Projekt:Utbilda pedagoger 2014/Projektdata

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
4101 Fas: Pågår Ansvarig: Sara
Finansiering: FDC 78 000, LU 24 000 Beslut: Enligt FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: K.2.1 Målet är att samarbeta med 2 lärarhögskolor och integrera utbildning om Wikimedia.
K.2.2 Målet är att minst 10 olika kurser på universitet, högskolor, studieförbund skall ha bidragit till att skapa eller sprida fri kunskap.
Budgetkod: Budget: Delmål:
4101 102 000
 • Samarbeta med 2 lärarhögskolor
 • 7 kurser skall bidraTidplan:
 
Ledningsrapport: 
Status per 2014-12-04 STATUS: Button Icon Orange.svg
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Utbildningstillfälle lärarutbildningen SU, intresse för att upprepa till våren 2015.
 • Kontakter etablerats med lärarutbildningarna på Högskolan Dalarna och Malmö högskola
 • Utbildat 1 lärare med studenter psykologiska institutionen SU vid två tillfällen, tre kurser är aktiva med redigering.
 • Två dagars workshop, i två omgångar, med personal på Lunds Universitet. Två olika kurser är aktiva.
 • 2 Workshops med Stockholms universitet ICT and Pedagogical Development
 • 6 högskolekurser
 • 1 kurs för pedagoger
 • Här finns möjligheter att få kostnadstäckning på föreläsningar. Vi behöver ha en strategi för hur vi hanterar och tar upp det.
 • Lunds universitet vill utveckla konceptet med tydligare fokus mot pedagogerna.
 • Det är en naturlig olikhet mellan universitetsnivå och gymnasium, olika behov. Det mesta materialet från WMF är för universitet.
 • Det finns en stor variation på mottaglighet även inom samma universitet.
 • Det har varit svårt att kunna följa allt som sker. Kurssidorna kan bli en möjlighet att göra det lättare.
 • Institutionsstyrelser kan vara ett sätt att nå ut.
 • Vi är fortfarande i "eldsjälsstadium", utmaning att bli mainstream.
 • Budget 102 000 kr
 • Aktuell 100 236,84 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Samarbete med Lärarhögskolan har inte kommit så långt att Wikipedia kan integreras i kurser inom ramen för projektet, samarbete etableras.

I det lilla utrymme som finns kvar i projektet kommer aktiviteten att riktas mot att kontakta Lärarutbildningarna, främst sker det på Skolforum och i samband med resa till Malmö.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: