Projekt:Wikidata för auktoritetskontroll 2021/Global Metrics

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Samlad sida för Global Metrics för Wikidata för auktoritetskontroll 2021.

När vi räknar "Total participants" och "Audience members" så är det bara de personer som faktiskt hörde oss tala om några Wikimedia-relaterade spörsmål som ingår. Det är alltså inte det totala antalet deltagare på evenemanget som redovisas.

För "Total participants" innebär detta att personer var deltagare/åhörare i en workshop/event/presentation som hölls av Wikimedia Sverige (kan vara som del av ett större event organiserat av någon annan). Panel-deltagande (där eventet inte organiseras av oss) kan räknas beroende på hur centralt ämnet är för Wikimediarörelsen. Övriga åhörare, t.ex. om vi ställer en relevant fråga som lyfter ett Wikimedia-relaterade spörsmål under en annan presentation, eller under en mingelsituation räknas som "Audience members".

Evenemang

Mallen finns utkommenterad i wikitexten nedan

2021 LD4 Conference on Linked Data

Datum
2021-07-20
Vem
Alicia Fagerving
Resultat

En kort presentation om projektet (lighting talk, under 10 min) på en konferens om länkade data inom bibliotek/GLAM. Vi fokuserade på värdet av att museer skaffar sig interna kunskaper om Wikidata som kan delas med andra institutioner. Berättade om de långsiktiga målen för projektet samt vilka framsteg som redan gjorts (rengöring av museernas data, uppladdning av Statens Historiska Museers identifierare).

Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 93 93
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0

Utbildning om OpenRefine

Datum
2021-03-09
Vem
Alicia Fagerving, André Costa, Karl Wettin
Resultat
  • Anteckningar
  • En workshop om OpenRefine där vi gick igenom verktygets fuktioner från det allra grundläggande (importera data och skapa nytt projekt) till att berika projektet med data från externa API:er och Wikidata, matcha objekten mot Wikidata och ladda upp resultaten till Wikidata. Vi använde oss av en del av autentiskt material från Nationalmuseum som underlag till praktiska uppgifter. Detta gav upphov till intressanta diskussioner om olika sätt att göra saker i OpenRefine och om hur man bäst arbetar just med den struktur som museernas data har.
Global metrics    (T274357)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 6 6
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0

Utbildning om Wikidata

Slides.
Datum
2021-02-26
Vem
Alicia Fagerving, André Costa, Karl Wettin
Resultat

Utbildning om Wikidata för projektdeltagare från Nationalmuseum och Statens Historiska Museer. Vi gick igenom grunderna och strukturen i Wikidata, vilka kulturarvsrelaterade datamängder som finns där med fokus på Sverige, samt SPARQL och användbara verktyg som QuickStatements och Reasonator. Utbildningen hade för syfte att täcka de grundkunskaper som kommer att behövas till en senare utbildning i OpenRefine. Vi diskuterade även en del hur de aktuella museers data ser ut och relevanta properties på Wikidata.

Global metrics    (T274357)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 6 6
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Massuppladdningar

Denna rubrik samlar samtliga global metrics för mediauppladdningarna och räknar med både manuella uppladdningar och batchuppladdningar.

Detta stycke kan tas bort om ej tillämpbart


Övrigt

Referenser