Projekt:Wikimaps Nordic 2014

Från Wikimedia
(Omdirigerad från Projekt:Wikimaps 2014)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Kartrektifiering Redan nu finns det kartor på Commons som du kan rektifiera via Wikimaps Warper. Detta ger oss ett större grundmaterial att arbeta med och dina tankar och erfarenheter av processen kan hjälpa oss att skapa ett bättre och smidigare system.
Kartmall på Commons Vi undersöker nu möjligheten för en speciell kartmall för uppmärkning av kartor på Commons. Feedback och åsikter om denna gör att vi får en mer användbar och flexibel mall.

Kort projektbeskrivning

Wikimaps är ett projektinitiativ för att samla historiska kartor på Wikimedia Commons, georeferera dem genom crowdsourcing samt publicera dem i ett kartmappningsgränssnitt online. Slutprodukten är en världskarta med reglerbar tidslinje.

Wikimaps Nordic fokuserar sig på det Nordiska samarbetet med minnesorganisationer genom att assisterande dem med att tillgängliggöra sina kulturarvsskatter för vidare användning samt förse dem med en miljö för att utveckla vidareanvändningsmöjligheter med andra nordiska kulturarvsaktörer.


Budget

Wikimedia Finland har fått DKK 236 000 från Nordisk Kulturfond för att leda projektet, Projektbudget på Google doc.

Vi har avsatt 50 000 kr från FDC budgeten. Av detta har vi i ansökan sagt att motsvarande €3500 täcker vår arbetstid och €1500 täcker andra kostnader i den stora budgeten. Utöver detta står WMFI för €980 (8 702,72:-)[1] avsatta för kick-off samt hackathon.

Tidplan

TBD

Samarbetspartners

 • Digisam, Riksarkivet

Identifierade ej bekräftade/kontaktade

 • Riksantikvarieämbetet
 • Lantmäteriverket
 • Kungliga biblioteket
 • Stadsbyggnadskontoret för Stockholms stad
 • Stadsbyggnadskontoret Lund
 • Stadsmuseet (Stockholm)
 • Umeå stadsarkiv
 • Zooniverse, för att se om detta skulle kunna vara ett projekt hos dem med uppstyckade kartor (kolla med Susanna). John Andersson (WMSE) (diskussion) 3 mars 2014 kl. 17.36 (CET)[svara]

Se även

Fotnoter

 1. Per €1 = 8.8803:-

Projektdata

6203 Fas: Plannering Ansvarig: André
Finansiering: 69 565,33 (FDC 50 000. WMFI €980) Beslut: FDC ansökan
Medverkan av frivilliga:  
 • Rektifiera kartor
 • Bidra med kartor och/eller metadata om kartor
 • Utveckling
 • Input om kartmall
 • Diskussioner kring senare implementering på Wikipedia
Övergripande mål:  
 • I.2.1/I.2.2: Då vi kommer att samarbeta med institutioner som sitter på kartmaterial
 • I.2.3: (Info om fria instutitioner) Som en naturlig del av informationsarbetet kring Wikimaps
 • I.3.2: Stöd till institution med kartor?
 • I.1.1: Artikel om hur (bristen på) fria kartor i Sverige gör att "Sverige blir blankt" när tidsreglaget går in i 1950. Jämför med andra nordiska länder som släppt även nya kartor fria.
 • S.4.1: Kartografer/historiker bidrar till kartor/med kartor.
 • F.2: Minst tre frivilliga använder sig av utvecklingsmiljön.
Budgetkod: Budget: Delmål:
6200 69 565,33

Öviga måltal:

 • Minst 50 uppladdade kartor
 • Minst 10 rektifierade kartor
 • Minst 3 volontärer har arbetat i utvecklingsmiljön
 • Minst 2 svenska GLAM-institutioner är involverade.
 • Delta med 2 deltagare på Kick-off
 • Delta på alla (20) online-möten
 • Anordna/samordna ett hackathon.
 • Minst 8 omnämnanden i tidningar, tidskrifter och/eller bloggar. Därav minst ett egen-/medförfattat inlägg på WMF-blogg eller Signpost.
 • De institutioner som behöver har fått det stöd för göra sitt material tillgängligt under en fri licens.Tidplan:

TBD 

Ledningsrapport: 
Status per 2014-12-03 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Inga aktiviteter denna månad bortsett från:

 • deltagande på utlovade möte samt
 • support kring den antagna kartmallen på Commons.

Uppladdningen av KB-kartor har inte varit aktuellt denna månad p.g.a. problem med GW-toolset.

Hackaton har blivit uppskjutet till nästa år.

 • Vi har deltagit vid alla reguljära online-möten
 • Två GLAM institutioner har bidragit med material och ytterligare en får stöd för att släppa material
 • ~15-28 kartor har laddats upp (osäkerheten beror på att vissa djvu filer innehåller flera kartor)
 • Dubbelkolla ihopräkning arbetstimmar tidigt (till exempel fanns det inte specat i avtalet om hur mycket mötestid det skulle vara. Kontrollera också att det finns tid avsatt till alla mål som ska uppfyllas.
 • Många mål byggde på att andra aktiviteter utfördes, detta är komplexa beroenden på som man bör vara medveten om.
 • Detta var ett stort projekt med många inblandade och det var något oklart vad det övergripande målet var. Flera deltagare hade olika idéer om vad målen var.
 • Det är alltid svårt att veta vad volontärer väljer att arbeta med.
 • Bra synergieffekter från denna sorts projekt.
 • Budget 65 653,16 kr
 • Aktuell 65 983,02 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

0-10* Att vi inte identifierar tillräckligt många volontärer som arbetar i miljön och därmed får svårt att rektifiera 10 kartor.

 • Omnämnande i media. För detta behövs det ett konkret exempel/case studies
 • Det är fortfarande otydligt när de andra länderna kommer att ha sina hackaton vilket påverkar organisationen av vårt.
 • Projektet har dragit över i kostnader men vi kommer även fortsättningsvis ha kostnader för att delta på månadsmöten samt för projektrapportering.
 • Det är inte troligt att vi får tillräckligt många volontärer eller omnämnande i media, detta beror till stor del på förseningar i Commons.
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: Projekt:Wikimaps Nordic 2014/Slutrapport