Projekt:Wikidata för auktoritetskontroll/Översikt

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Wikidata för auktoritetskontrollKortlänk till denna sida: https://w.wiki/4QWe

Introduktion

Projektet Användbara auktoriteter för datadriven samlingsforskning var ett samarbete mellan Wikimedia Sverige, Nationalmuseum och Statens Historiska Museer.

Dess syfte var att utreda hur vokabulärer som länkad data stimulerar ny datadriven forskning på museisamlingar. Vi undersökte Wikidatas lämplighet som plattform att använda sig av för att länka samman olika auktoriteter och vokabulärer.

Både Nationalmuseum och Statens Historiska Museer bidrog med sina auktoritetssamlingar (personer vars verk finns representerade i museernas samlingar, eller som på något sätt varit involverade i samlingarna, som donatorer, modeller m.m.). Tanken var att museernas deltagare i projektgruppen ska lära sig om Wikidata, både generellt och mer specifikt om hur kulturarvsdata hanteras där, för att sedan själva kunna arbeta med sina data med hjälp av verktyget OpenRefine.

Hur

Vi hade regelbundna möten med projektgruppen, ca. varannan eller var tredje vecka. Mellan mötena arbetade deltagarna självständigt med att kartlägga och förbättra sina auktoritetsdata och ladda upp dem till Wikidata. Vi träffade även Riksantikvarieämbetets projektföljare för att prata om projektet.

För att utrusta deltagarna med nödvändiga verktyg och kunskaper genomförde vi två utbildningstillfällen, ett om Wikidata och ett om OpenRefine, tidigt i projektet. På projektmötena stämde vi av eventuella frågor om Wikidata och mjukvaran som kommit upp under deltagarnas självständiga arbete.

Projektdeltagarna hade nytta av OpenRefine i sitt interna arbete med auktoritetsdatat, de kunde använda det till att t.ex. identifiera dubbletter och felaktiga uppgifter i sina databaser. Det visade sig att OpenRefine möjliggör dem att göra det på ett smidigare sätt än de verktyg då använt hittills.

Visualiseringar

Visualiseringar av museernas data i Wikidatasammanhang tas fram av Albin Larsson: https://byabbe.se/datadriven-samlingsforskning/

Genom att koppla sina auktoriteter till Wikidata kan kulturarvsinstitutioner enkelt komma åt en fantastisk mängd information. Med dessa visualiseringar vill vi exemplifiera det mervärde detta innebär.