Projekt:Wikidata för genealogi 2021

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kort projektbeskrivning

Syftet med detta projekt är att tillhandahålla konsulttjänster till Trackuback, ett svenskt företag som utvecklar en släktforskningstjänst med tonvikt på visualisering. Eftersom det är första gången WMSE arbetar tillsammans med ett start-upföretag kommer vi att använda detta projekt som en möjlighet att utvärdera denna samarbetsform.

2021: Vi kommer att arbeta med Trackuback för att ansluta deras plattform till Wikidata så att den kan förbättras med flerspråkig data om historiska administrativa avdelningar, landmärken och andra objekt som är relevanta för släktforskare. Vi kommer också att ge utbildning om Wikimedia-rörelsen, plattformar och API:er.

Tidplan

Datum Aktivitet Tidsåtgång (dagar) Ansvarig Kommentar Phabricator

WMSE-Wikidata-for-genealogy-2021

Början av februari Introduktion till Wikimediaprojekten 2 Axel, med stöd av Alicia och André Ge Trackuback en grundlig introduktion till Wikimediarörelsen, dess gemenskaper, principer, och olika plattformar (Wikidata, Wikipedia, Wikimedia Commons, och Wikisource). T273185
Andra halvan av februari API-workshop 4 Alicia, med stöd av André, Josefine (samt Axel, Kalle för diskussioner om vilka som kan bjudas in) Ta fram en återanvändbar API-workshop riktat till utvecklare som vill lära sig om Wikimediaplattformarnas API:er och övriga utvecklarinrikade tjänster.

Bjud in utvecklare (inkl. Trackuback) till en sådan workshop och håll den.

T274650
Juni–juli Första stödpunkt 4 Alicia, med stöd av André Beställs av TrackuBack. T286007
Andra stödpunkt 4 Alicia, med stöd av André? Beställs av TrackuBack.
September - oktober Tredje stödpunkt 1,5 Alicia Beställs vid behov av TrackuBack.


Samarbetspartners

  • Trackuback

Se även

Projektdata

Projekt nr. 214104 Ansvarig André
Projektstart 2021-01-01 Projektslut 2021-12-31
Finansiär Budget
(214104) - FDC 64000 
(214105) - Trackuback/Vinnova 75000
Interna mål
  • T.1.1 - Berika projekten med 1/25 nya resurser.
  • T.2.2b - 1/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
Slutrapport/utvärdering Projekt:Wikidata för genealogi 2021/Slutrapport 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2021-11-22 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
  • En större mängd sekretessbelagt arbete har levererats till projektpartnern som kommer att publicera det vid en senare tidpunkt.
  • T.1.1 - Projekten har inte berikats med nya resurser.
  • T.2.2b - 1 nya direktkontakter med innehållsägare och organisationer har skett.

Projektet har även bidragit till att uppnå följande verksamhetsmål:

  • T.2.2a - Deltagande på/anordnade av 1 nytt evenemang
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
  • Avtal färdigt
  • Avstämning med projektpartnern om vidare önskemål och behov
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen