussionssidan?
  • Hur används “Senaste ändringar”?

3. Erfarenheter: Meet and Tell (30 min)

Det här inslaget syftar till att konkretisera Wikipedia i utbildningssammanhang och belysa fördelar och svårigheter. Lärare presenterar sina erfarenheter/ Wikimedia presenterar kända case studies.

  • Hur har andra lärare inom högre utbildning använt Wikipedia-publicering med sina studenter som en del av kursen?

4. Praktiska övningar (120 min)

Det här momentet syftar till att deltagaren får fördjupa sig i vad som krävs för att redigeringar på Wikipedia ska hålla god kvalitet och hur det anknyter till den kurs/ämnesområde man undervisar.
Det praktiska momentet är upplagt efter två arbetsgångar:

Artikelgranskning
  • syftar till att inom givna ämnesområden identifiera konkreta steg och åtgärder för att utveckla kvaliteten i en artikel.
Undervisning
  • syftar till att ge lärare konkreta sätt att formulera meningsfulla uppgifter för studenter med utgångspunkt i kurslitteratur och kursmål.

5. Utvärdering: Share the knowledge (45 min)

Deltagarna redogör för sina redigeringar med hjälp av kurssida på Wikipedia och reflekterar gemensamt över vilka lärdomar dagen inneburit. Som avrundning delar också deltagarna med sig av de steg som har identifierats för fortsatta bidrag till Wikipedia.