Projekt:Verktyg för partnerskap 2020/Global Metrics

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Samlad sida för Global Metrics för Verktyg för partnerskap 2020.

När vi räknar "Total participants" och "Audience members" så är det det bara de personer som faktiskt hörde oss tala om några Wikimedia-relaterade spörsmål som ingår. Det är alltså inte det totala antalet deltagare på evenemanget som redovisas.

För "Total participants" innebär detta att personer var deltagare/åhörare i en workshop/event/presentation som hölls av Wikimedia Sverige (kan vara som del av ett större event organiserat av någon annan). Panel-deltagande (där eventet inte organiseras av oss) kan räknas beroende på hur centralt ämnet är för Wikimediarörelsen. Övriga åhörare, t.ex. om vi ställer en relevant fråga som lyfter ett Wikimedia-relaterade spörsmål under en annan presentation, eller under en mingelsituation räknas som "Audience members".

Evenemang

Mallen finns utkommenterad i wikitexten nedan

Wikimedia Wikimeet India 2021

Slides från workshopen om Structured Data on Commons.
Datum
2021-02-19 – 2021-02-21
Vem
Alicia Fagerving
Info-länk
meta:Wikimedia_Wikimeet_India_2021
Resultat

Vi deltog i konferensen med en workshop om strukturerade data på Commons: Discover_Structured_Data_on_Commons_for_you_and_your_partners. Fokuset var att introducera SDC till befintliga Commonsanvändare som inte arbetat med det tidigare, samt reflektera över hur det kan tillföra mervärde till innehållspartnerskap med kulturarvsinstitutioner. Flera SDC verktyg demonstrerades, som ISA Tool, SPARQL endpoint, commons:Special:MediaSearch samt hur man redigerar manuellt. I diskussionen lyftes frågan huruvida synlighet på Wikimediaplattformarna kan missgynna mindre GLAM-institutioner (då potentiella besökare väljer att se samlingarna online istället för att besöka museet), och vi gjorde även en genomgång över befintliga verktyg och infrastrukturer för storskaliga uppladdningar (Pattypan, OpenRefine, Pywikibot) och hur deras stöd för SDC ser ut.

Vi var även med på workshopen on Wikisource. I denna demonstrerades arbetsflödet för att arbeta med en bok på Wikisource, från att ladda upp den till Commons till korrekturläsning, layout, användning av mallar och transclusion (sätta ihop de korrekturlästa sidorna till en sammanhållen sida i huvudnamnrymnden).

Global metrics    (T274750)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 34 34
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0

Audiovisiual heritage and its potential, Vilnius, Litauen

Presentationsmaterial för keynote-presentationen på konferensen Audiovisiual heritage and its potential, Vilnius, Litauen.
Datum
2020-11-05
Info-länk
https://lrkm.lrv.lt/uploads/lrkm/documents/files/Programme.pdf
Vem
John Andersson
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
John var keynote talare på konferensen Audiovisiual heritage and its potential som anordnades av Ministry of Culture of Lithuania. Presentationen fokuserade på hur Wikimediarörelsen arbetar med audiovisuellt kulturarv och vilka möjligheter som finns för institutioner som vill dela sitt material på Wikimediaplattformarna. Presentationen kan ses här: https://www.youtube.com/watch?v=4_aMZQWg1_E&t=3s
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 183 183
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0

WMF GLAM-office hours about Structured Data and Commons search, online

Presentationsslides
Datum
2020-10-19–20
Info-länk
GLAM-team October meeting: Structured Data Across Wikimedia
Vem
Alicia och David
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat

Alicia presenterade våra planer för hur vi ska skapa 200 000 SDC-statements i filer uppladdade som en del av Wiki Loves Monuments. Planen mottogs med positiva kommentarer, då datauppladdningen kommer att göra WLM-bilderna mycket mer synliga och sökbara.

Anteckningar från mötena (inkl. länk till Alicias bildspel)

Global metrics    (T263625)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 30 30
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 1 1 0 2
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Massuppladdningar

Denna rubrik samlar samtliga global metrics för mediauppladdningarna och räknar med både manuella uppladdningar och batchuppladdningar.

Strukturerade data (WLM)

Uppladdningar av strukturerade data till Wiki Loves Monuments-bilder.

Global metrics    (T275601)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Bilder från UNESCO Archive

Global metrics    (T262459)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 1982 0 0 1982
Övrigt

Referenser