Projekt:Wikifikaturné 2013/Resebeslut Uppsala

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Beslutsdatum
 • 2013-09-03
Rese-ID
 • 2013-41
Resenär(er)
 • Axel Pettersson
Eventuell medresenär
 • ingen
Resans ändamål
Wikifika tillsammans med minst Olle Terenius och deltagare från Senioruniversitetet
Datum och ungefärlig tidpunkt, avresa från hem eller bostad, restid
 • 2013-09-03 13.00, 1 timmar
Datum och ungefärlig tidpunkt, från och med, till och med, tjänstgöring vid resemålet
 • 2013-09-03 14.00-17.00
Datum och ungefärlig tidpunkt, återkomst till hem eller bostad
 • 2013-09-03 18.00, 1 timmar
Resebeslutfattare

Budget

Kostnadsspann för resekostnader
 • 200 kr tåg
Uppskattning av traktamenten
 • 0 dagar
Uppskattning av restidersättning
 • 0 timmar
Eventuellt övrigt
 • 0 kr konferensavgift
Summa = kostnadsspann totalt
 • 200 kr
Kostnadsställe/Projekt
 • 5303 Wikifikaturné 2013

Transportmedel

Transportmedel
 • Tåg
Motiv för avvikelse från kollektivtrafik som tranportmedel

Kombination med privat syfte, fr.o.m.-t.o.m.

 • avses inte

Reserapport

Kommentarer:

 • Reserapport lämnas inom fem dagar efter avslutad resa
 • Reserapport ska vara kortfattad. Den har tre syften:
  • Ge utomstående kortfattad information
  • Ge input till eventuell fortsättning av inledd verksamhet
  • Vara underlag för sakrevision av föreningen
 • Eventuell skriftlig information utöver reserapport lämnas i särskild ordning på föreningswiki alternativt styrelsewiki, om möjligt med länk i reserapporten


Rapporterad av, datum
avvikelser från beslutet ovan, anledning

(Resenär/medresenär, ändamål, tid, transportmedel, kostnader, syfte)

 • Billigare tåg
Utfall kostnader
 • totalt 164 kr

Rapport

 • Inte så många andra deltagare, men positivt möte med Olle Terenius och personerna som tar beslut om seniorstudiecirkeln
 • ....

Eventuella kommentarer av uppföljningskaraktär

 • ....
 • ....