Projekt:Wikidata för auktoritetskontroll/Resultat och mätetal

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Samlad sida för Global Metrics för Wikidata för auktoritetskontroll.

När vi räknar "Total participants" och "Audience members" så är det bara de personer som faktiskt hörde oss tala om några Wikimedia-relaterade spörsmål som ingår. Det är alltså inte det totala antalet deltagare på evenemanget som redovisas.

För "Total participants" innebär detta att personerna var deltagare/åhörare i en workshop/event/presentation som hölls av Wikimedia Sverige (kan vara som del av ett större event organiserat av någon annan). Panel-deltagande där eventet inte organiseras av oss kan räknas, beroende på hur centralt ämnet är för Wikimediarörelsen. Övriga åhörare, t.ex. om vi ställer en relevant fråga som lyfter ett Wikimedia-relaterat spörsmål under en annan presentation, eller under en mingelsituation, räknas som "Audience members".

Evenemang

Mallen finns utkommenterad i wikitexten nedan

Workshop: Kulturarvsdata, OpenRefine och Wikidata

Datum
2023-04-17
Vem
Alicia Fagerving
Infolänk
Livrustkammaren
Resultat

Ett heldagsevent för GLAM-personal där vi dels berättar om auktoritetsdataprojektet, dels stödjer deltagarna i att själva redigera Wikidata och använda sig av OpenRefine. Eftersom deltagarna hade varierande nivåer av förkunskaper inkluderade presentationsdelen såväl en introduktion till Wikidata/Wikimediaplattformarna som en fördjupning av projektgruppen (Nationalmuseet och Statens Historiska Museer) där de delade med sig av sina arbetsflöden och berättade om vilka problem som man kan ställas inför när man arbetar med Wikimediaplattformarna i ett GLAM-sammanhang. Under den praktiska delen utgick vi från deltagarnas egna idéer och behov, och arbetade med till exempel redigeringar av enstaka Wikidataobjekt, SPARQL-queries, datatransformationer med OpenRefine samt matchning av data mot Wikidata och automatiserade uppladdningar. Minst en deltagare påbörjade en större automatiserad uppladdning av identifierare som fortsatte under dagen.


Core metrics    (T330858)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 30 30
Number of editors 0 0 0 10 10
Number of organizers 0 0 1 3 4
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 500 0 500


Digital Humanities in the Nordic & Baltic Countries 2023

WMSE:s presentation på konferensen
Datum
2023-03-09
Infolänk
https://dhnb.eu/conferences/dhnb2023/program/ arkiverad version
Vem
Alicia Fagerving
Resultat
Detta var en konferens om digitala humaniora där vi hade en presentation samt deltog i ett panelsamtal. Presentationen fokuserade på varför kulturarvsinstitutioner bör arbeta med länkade öppna data på Wikidata och vilka färdigheter och verktyg som behövs. I samtalet lyftes frågor om hur idén för projektet kom upp och om hur det finansieras, vilket var ett bra tillfälle att betona vikten av långsiktiga kontakter och samarbeten mellan kulturarvsinstitutioner och Wikimediarörelsen.
Core metrics    (T325346)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 31 31
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 1 0 1
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Webbinarium "Användbara auktoriteter för samlingar, Online

WMSE:s presentation på webbinariet.
Datum
2022-12-15
Info-länk
kommer
Vem
Alicia, André
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Webbinarium arrangerat av RAÄ som en del av deras K-samsök fika. Denna gång var vårt projekt i fokus och SHM, Nationalmuseum, Wikimedia Sverige och Albin hade alla vars sin dragning av en del av projektet. Åhörarna kom alla från GLAM-sektorn. Engagerad publik som ställde relevanta frågor, bland annat om Wikidatas pålitlighet.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 35 35
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 4 2 1 2 9
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Seminarium: Användbara auktoriteter för datadriven samlingsforskning, Stockholm

Datum
2022-11-11
Informationslänk
https://historiska.se/kalendarium/2022/11/11/anvandbara-auktoriteter-for-datadriven-samlingsforskning/
Vem
André Costa, Alicia Fagerving
Resultat

På seminariet presenterade arbetsgruppen (Nationalmuseum, Statens Historiska Museer) resultaten från årets arbete. Albin Larsson visade upp sina nya visualiseringar för att demonstrera vilka möjligheter som skapas när en GLAM-institution väljer att arbeta med länkade öppna data på Wikimediaplattformarna. Vidare demonstrerade WMSE hur vi arbetar med kulturarvsdata på Wikidata mha OpenRefine, med exempel på hur olika typiska databasposter kan modelleras.

Anteckningar från Wikidatademonstrationen https://etherpad.wikimedia.org/p/seminarium_2022-11-11

Core metrics    (T318664)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 30 30
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 3 2 1 0 6
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Linked Data and International Standards for Cultural Heritage, Brussels

Datum
2022-09-13 -- 2022-09-14
Informationslänk
https://www.kbr.be/en/agenda/linked-data-and-international-standards-for-cultural-heritage/
Vem
Alicia Fagerving
Resultat
Presentation på konferensen.

Deltagande på en konferens om länkade data inom kulturarv, vilken hade fokus på bibliotekssektorn. Vi hade en presentation om projektet Auktoritetsdata, där vi fokuserade på vad det innebär för en GLAM-institution att engagera sig i ett Wikidatacentrerat projekt när det gäller nödvändiga kompetenser och verktyg. Eftersom flera andra presentationer nämnde Wikidata, och det var tydligt att grundläggande medvetenhet om plattformen finns inom sektorn, var det särskilt givande att kunna exemplifiera hur det kan användas i en stor skala.

Inspelning

Core metrics    (T314930)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 40 40
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 1 0 1
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Seminarium: Visualiseringar för kulturarvsdata, Stockholm

Användbara auktoriteter för datadriven samlingsforskning
Datum
2021-11-18
Länk
Nationalmuseum
Vem
Alicia, Tore
Resultat

Seminarium för GLAM-personal om projektet. Deltog gjorde nästan hela projektgruppen. Fokus låg på: 1) syfte med projektet, varför det är värdefullt för museer att jobba med Wikidata, 2) praktiskt internt arbete med museernas auktoritetsdata som behövdes för smidig Wikidatasynkronisering, 3) användbara verktyg för att jobba med stora mängder data, som OpenRefine, samt 4) visualiseringar av kulturarvsdata, hur de belyser museernas samlingar ur olika synvinklar och vilket mervärde de tillför.

Flera bland åhörarna uttryckte intresse av att genomföra liknande satsningar och börja använda OpenRefine.


Global metrics    (T291271)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 25 25
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 1 3 4
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


WikidataCon 2021

Slides
Datum
2021-10-30
Länk
https://pretalx.com/wdcon21/talk/QHQ3P7/
Vem
Alicia Fagerving
Resultat
  • Anteckningar från sessionen
  • Video https://www.youtube.com/watch?v=IvgfOtU1CB4
  • Vi presenterade projektet med fokus på arbetsflödet – hur man bär sig åt för att genomföra ett stort uppladdningsprojekt med aktivt deltagande av GLAM-partners. Vilka kunskaper och verktyg som behövs, hur man bäst hjälper partnern att ta steget till börja aktivt bidra till Wikidata och förstå dess struktur och praxis. Vi berättade även om vikten av att datat på Wikidata används genom att visa prototyperna till de visualisationer vi utvecklar.
Global metrics    (T294218)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 31 31
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 1 0 1
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


2021 LD4 Conference on Linked Data

Datum
2021-07-20
Vem
Alicia Fagerving
Resultat

En kort presentation om projektet (lighting talk, under 10 min) på en konferens om länkade data inom bibliotek/GLAM. Vi fokuserade på värdet av att museer skaffar sig interna kunskaper om Wikidata som kan delas med andra institutioner. Berättade om de långsiktiga målen för projektet samt vilka framsteg som redan gjorts (rengöring av museernas data, uppladdning av Statens Historiska Museers identifierare).

Global metrics    (T287252)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 93 93
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Utbildning om OpenRefine

Datum
2021-03-09
Vem
Alicia Fagerving, André Costa, Karl Wettin
Resultat
  • Anteckningar
  • En workshop om OpenRefine där vi gick igenom verktygets fuktioner från det allra grundläggande (importera data och skapa nytt projekt) till att berika projektet med data från externa API:er och Wikidata, matcha objekten mot Wikidata och ladda upp resultaten till Wikidata. Vi använde oss av en del av autentiskt material från Nationalmuseum som underlag till praktiska uppgifter. Detta gav upphov till intressanta diskussioner om olika sätt att göra saker i OpenRefine och om hur man bäst arbetar just med den struktur som museernas data har.
Global metrics    (T274357)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 6 6
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Utbildning om Wikidata

Slides.
Datum
2021-02-26
Vem
Alicia Fagerving, André Costa, Karl Wettin
Resultat

Utbildning om Wikidata för projektdeltagare från Nationalmuseum och Statens Historiska Museer. Vi gick igenom grunderna och strukturen i Wikidata, vilka kulturarvsrelaterade datamängder som finns där med fokus på Sverige, samt SPARQL och användbara verktyg som QuickStatements och Reasonator. Utbildningen hade för syfte att täcka de grundkunskaper som kommer att behövas till en senare utbildning i OpenRefine. Vi diskuterade även en del hur de aktuella museers data ser ut och relevanta properties på Wikidata.

Global metrics    (T274357)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 6 6
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Massuppladdningar

Denna rubrik samlar samtliga global metrics för mediauppladdningarna och räknar med både manuella uppladdningar och batchuppladdningar.

Detta stycke kan tas bort om ej tillämpbart

Wikidataarbete i projektgruppen, 2021

Självständigt arbete på Wikidata av projektgruppen under vår handledning, 2021.

Global metrics    (T320595)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 5 1 0 0 6
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 9408 0 9408

Wikidataarbete i projektgruppen, 2022

Självständigt arbete på Wikidata av projektgruppen under vår handledning, 2022.

Core metrics    (T320595)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 4 1 0 0 5
Number of editors 4 1 0 0 5
Number of organizers 0 1 1 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 15390 0 15390

Wikidataarbete i projektgruppen, 2023

Självständigt arbete på Wikidata av projektgruppen under vår handledning, 2023.

  • Last update: 2024-01-10
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 6 0 0 0 6
Number of editors 6 0 0 0 6
Number of organizers 0 1 1 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 17141 0 17141


Commonsuppladdningar av SHM personal, 2023

Uppladdningar av bildmaterial av SHM:s personal under vår handledning.

Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 1285 0 0 1285


SDC uppladdningar i tidigare uppladdad samling, Nationalmuseum

Tidigare uppladdade bilder från Nationalmuseum (cat 1, cat 2). Lägger till information om "source of file" som SDC.


Core metrics    (T306521)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 5446 0 0 5446


SDC uppladdningar i tidigare uppladdad samling, SHM

Tidigare uppladdad samling, bilder från Statens Historiska Museer (cat). Lägger till information om fotograf, depicts, som SDC.

Core metrics    (T306521)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 46136 0 0 46136


Teckningar på Commons (2022)

Uppladdning av nya bildfiler från Nationalmuseum.

commons:Category:Media contributed by Nationalmuseum Stockholm: 2022-05

Statistics

Core metrics    (T291457)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 529 0 0 529


Teckningar på Wikidata (2022)

Import av data om Nationalmuseums teckningar till Wikidata. Ca 22,000 objekt skapades totalt under både 2021 och 2022. QUERY – alla teckningar i Nationalmuseums samlingar på Wikidata

Core metrics    (T291260)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 14619 0 14619

Konstverk på Wikimedia Commons och Wikidata (2023)

Konstverk som ingår i Nationalmuseums utställning Trädgården

Förutom att skapa nya Wikidataobjekt skapade vi även ett objekt för utställningen och kopplade ett antal befintliga objekt till den (Q119812329 (Q119812329))


Core metrics    (T340528)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 130 307 0 437


Persondata (2021)

Tillägg av Nationalmuseums ID till objekt om konstnärer / avbildade personer, samt en del nya objekt skapade utifrån museets databas.

Museet jobbar kontinuerligt med att lägga till dessa i Wikidata, så denna siffran omfattar endast uppladdningar gjorda av oss.

Global metrics    (T291267)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 3526 0 3526


Teckningar på Wikidata (2021)

Import av data om Nationalmuseums teckningar till Wikidata. Ca 22,000 objekt skapades totalt under både 2021 och 2022. QUERY – alla teckningar i Nationalmuseums samlingar på Wikidata

Global metrics    (T291260)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 8175 0 8175


Nationalmuseums utställningar (2021)

Data om Nationalmuseums utställningar. Lista.

Global metrics    (T291261)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 842 0 842Övrigt

Referenser