Projekt:Wiki Loves 2022/Slutrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bakgrund och syfte

Årsrapporten sammanfattar vad som har genomförts i projektet under ett år, identifierar svagheter och möjligheter, och blickar framåt. Den är ett tillfälle i verksamheten att stanna upp och fundera över projektets riktning.

Frågorna nedan kan besvaras i löpande text, som kortare sammanfattningar.

Påverkan

 • På vilka sätt bidrog projektet under 2022 till att föra föreningen mot dess vision?
  • Projektet bidrar till tre aktiva syften i föreningens vision. Genom att uppmana till skapande samlar vi sedan in bilder och gör dessa mer tillgängliga. Tävlingsbidragen används även av partners i deras plattformar och dataset från partners berikar Wikidata och våra plattformar.
 • Uppmärksammades projektet eller dess resultat av några externa aktörer, såsom våra partner eller media?
  • Bland våra partners är projekten förhållandevis välkända och uppmärksammas i deras kommunikation och på deras plattformar.

Arbetsinsats

 • Var detta ett krävande och/eller stressigt projekt att genomföra? Om ja, varför? Skulle något kunna göras annorlunda?
  • Genom upparbetade rutiner är det förhållandevis enkelt att ha överblick på insatsen. Väl inarbetade rutiner, samt några volontärer som bidrar med skapande och översättande av sidor samt städning av bildmaterial gör det lättare och lättare att sätta upp tävlingarna.
 • Kunde du återanvända material från tidigare projekt? Om nej, varför inte?
  • Ja
 • Var budgeten tillräckligt stor för projektets genomförande? Om inte, fanns det särskilda anledningar? Behöver budgeten förändras nästa år?
  • Projektmedel går främst till arbetstid. Skulle det finnas utrymme för en större kommunikationsinsats, alternativt en kommunikatör, skulle det förmodligen gå att nå nya grupper.
 • Höll tidsplanen? Om inte, finns det något att utveckla kring varför?
  • Ja
 • Finns det något som kan göras för en om möjligt ännu bättre balans mellan arbetsinsats och resultat?
  • Det har varit goda resultat under flera år med WLE och WLM, men det har dykt upp nya Wiki Loves som är öppna för deltagande om vi vill utöka eller förändra inriktningen på tävlingarna.

Lärdomar

 • Vad tar du med dig från arbetet med projektet under året, framåt i ditt arbete?
  • Det är lättare att få volontärer att bidra med insatser genom direkta frågor om konkreta uppgifter än genom breda öppna frågor om att vara med.

Strategisk förändring

 • Behöver fokus och aktiviteter i projektet förändras något under 2022 för att motsvara föreningens nya strategiska inriktning?
  • Det finns fler Wiki Loves och även andra tävlingsformer som kan prövas.