Projekt:Wiki Loves 2020/Projektdata

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Projekt nr. 205202 Ansvarig Eric
Projektstart 2020-01-01 Projektslut 2020-12-31
Finansiär Budget
FDC 35 000
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 1/25 nya resurser.
 • T.2.1 - 2/50 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • G.2.1 - Redigering från 50/365 unika underrepresenterade användare. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 27 juni 2020 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Data om biosfärområden överfört till Wikidata
 • Dialog med Naturskyddsverket om att licensiera om nationalparksdata
 • Data om nationalparker, naturreservat och naturminnen överförda till Wikidata
 • Dialog med Unesco Sverige om kommunikation kring biosfärområden i WLE
 • WLE genomfört.
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 3 nya resurser.
 • T.2.1 - 3 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • G.2.1 - Redigering från 40 unika underrepresenterade användare har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Kommunicera kring utfallet av Wiki Loves Earth 2020
 • Sätta igång juryarbete
 • Förbered inför Wiki Loves Monuments i september.

På grund av Coronavirusutbrottet måste vi rikta om kommunikationen mot att enbart vara "lokalturism" alternativt redan tagna fotografier.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen