Projekt:Wikidata för auktoritetskontroll 2021/Översikt

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kortlänk till denna sida: https://w.wiki/4QWe

Introduktion

LD4 Conference 2021 – inspelning.
Wikidata for authority control på WikidataCon 2021
Seminariet Visualiseringar för kulturarvsdata på Nationalmuseum.

Projektet Användbara auktoriteter för datadriven samlingsforskning är ett samarbete mellan Wikimedia Sverige, Nationalmuseum och Statens Historiska Museer.

Dess syfte är att utreda hur vokabulärer som länkad data stimulerar ny datadriven forskning på museisamlingar. Vi undersöker Wikidatas lämplighet som plattform att använda sig av för att länka samman olika auktoriteter och vokabulärer.

Både Nationalmuseum och Statens Historiska Museer bidrar med sina auktoritetssamlingar (personer vars verk finns representerade i museernas samlingar, eller som på något sätt varit involverade i samlingarna, som donatorer, modeller m.m.). Tanken är att museernas deltagare i projektgruppen ska lära sig om Wikidata, både generellt och mer specifikt om hur kulturarvsdata hanteras där, för att sedan själva kunna arbeta med sina data med hjälp av verktyget OpenRefine.

Hur

Vi har haft regelbundna möten med projektgruppen, ca. varannan eller var tredje vecka. Mellan mötena arbetar deltagarna självständigt med att kartlägga och förbättra sina auktoritetsdata och ladda upp dem till Wikidata. Vi har även träffat Riksantikvarieämbetets projektföljare för att introducera projektet.

För att utrusta deltagarna med nödvändiga verktyg och kunskaper har vi genonfört två utbildningstillfällen, ett om Wikidata och ett om OpenRefine.

Projektdeltagarna har haft nytta av OpenRefine i sitt interna arbete med auktoritetsdatat, de har kunnat använda det till att t.ex. identifiera dubbletter och felaktiga uppgifter i sina databaser. Det har visat sig att OpenRefine möjliggör dem att göra det på ett smidigare sätt än de verktyg då använt hittills.

Statens Historiska Museer

Egenskapen National Historical Museums of Sweden agent ID används för att koppla Wikidataobjekten till museets databas. Egenskapen fanns inte på Wikidata sedan tidigare utan skapades i samband med projektet.

Det finns just nu (november 2021) 7,665 Wikidataobjekt som har SHM:s identifierare, till exempel Henri Matisse, Louvren och Gotlands Enskilda Bank. Deras poster i museets system länkar tillbaka till Wikidata, till exempel https://samlingar.shm.se/person/4E529E33-FA21-4EBF-BCA2-AB2C90D99E17.

Nationalmuseum

Egenskapen Nationalmuseum Sweden actor ID används för att koppla Wikidataobjekten till museets databas. Egenskapen har använts flitigt i många år, men det finns fortfarande många relevanta objekt som saknar den.

Arbetet med Nationalmuseums auktoriteter har bestått av att diskutera och identifiera vilka auktoriteter som var relevanta för projektet, vilka personposter som saknades på Wikidata, hur olika poster i museets databas skulle kunna förbättras i samband med projektet, m.m. Vi har även gått igenom hur Nationalmuseums konstverk är strukturerade på Wikidata, vilket har ökat projektgruppens förståelse för WMSE:s tidigare arbete inom området och gett upphov till idéer om vidare förbättringar, t.ex. genom att importera data om vilka som avbildas på målningarna från museets databas till Wikidata.

Visualiseringar

Visualiseringar av museernas data i Wikidatasammanhang tas fram av Albin Larsson: https://byabbe.se/datadriven-samlingsforskning/

Genom att koppla sina auktoriteter till Wikidata kan kulturarvsinstitutioner enkelt komma åt en fantastisk mängd information. Med dessa visualiseringar vill vi exemplifiera det mervärde detta innebär.

Informationsspridning

En viktig del av projektet är att sprida information om vårt arbete, både för att hålla Wikimediagemenskapen uppdaterad och för att uppmuntra andra kulturarvsinstitutioner att arbeta mer aktivt med Wikimediaplattformarna och länkade öppna data.

I juli 2021 deltog vi i LD4 Conference on Linked Data med en kort presentation om projektet. Vi berättade om varför museerna valt att aktivt jobba med Wikidata, med en förhoppning att andra institutioner också blir inspirerade.

I oktober 2021 berättade vi om projektet på WikidataCon, Wikimediarörelsens konferens om allt som har med Wikidata att göra.

I november 2021 organiserade vi ett seminarium för GLAM-experter där projektgruppen berättade om olika aspekter av arbetet.

Rapporter och verktyg

SPARQL

Personer

Konstverk

Rapporter