Projekt:Wikimania 2019/Ansökan till Kulturdepartementet

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har avslagits.


Ansökan till Kulturdepartementet. Detta var en spontanansökan till departementet och ingen utlysning fanns.

Ansökan om stöd till internationell konferens om Wikipedia och fri kunskap 2019

Wikimedia Sverige söker 500 000 kronor för genomförande av den internationella konferensen Wikimania 2019 i Stockholm.

Wikimania, med runt 1 000 deltagare från olika delar av världen, har blivit en mycket viktig aktivitet för att utveckla Wikipedia och andra projekt som utvecklar fri kunskap.

Om konferensen Wikimania

Den 14-18 augusti 2019 står Wikimedia Sverige värd för den internationella Wikimediarörelsens årliga konferens. Konferensen samlar förgrundsgestalter, volontärer, samarbetspartners och intresserade från hela världen. Temat för 2019 är hur Wikimediarörelsen och fri kunskap kan bidra till att Globala målen uppfylls fram till 2030.

Wikimania inleds med två dagars förkonferens, inklusive hackathon (där mjukvaran utvecklas) och workshops, och sedan följer de tre huvudsakliga konferensdagarna med keynotes, panelsamtal, presentationer och posters. Alla delar fokuserar på fri kunskap och Wikimediaprojekten och kommer att kopplas till konferensens tema kring global hållbar utveckling. Vi räknar med 1 200-1 500 deltagare i Stockholm.

Konferensen kommer huvudsakligen att äga rum på Stockholms universitet, men vårt mål är att göra hela Stockholm till en hub för fri kunskap. Vi planerar därför att anordna ett antal sidoevenemang på olika platser i Stockholm för att fler ska kunna ta del och lära sig om Wikimediarörelsen. Dessa kommer bl.a. att äga rum hos olika museer, arkiv och bibliotek.

Wikimania finansieras till största delen av stiftelsen Wikimedia Foundation, som driver Wikipedia. Över 120 volontärer från hela världen kommer att ges stipendier för att kunna delta på konferensen och övriga konferensdeltagare deltar till kraftigt subventionerade priser, för att göra evenemanget så tillgängligt som möjligt för Wikimediagemenskapen.

Wikimania har sedan 2005 ordnats på olika platser runt om i världen. Hong Kong, London, Haifa, Mexico City, Washington DC och Kapstaden är några av städerna som tidigare stått värd.

Vad Kulturdepartementets stöd bidrar till

Stöd från Kulturdepartementet skulle möjliggöra att konferensen blir ännu bättre och får ökat värde nationellt och globalt. Medlen kommer att gå till att:

  • Fler volontärer från utvecklingsländer får stipendier för att delta så att en mångfald av perspektiv får synas och att kunskap från konferensen får global spridning (motsvarande ca. 2/5 av medlen).
  • Förbättra dokumentation, ökad videodokumentering samt livestreaming för att de som inte kan vara med på plats kan ta del av informationen (ca. 1/5 av medlen).
  • Simultantolkning sker till fler språk samt att teckentolkning erbjuds (ca. 0,5/5 av medlen)
  • Ett arbete kan ske för att skapa ett långsiktigt mervärde av konferensen genom olika uppföljningsaktiviteter (ca. 1,5/5 av medlen).

Om Wikipedia

Wikipedia har sedan 2001 utvecklats av engagerade volontärer och personal från hela världen. Encyklopedin finns nu på över 300 olika språk och många fler håller på att lanseras. Målet är att samla all världens kunskap och tillgängliggöra det till hela världens befolkning.

Detta sker genom s.k. crowdsourcing där alla kan hjälpa till och bli en del av gemenskapen och bidra med sin kunskap – ett demokratiskt kunskapsskapande. Det är både en process och en resurs som stärker allmänhetens kunskap och samhällsförståelse. Wikipedias framgång med att hantera ‘fake news’ har lett till att storföretag såsom Facebook och Youtube hänvisar dit i samband med kontroversiella ämnen.

Även om arbetet huvudsakligen sker online är det oerhört värdefullt värdefullt att genom konferenser som denna fysiskt kunna träffas och diskutera utvecklingen av Wikipedia och de övriga projekten som Wikimediarörelsen arbetar med.

Om Wikimedia Sveriges arbete

Wikimedia Sverige är en allmännyttig ideell förening med säte i Stockholm, men aktiva volontärer finns utspridda över hela landet.

Wikimedia Sverige har arbetat med kulturmiljöfrågor sedan 2010 genom att främja tillgängliggörande av kunskap på Wikipedia, världens femte mest besökta webbplats. Genom föreningens arbete får kulturmiljöområdet en ökad synlighet och kunskapen blir lätt att nå för allmänheten. Vårt huvudfokus har varit på aktiviteter som tillgängliggjort kunskap i text, media och databaser online. Genom föreningens arbete får olika typer av kunskap och information en ökad synlighet och allmänheten en ökad förståelse.

Vi har ett nära och mångårigt samarbete med Centralmuseerna, Arbetslivsmuseerna, Riksantikvarieämbetet, UNESCO (föreningen är sedan 2017 en officiell partner i #Unite4Heritage), Europeana, Kungliga biblioteket, Riksarkivet m.fl. Vi kommer under 2019 att utöka vårt arbete med bibliotekssektorn då Wikipedia har identifierats som en central resurs i den nationella biblioteksstrategin.

Föreningen har en omfattande expertis rörande hur allmänheten kan engageras på Wikimediaplattformarna. Vi arbetade exempelvis med Utrikes- och Näringsdepartementet med att anordna kampanjen WikiGap i samband med internationella kvinnodagen. Under kampanjen anordnades evenemang för att skriva och förbättra artiklar om kvinnor på Wikipedia på 54 ambassader samt på flera svenska universitet och lärosäten.

Vi ser fram emot att välkomna Wikimediarörelsen till Sverige nästa år och göra Wikimania till en oförglömlig konferens som tar arbetet med fri kunskap för de Globala målen in i 2020-talet. Vi hoppas ni vill bidra till att göra det till en framgång.

Med vänliga hälsningar,

John Andersson

Verksamhetschef

Wikimedia Sverige