Projekt:Wikimaps Nordic 2014/Resebeslut hackathon André

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Resa: 2015-12
André Costa (id: 252) Deltagande Wikimapspresentation och #HACK4FI
Beslut: 2015-01-30 Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 30 januari 2015 kl. 11.01 (CET)Svara[svara]
Avresa (datum, restid)
2015-02-04 15:30, 2 timmar
Hemkomst (datum, restid)
2015-02-08 22:05, 2 timmar
Tjänstgöring
2015-02-05 09:00 – 2015-02-08 ??:?? (Oklart vilken tid Hackathonet av slutas)
Anmärkningar:

Resekostnaderna faktureras till WMFI, WMFI betalar boende

Kombination med privat syfte
avses inte
Preliminär Budget: 4953 kr Kostnadsställe/Projekt: 6203
Kostnadsspann för resekostnader
997 kr (Flyg)
210 kr (Flygbuss SWE)
7,50€ ~ 70 kr (Flygbuss FI)
Uppskattning av traktamenten (tar ej i beaktande ingående måltider)
4,5 dagar = 3 051 kr (Finland)
Uppskattning av restidersättning (restid á 150kr, tar ej i beaktande arbetstid)
600 kr
Övriga utgifter
25 kr (Faktureringsavgift)
Val av transportmedel
Buss
Flyg
Rapport: André Costa (WMSE) (diskussion) 10 februari 2015 kl. 15.03 (CET)Svara[svara]
avvikelser från beslutet ovan, anledning:
  1. Flygbuss hemresa inställd p.g.a. väder, därmed en extrakostnad för SL spärr på Arlanda
Rapport:
Seminarium
Se [1] runt 29 minuter in

Snabbt föredrag om olika GLAM-samarbeten i Sverige med betoning på olika typer av samarbete. Under dagen gavs även flera möjligheter att samtala med representanter för Nordiska Museet, LSH, RAÄ samt från GLAM-institutioner i andra länder.

Hack-a-thon
Vimeo-länk

Utöver faktiska småprojekt var min huvuduppgift att informera om hur Wikimedias API kan användas samt ge stöd/svar/tips om möjlig integration av Wikimedia resurser. De faktiska småprojekten var:

  • Färdigställning av en patch för toollabs:url2commons/ (och toollabs:magnustools/) vilket gjorde det möjligt att från toollabs:mapillary-commons/ ladda upp Mapillarybilder till Wikimedia Commons
  • En finess i Wikimedia Commons som gör det möjligt att på bilder från Mapillary navigera vidare i Mapillary utan att lämna Commons. Se [2]
  • En exempelanvändning av Odyssey.js för att generera en "berättelse" utifrån sökresultat som innehåller tidsstämplar och kooridnater. Detta inkluderar även en lösning för att kunna använda externa md-filer. Ett demo för skulpturer med år, koordinat och bild i Stockholms kommun utifrån förfrågan mot offentligkonst.se finns på [3] (strular i Firefox).
  • Påbörjade en lösning för att på Commonssidor med rektifierade kartor visa dessa. Ett första utkast finns på toollabs:lp-tools/misc/oldMap.html
  • Fixade färdigt en självständig lösning för att visualisera bboxes toollabs:lp-tools/misc/bbox.html
Kommentarer av uppföljningskaraktär
  • Uppföljning med Tim för slutlig utbyggnad av karta på Commons projekt.
  • bbox lösning bör tillåta att man ritar rutan
Rapportering av kostnader Totalt utfall kostnader: 1435 kr
Ersättning traktamente och restid
Datum Tid/typ Land Ort Ö H F L M Restid låg Restid hög
2015-02-04 lämnat: 16:30 Sverige Stockholm
2015-02-04 ankom: 18:25 (Finsk tid) Finland Helsingfors ½ 14:30 – 19:30 4
2015-02-05 Finland Helsingfors 1
2015-02-06 Finland Helsingfors 1
2015-02-07 Finland Helsingfors 1
2015-02-08 lämnat: 21:05 (Finsk tid) Finland Helsingfors 1 20:00 – 23:00 4
2015-02-08 ankom: 21:05 Sverige Stockholm
Summa: 4 4
Datum: 2015-02-10 Underskrift:
Datum: Attesterad: