Projekt:Wikidata för auktoritetskontroll 2021/Översikt

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vad har vi gjort inom projektet Wikidata för auktoritetskontroll

Projektet är ett samarbete mellan Wikimedia Sverige, Nationalmuseum och Statens Historiska Museer. Officiellt heter det Användbara auktoriteter för datadriven samlingsforskning. Dess syfte är att utreda hur vokabulärer som länkad data stimulerar ny datadriven forskning på museisamlingar. Vi undersöker Wikidatas lämplighet som plattform att använda sig av för att länka samman olika auktoriteter och vokabulärer.

Både Nationalmuseum och Statens Historiska Museer bidrar med sina auktoritetssamlingar (personer vars verk finns representerade i museernas samlingar, eller som på något sätt varit involverade i samlingarna, som donatorer m.m.). Tanken är att museernas deltagare i projektgruppen ska lära sig om Wikidata, både generellt och mer specifikt om hur kulturarvsdata hanteras där, för att sedan själva kunna arbeta med sina data med hjälp av verktyget OpenRefine.

  • Vi har haft regelbundna möten med projektgruppen, ca. varannan eller var tredje vecka. Mellan mötena arbetar deltagarna självständigt med att kartlägga och förbättra sina auktoritetsdata och ladda upp dem till Wikidata. Vi har även träffat Riksantikvarieämbetets projektföljare för att introducera projektet.
  • Två utbildningstillfällen har genomförts, ett om Wikidata och ett om OpenRefine.
  • Projektdeltagarna har även haft nytta av OpenRefine i sitt interna arbete med auktoritetsdatat, de har kunnat använda det till att t.ex. identifiera dubbletter och felaktiga uppgifter i sina databaser. De uppger att OpenRefine möjliggör dem att göra det på ett smidigare sätt än de verktyg då använt hittills.
  • Vi använder oss av Wikidataegenskaperna Nationalmuseum Sweden artist ID och National Historical Museums of Sweden agent ID för att koppla Wikidataobjekten till respektive museers databaser. Den sistnämnda egenskapen skapades i samband med projektet, efter att projektdeltagarna identifierat att den behövdes och själva ansökt om att den skulle skapas.
  • Över 2000 Wikidataobjekt har berikats med SHM-identifierare. Dessa objekt hade redan Wikidata-identifierare inlagda i museets databas, vilket gjorde det enkelt att importera SHM-identifierarna till Wikidata. I ett senare skede kommer vi att arbeta med museets övriga auktoritetsobjekt.
  • Arbetet med Nationalmuseums auktoriteter har bestått av att diskutera och identifiera vilka auktoriteter som var relevanta för projektet, vilka personposter som saknades på Wikidata, hur olika poster i museets databas skulle kunna förbättras i samband med projektet, m.m. Vi har även gått igenom hur Nationalmuseums konstverk är strukturerade på Wikidata, vilket har ökat projektgruppens förståelse för WMSE:s tidigare arbete inom området och gett upphov till idéer om vidare förbättringar, t.ex. genom att importera data om vilka som avbildas på målningarna från museets databas till Wikidata.
  • I juli 2021 kommer vi att delta i LD4 Conference on Linked Data med en kort (10 m.) presentation om projektet. Vi ska berätta varför museerna valt att aktivt jobba med Wikidata, med en förhoppning att andra institutioner också blir inspirerade.
  • I september 2021 ska vi skicka in en ansökan till Riksantikvarieämbetet om finansiering för projektets andra år. I denna kommer vi att fokusera på visualiseringar av samband mellan historiska personer och föremål för att underlätta förståelse av museernas samlingar.