Projekt:Vasamuseet, Samtidigt...Meanwhile... 2013/projektfakta

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
3303 Status: Pågår Vasamuseet Ansvarig: Axel
Budget: 25 000 Finansiering: Egen budget (FDC) Beslut: 2012-12-11
Medverkan av frivilliga: Frivilliga wikipedianer deltar med bildsökande och översättande.
Övergripande mål:
  • Aktiv och levande diskussion på Commons för hjälp med bildsökning
  • Utställningspersonalen deltar aktivt i diskussionerna
  • Utställningspersonalen ska lära sig hantera Wikimedia Commons och upphovsrätten runt fria licenser
3300 40% (10 000kr) Delmål: Att Vasamuseet ska ha fått information om vad en Wikipedian in Residence är och hur de skaffar en.
3100 10% (2 500kr) Delmål: Anställda ska ha fått utbildning i fria licenser.
3200 40% (10 000kr) Delmål: Att Vasamuseet använder fria bilder i utställningen och att touchboardlösningen blir fritt licensierad.
6100 10% (2 500kr) Delmål: Att Wikimedia Sverige omnämns i utställningen.
Tidplan:
jan
Portal på Commons, möte med curatorer
feb-dec
Samordning mellan curatorer och frivilliga
dec
Utställningen öppnar, utvärdering
Budget:
Arbetstid
10 dagar

total 25 000kr.

Slutrapport/utvärdering: följer i december