Projekt:Välkommen till min plats 2016/Global Metrics

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vårens arbete med klassen i Bagarmossen och referensgruppen.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 2 0 0 2
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 26 10 0 0 36
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value)
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

Sammanlagt för projektet 1 juli-31 dec 2016

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 1 0 0 1
2. Number of newly registered users 62 44 0 0 106
3. Number of individuals involved 261 181 0 0 442
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 6
4 b. Number of uploaded media files 3
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 45
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 139 319
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?


Hjulsta grundskola

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 28 25 0 0 53
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?
Den här kohorten består av hela klassen (30 elever + 2 lärare) och även föräldrar som deltog i presentation av projektet. Eleverna har skrivit i Wikimini och därför inga mätetal för Wikipedia.

Enskede skola

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 20 18 0 0 38
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?
Kohorten inkluderar en klass med 30 elever +2 lärare och övriga är föräldrar som deltog i projektpresentationen. De har skrivit på Wikimini, därför inga mätetal här för Wikipedia.

Ålstenskolan

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 55 50 0 0 105
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?
Kohorten består av 1 klass med 32 elever och en klass med 20 elever, 3 lärare, 1 deltagare från hembygdsföreningen och 40 föräldrar som deltog i projektets presentation.

Blackebergs gymnasium (Samhällsklassen)

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 1 0 0 1
2. Number of newly registered users 19 11 0 0 30
3. Number of individuals involved 19 12 0 0 31
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 3
4 b. Number of uploaded media files 3
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 8
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 24 300
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?
I kohorten ingår en klass och en lärare + skolbibliotekarie.

Blackebergs gymnasium (Naturklasserna 2st)

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 1 0 0 1
2. Number of newly registered users 37 21 0 0 58
3. Number of individuals involved 39 27 0 0 66
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 3
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 32
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 112 019
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?
I kohorten ingår två klasser med en och samma lärare.

Utbildning gymnasielärare 22 september

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 1 0 0 1
2. Number of newly registered users 5 5 0 0 10
3. Number of individuals involved 6 6 0 0 12
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 5
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 1 036
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

Presentation Fuisms höstkonferens Malmö 04 oktober

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 20 6 0 0 26
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

Presentationen var för museipedagoger från hela Sverige och Nordiska museet presenterade även Kulturarv på Wikipedia efter Välkommen till min plats. Deltagarna redigerade Wikimini och gjorde en läsövning med Wikipedia. Feedback angående Wikimini var bland annat om det går att göra det mer inkluderande av grupper som inte känner igen sig i att vara "barn" exempelvis i tilltalet och gränssnittet.

Gymnasiedagen Stockholm Stad 31 oktober

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 39 16 0 0 55
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

Presentationen av projektet hölls tillsammans med Sofia från Stockholmskällan, vid två tillfällen underdagen. Först i Kista för lärare från olika gymnasieskolor och sedan på Thorildsplan för lärare från andra gymnasieskolor.

SETTsyd 1 november i Malmö

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 12 23 0 0 35
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

Skrivstuga historielärare Blackebergs gymnasium 15 november

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 1 0 0 1
2. Number of newly registered users 1 1 0 0 2
3. Number of individuals involved 1 5 0 0 6
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 6
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 1 830
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

Presentation Pedagogiskt Café Medioteket 23 november

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 23 2 0 0 25
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

Presentation nr 2 för referensgruppen 12 december

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 6 2 0 0 8
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

Presentation för Fuisms jury 13 mars 2017

Föreningen fusim delar ut årets pedagogiska pris och Välkommen till min plats är en av de tre finalisterna, därav denna jurypresentation.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 34 8 0 0 42
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

Presentation OER17 London 6 april 2017

Presentation av projektet.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 18 3 0 0 21
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

Presentation Museernas vårmöte 26 april 2017

I samband med Museernas vårmöte tog vi också emot årets pedagogiska pris inför 500 konferensdeltagare. Dessa mätetal gäller seminariet om Välkommen till min plats.

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 40 20 0 0 60
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

Presentation SETT-mässan 3 maj 2017

Presentationen gjordes tillsammans med Sofia från Stockholmskällan

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 200 87 0 0 287
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

2nd OER Policy Forum, Warsawa 1-2 juni 2017

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 20 30 0 0 50
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

Presentation EDEN17 15 Juni 2017, Jönköping

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 18 8 0 0 26
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?

Presentation Wikimania, Montréal

Global metrics
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Number of active editors involved 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
3. Number of individuals involved 10 10 0 0 20
CONTENT (Rapportverktyg)
4 a. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 0
4 b. Number of uploaded media files 0
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 0
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 0
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?