Projekt:Wikidata för genealogi 2021/Global Metrics

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Samlad sida för Global Metrics för Wikidata för genealogi 2021.

När vi räknar "Total participants" och "Audience members" så är det bara de personer som faktiskt hörde oss tala om några Wikimedia-relaterade spörsmål som ingår. Det är alltså inte det totala antalet deltagare på evenemanget som redovisas.

För "Total participants" innebär detta att personerna var deltagare/åhörare i en workshop/event/presentation som hölls av Wikimedia Sverige (kan vara som del av ett större event organiserat av någon annan). Panel-deltagande där eventet inte organiseras av oss kan räknas, beroende på hur centralt ämnet är för Wikimediarörelsen. Övriga åhörare, t.ex. om vi ställer en relevant fråga som lyfter ett Wikimedia-relaterat spörsmål under en annan presentation, eller under en mingelsituation, räknas som "Audience members".

Evenemang

Mallen finns utkommenterad i wikitexten nedan

Workshop om Wikimedias API:er

Slides från workshopen.
Datum
2021-02-20
Vem
Alicia Fagerving, Karl Wettin
Resultat

I workshopen gick vi igenom olika sätt att hämta och arbeta med data från Wikimedias projekt: API:erna, Wikidata med SPARQL, databasuttag med Quarry och dumpar. Workshopen var öppen för externa deltagare och annonserades ut i kanaler för personer intresserade av öppna data, Open Stret Map, kulturarvsdata och programmering, samt i vårt nyhetsbrev och sociala media. På grund av coronapandemin genomfördes den online.

Bland de deltagare som fyllde i utvärderingen var intrycket av evenemanget generellt positivt. Respondenternas förväntningar förverkligades, och de uppgav att de kommer att kunna använda de nyförvärvade kunskaperna för att ställa frågor mot Wikidata, bygga tidslinjer och andra visualiseringar. Samtidigt gjorde online-formatet det svårt att möjliggöra hands on-aktiviteter och ett mer aktivt deltagande under själva evenemanget.

Ett problem som vi organisatörerna har uppmärksammat och diskuterat efteråt var den skeva könsfördelningen i deltagarskaran (alla som fyllt i utvärderingen var män, de flesta deltagare var med stor sannolikhet det). Nästa gång vi organiserar ett liknande evenemang kommer vi att fokusera på att hitta kanaler där en större andel icke-binära och kvinnor deltar.

Global metrics    (T274650)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 7 0 8 15
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Intro till Wikimedia för Trackuback, online

2021-02-02 Trackuback
Datum
2021-02-02
Info-länk
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Presentation om Wikimediarörelsen samt Wikipedia, Commons, Wikidata och Wikisource för tre personer på Trackuback.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 3 0 0 3
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 2 0 0 2
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Massuppladdningar

Denna rubrik samlar samtliga global metrics för mediauppladdningarna och räknar med både manuella uppladdningar och batchuppladdningar.

Detta stycke kan tas bort om ej tillämpbart


Övrigt

Referenser