Projekt:Verktyg för partnerskap 2020/Global Metrics

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Samlad sida för Global Metrics för Verktyg för partnerskap 2020.

När vi räknar "Total participants" och "Audience members" så är det bara de personer som faktiskt hörde oss tala om några Wikimedia-relaterade spörsmål som ingår. Det är alltså inte det totala antalet deltagare på evenemanget som redovisas.

För "Total participants" innebär detta att personerna var deltagare/åhörare i en workshop/event/presentation som hölls av Wikimedia Sverige (kan vara som del av ett större event organiserat av någon annan). Panel-deltagande där eventet inte organiseras av oss kan räknas, beroende på hur centralt ämnet är för Wikimediarörelsen. Övriga åhörare, t.ex. om vi ställer en relevant fråga som lyfter ett Wikimedia-relaterat spörsmål under en annan presentation, eller under en mingelsituation, räknas som "Audience members".

Evenemang 2021

CMS digitaliseringsvision

Datum
2021-05-05
Infolänk
Vem
Axel
Resultat
Medverkan i workshop syftande till att ta fram en vision för CMS diggrupp. Lyfte vikten av fria licenser, öppna standarder, strukturerad fri metadata och annat som är viktigt för wikimedia- och fri kunskapsrörelsen så att det var med i medvetande och förhoppningsvis klarar sig fram till slutprodukten också.
Global metrics    (T281701)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 1 0 0 1
G2. Audience members at non-WMSE held event 5 6 0 0 11
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


LD4 Wikidata Affinity group

Datum
2021-05-05
Infolänk
Agenda
Vem
John Cummings
Resultat
A 20-minute (link) presentation to 59 attendees from at least large 50 libraries, mostly from US and Canada (list in agenda). They agreed they would like a host a 45mins workshop on SDC with attendees to give them practical experience of using Structured Data on Commons. This could be a very useful group to work with in future for mass uploads (task here).
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 36 23 0 0 59
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 1 1 0 2
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


WMF GLAM Team Office Hours: Structured Data on Commons

Datum
2021-04-27
Infolänk
meta:Wikimedia_Foundation_GLAM_team/Office_Hours
Vem
John Cummings, Alicia Fagerving
Resultat

Syftet med vårt deltagande var att uppdatera gemenskapen om vårt arbete med SDC-uppladdningar, i synnerhet i Wiki Loves Monuments-foton. Vi hade precis uppnått målet om antalet nyuppladdade statements inom projekt genom att bearbeta foton från Israel och Sverige. John Cummings bidrog med en kortare introduktion till SDC och dess värde för GLAM-samlingar. Alicia Fagerving berättade om hur vi modellerat Wiki Loves-tävlingarna på Wikidata och om hur relevant information (deltagande i tävling, avbildade monument) skördats från filerna och omvandlats till strukturerade data.

Global metrics    (T280106)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 14 14
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 1 1 0 2
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


UK Wikimedians in Residence meeting

Datum
2021-04-26
Infolänk
Vem
John Cummings
Resultat
A 20-minute presentation to 8 Wikimedians in Residence and 2 Wikimedia UK staff on SDC followed by questions about implementation. A very knowledgeable group of people who could implement SDC in their institutions given enough documentation, many of them already working with Wikidata and Commons and have a working knowledge of queries.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 5 5 0 10 20
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 1 1 0 2
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


WREN Meeting

Datum
2021-04-24
Infolänk
Meta:Wikimedians_in_Residence_Exchange_Network
Vem
John Cummings
Resultat
A 20-minute (link) presentation to 8 Wikimedians in Residence from 8 large organisations from US and Canada. They were interested in how they could use SDC in their work, this could be a very useful group to work with in future for mass upload once the documentation is completed.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 3 5 0 0 8
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 1 1 0 2
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Wikimedia and Libraries User Group

Datum
2021-04-21
Infolänk
Meta:Wikimedia_and_Libraries_User_Group/Worldwide_activities#Agenda
Vem
John Cummings
Resultat
A 20-minute (link) presentation to 30 librarians working on Wikimedia and Wikimedians working in libraries 20+ large libraries, mostly from the US and Canada. They were interested in how they could use SDC in their work especially with their digitised collections, this could be a very useful group to work with in future for mass upload once the documentation is completed.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 12 12 0 6 30
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 1 1 0 2
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


East, Southeast Asia & the Pacific (ESEAP) Virtual Meeting 8: Wikimedian in Residence, Wiki Loves Earth & future activities

Datum
2021-04-17
Infolänk
Meta:ESEAP_Hub/Meetings/16_April_2021.
Vem
John Cummings
Resultat
A 20-minute presentation to the ESEAP group who are mostly Wikimedians interested or currently working with GLAMs. The presentation was followed by questions about how they could use SDC in their partnerships.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 6 18 0 2 26
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 1 1 0 2
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


7th Swiss Open Cultural Data Hackathon

Datum
2021-04-16 - 2021-04-17
Infolänk
http://make.opendata.ch/wiki/event:2021-04
Vem
John Cummings, Alicia Fagerving
Resultat
Vi presenterade Structured Data on Commons som ett projekt under hackathonet som riktade sig främst till personer som arbetar inom GLAM. Vi bidrog även till ett projekt för att skapa enkla tutorials för GLAM-institutioner om hur man bidrar till Wikidata.
Global metrics    (T279760)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 80 80
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 1 1 0 2
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


GLAMHack 2021

Datum
2021-04-16
Infolänk
https://library.ethz.ch/en/news/events/glamhack-2021.html
Vem
John Cummings, Alicia Fagerving
Resultat
A short presentation on SDC to 100 people from GLAMs, mostly from Europe, the audience was mostly technical people from larger organisation.. This was followed by Alicia hosting a workshop for people interested in SDC and helping to create documentation.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 43 47 0 0 90
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 1 1 0 2
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Wikipedia Weekly (Andrew Lih)

Datum
2021-04-02
Infolänk
YouTube recording
Vem
John Cummings
Resultat
A 1-hour presentation and a 1-hour discussion on Structured Data on Commons including some practical examples and walk troughs. Around 20 people attended the livestream including several people from GLAMs and WMF, since then it has received 180 views from the recording. This recording has provided the basis of a lot of the documentation being created on using the tools on the SDC portal including the basic documentation created for using the SDC query service.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 20 20
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 1 1 0 2
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Code4Lib 2021

Datum
2021-03-24
Infolänk
https://2021.code4lib.org/talks/Wikidata-for-libraries-the-case-of-the-National-Library-of-Sweden
Vem
Alicia Fagerving
Resultat
* Inspelning på Youtube, hela sessionen

Konferensen fokuserar på tillämpningar av teknologi inom GLAM-sektorn, huvudsakligen bibliotek, och vi deltog med en kort presentation om projektet Strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikidata. I presentationen lyfte vi Kungliga biblioteket som ett exempel på en stor GLAM-institution som aktivt arbetar med länkade öppna data och resonerade kring hur man kan jobba med bibliografiska metadata på Wikidata, samt vilka svårigheter och utmaningar som man kan stöta på.

Global metrics    (T273408)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 351 351
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 1 0 1
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Wikimedia Deutschland Morning Show

Datum
2021-04-01
Info-länk
Vem
Josefine
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Vi var inbjudna till Wikimedia Deutschland för att presentera konceptet The Grand Tour of Europe. Formatet var kansliets månatliga morgonshow för hela personalen. Första timmen spelas in så att personal som inte kan delta vid det aktuella tillfället ändå kan titta i efterhand.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 3 1 0 0 4
G2. Audience members at non-WMSE held event 5 4 0 2 11
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Wikimedia Wikimeet India 2021

Slides från workshopen om Structured Data on Commons.
Datum
2021-02-19 – 2021-02-21
Vem
Alicia Fagerving
Info-länk
meta:Wikimedia_Wikimeet_India_2021
Resultat
* Anteckningar under workshopen om SDC

Vi deltog i konferensen med en workshop om strukturerade data på Commons: Discover_Structured_Data_on_Commons_for_you_and_your_partners. Fokuset var att introducera SDC till befintliga Commonsanvändare som inte arbetat med det tidigare, samt reflektera över hur det kan tillföra mervärde till innehållspartnerskap med kulturarvsinstitutioner. Flera SDC verktyg demonstrerades, som ISA Tool, SPARQL endpoint, commons:Special:MediaSearch samt hur man redigerar manuellt. I diskussionen lyftes frågan huruvida synlighet på Wikimediaplattformarna kan missgynna mindre GLAM-institutioner (då potentiella besökare väljer att se samlingarna online istället för att besöka museet), och vi gjorde även en genomgång över befintliga verktyg och infrastrukturer för storskaliga uppladdningar (Pattypan, OpenRefine, Pywikibot) och hur deras stöd för SDC ser ut.

Vi var även med på workshopen on Wikisource. I denna demonstrerades arbetsflödet för att arbeta med en bok på Wikisource, från att ladda upp den till Commons till korrekturläsning, layout, användning av mallar och transclusion (sätta ihop de korrekturlästa sidorna till en sammanhållen sida i huvudnamnrymnden).

Global metrics    (T274750)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 34 34
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Evenemang 2020

Face2face- och telefoninsamling, Stockholm

Datum
2020-09-01 till 2020-12-18
Info-länk
Vem
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Information om verksamheten i samband med insamling.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 580 580
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Audiovisual heritage and its potential, Vilnius, Litauen

Presentationsmaterial för keynote-presentationen på konferensen Audiovisiual heritage and its potential, Vilnius, Litauen.
Datum
2020-11-05
Info-länk
https://lrkm.lrv.lt/uploads/lrkm/documents/files/Programme.pdf
Vem
John Andersson
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
John var keynote talare på konferensen Audiovisual heritage and its potential som anordnades av Ministry of Culture of Lithuania. Presentationen fokuserade på hur Wikimediarörelsen arbetar med audiovisuellt kulturarv och vilka möjligheter som finns för institutioner som vill dela sitt material på Wikimediaplattformarna. Presentationen kan ses här: https://www.youtube.com/watch?v=4_aMZQWg1_E&t=3s
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 183 183
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


WMF GLAM-office hours about Structured Data and Commons search, online

Presentationsslides
Datum
2020-10-19–20
Info-länk
GLAM-team October meeting: Structured Data Across Wikimedia
Vem
Alicia och David
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat

Alicia presenterade våra planer för hur vi ska skapa 200 000 SDC-statements i filer uppladdade som en del av Wiki Loves Monuments. Planen mottogs med positiva kommentarer, då datauppladdningen kommer att göra WLM-bilderna mycket mer synliga och sökbara.

Anteckningar från mötena (inkl. länk till Alicias bildspel)

Global metrics    (T263625)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 30 30
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 1 1 0 2
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Massuppladdningar

Denna rubrik samlar samtliga global metrics för mediauppladdningarna och räknar med både manuella uppladdningar och batchuppladdningar.

Strukturerade data (GLAM)

Uppladdningar av strukturerade data till filer från våra tidigare GLAM-uppladdningar. Siffran i content_com anser redigerade filer. Antalet nyskapade SDC-statements är 266485 (2021-07-13). Målet i projektet är att lägga till 250000 sådana.

Samlingar som inkluderas i detta projekt:

  • Bilder från UNESCO Archives
  • Ljudinspelningar från Musikverket
  • SDC i biblioteksdokument
Global metrics    (T275601)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 4815 0 0 4815


Strukturerade data (WL*)

Uppladdningar av strukturerade data till Wiki Loves Monuments och Earth bilder.

Siffran i content_com anser redigerade filer. Antalet nyskapade SDC-statements är 266485 (2021-07-13). Målet i projektet är att lägga till 250000 sådana.

Global metrics    (T275601)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 78597 0 0 78597


Bilder från UNESCO Archive

Global metrics    (T262459)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 1982 0 0 1982


Övrigt

Referenser