Projekt:Wikimaps 2015/Ansökan till Kulturfonden för Sverige och Finland/Rapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

BIDRAGSMOTTAGARE

Bidragsnummer 15/0087
Bidragsmottagare Wikimedia Sverige
Adress Hantverkargatan 21 2tr

11221 Stockholm

Kontaktperson John Andersson
Telefon +46(0)733965189
E-postadress john.andersson@wikimedia.se

UPPGIFTER OM VISTELSEN

Projekttitel Deltagande på Nordic Hackathon och utbyte av erfarenheter med föreningar som arbetar med fri kunskap och digital kultur
Användningstid 1-5 juni
Ändamål (enligt fondens beslut) För att i juni 2015 först träffa och utveckla nya projekt med finska org., och därefter delta i ett hackathon i Helsingfors.

EVALUERING AV VISTELSEN    15/0087

Vilken betydelse har vistelsen haft för projektet? Vistelsen hade betydelse för flera av våra projekt. Genom vistelsen fick vi en djupare relation med vår finska systerförening samt med Open Knowledge Finland och planerade flera möjliga projekt som vi planerar att söka stöd för i framtiden.

Det gav oss även en bättre kännedom om vad som behövs för att utöka vårt projekt Offentligkonst.se till att även inkludera offentlig konst i Finland.

Vi träffade även Svenska litteratursällskapet och diskuterade möjliga samarbeten och projekt.Däribland teknisk hjälp från Wikimedia Sverige med massuppladdning av historiska bilder som sedan kan användas på Wikipedia samt om inkludering av data som litteratursällskapet har gällande ex. historiska ortnamn.

Vi fick under deras hackathon lära oss om 3D-avbildning och om drönarflygning och utvecklade en del rutiner runt detta.

Skulle vistelsen kunnat genomföras ekonomiskt utan detta bidrag? Nej.

HAR VISTELSEN UPPFYLLT PROJEKTMÅLEN VAD AVSER:

- genomförandet Ja, vi hann allt vi hoppades genomföra där under några intensiva dagar. Wikimedia Finland och Open Knowledge Finland var fantastiska värdar.
- önskad effekt Ja, vi fick ta del av Wikimedia Finlands arbete med minnesinstitutioner och vi berättade om vårt arbete med utbildningssektorn och runt öppna data. Vi la en bra grund för framtida projekt och kom igång med det praktiska arbetet. Vi fick även lära oss om 3D-avbildningar och om drönare. Allt det skapade materialet är fritt tillgängligt.

På evenemanget vi var med och anordnade deltog totalt 23 personer. Därtill deltog vi som gäster på en mingelkväll med start-up-företag i Helsingfors där ett hundratal personer deltog.

Vad finns det för planer att använda resultaten för förstärkning av samarbetet mellan Finland och Sverige i framtiden? Ja, vi arbetar på en gemensam projektansökan med Wikimedia Finland och Open Knowledge Finland och kommer att samarbeta med  Svenska litteratursällskapet runt deras historiska material.

BILAGOR TILL REDOVISNINGEN

Elektroniska bilagor
Bilaga 1 Blogginlägg om vistelsen: https://wikimediasverige.wordpress.com/2015/07/23/nordiskt-samarbete-runt-fri-kunskap/
Bilaga 2
Bilaga 3