Projekt:Wikimini 2014/Projektdata

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
4107 Fas: Pågår Ansvarig: Sara
Finansiering: FDC 10 000 Beslut: Enligt FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: K.2.5 Målet är att 22 olika klasser får utmärkelse för tillräckligt bra bidrag i Återkopplingssystemet.
Budgetkod: Budget: Delmål:
4107 10 000 Minst 5 klasser får utmärkelse.Tidplan:
 
Ledningsrapport: 
Status per 2014-12-04 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Sex lärare har fått badge Wikiminipedagog 2014, en lärare väntar pga tekniska problem.
 • Blogginlägg om gott exempel från Vallhamraskolan.
 • Skapat mer tillgängliga resurser för lärare i form av skärminspelningar.

38 aktiva användare de senaste sju dagarna http://sv.wikimini.org/wiki/Special:Statistik

 • Lärare och skolmänniskor överlag är intresserade av wikimini.
 • Det vore önskvärt att utveckla wikimini så att det finns ett sätt för lärare att "anmäla" sig eller skriva upp sig någonstans, för att systematisera kvalitativ uppföljning som kan ge mer än enbart registrerade/aktiva användare.
 • Lärare fattar Wikimini som verktyg mycket fortare än Wikipedia.
 • Svårare att få ut statistik jämfört med från Wikipedia om användandet.
 • Broschyren är ouppdaterad. Ett uppdaterat enkelt material att dela ut skulle vara användbart (broschyr och posters).
 • Upphovsrätten på bildmaterialet på Wikimini gör det lite krångligare.
 • Driftsmiljön på Wikimini skulle kunna vara mer stabil.
 • Undersök om missbruksfilter kan aktiveras på Wikimini.
 • Budget 10 000 kr
 • Aktuell 7 974,47 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Elever skriver men det är svårt att se/veta vilka användare som är lärare, eller om ens läraren själv redigerar. Det kan bli ett problem, tidskrävande, för att följa upp och ge återkoppling.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: