Projekt:Wikipedia-städer 2015/Ansökan till Kulturstiftelsen

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Organisation
 • Organisationsnamn
  • Wikimedia Sverige
 • Hemsida
 • Organisationsform
  • Ideell förening
 • Hur kom du i kontakt med Kulturstiftelsen? (Tecken kvar: 100)
  • Deltog på ett evenemang i Stockholm där ni presenterade er verksamhet
Kontaktperson
 • Namn
  • John Andersson
 • Telefon
  • 073-3965189
 • Adress
  • Hantverkargatan 21 2tr, 112 21 Stockholm
 • E-post
  • John.andersson@wikimedia.se

Projektet

Namn på projektet (Tecken: 100)

Wikipedia-städer i Sverige: synliggörande av svensk kultur på världens mest använda informationskälla

Vad vill ni åstadkomma med projektet? (Tecken: 2 500)

År 2014, då Umeå var Kulturhuvudstad, genomförde Wikimedia Sverige pilotprojektet Umepedia, vilket gjorde Umeå till Nordens första Wikipedia-stad och mängder av erfarenheter inhämtades. Under året genomfördes ett flertal aktiviteter (tillsammans med en ständigt ökande grupp samarbetspartners) som syftade till att bättre beskriva Umeå på encyklopedin Wikipedia. Aktiviteterna syftade till att förbättra artiklar om Umeås kultur och historia, på så många av de 287 olika språkversionerna av Wikipedia som möjligt, samt förbättra materialet relaterat till Umeå på en del andra projekt drivna av Wikimedia Foundation. Projektet kulminerade med uppsättningen av skyltar med s.k. QRpedia-koder i staden. QRpedia-koder är en ny typ av smarta Quick Response (QR)-koder. När de skannas av en mobil så skickas läsaren automatiskt till artikeln på det språk de har inställt på sin mobiltelefon. Artiklarna är dock ständigt tillgängliga även online och de artiklar om Umeå som förbättrades och översattes läses ca. 50 000 gånger per månad!

Vi vill nu bygga vidare på vårt mycket framgångsrika pilotprojekt Umepedia och vi vill nu fortsätta utveckla konceptet och överföra erfarenheterna till fler orter i Sverige. Det kommer att ge en stor effekt på hur svenskt kulturliv och historia representeras på världens sjätte mest välbesökta webbplats, den fria encyklopedin Wikipedia som har över 500 miljoner individuella läsare varje månad.

Målet är att de närmaste 24 månaderna göra Falun, Hedemora, Stockholm och Göteborg till Wikipedia-städer, samt utöka projektet i Umeå till att inkludera fler objekt och skyltar i kommunen och fler evenemang för att förbättra de artiklarna.

Hur ämnar ni nå projektets mål? (Tecken: 2 500)

Vi lärde oss väldigt mycket under startstödsprojektet och såg vilka möjligheter vi har för att ta det hela ännu längre. Erfarenheterna från Umepedia kommer att säkerställa detta större projekts framgång. Projektplaneringen har kunnat förbättrats och vi vet bättre om vilka ställtider som finns samt vilka synergieffekter som snabbt kan utvecklas.

Vi valde att genomföra aktiviteter på de fem orterna inom ramen för projektet då:

 1. Vi på orterna har duktiga lokala volontärer på plats som har uttalat intresse för att hjälpa till. Det säkerställer en lokal koppling och håller nere kostnaderna.
 2. Vi vill få med en bra bredd av Sveriges kultur att visa för världen genom det skyltfönster Wikipedia är. I städerna finns även flera tunga nationella institutioner som har stora mängder intressant material.
 3. Existerande samarbeten med partners som känner till Wikipedia som vi känner att vi kan arbeta med även inom detta nya område. Detta är en logisk och spännande fortsättning. Att vi har jobbat tillsammans med flera av våra partners tidigare gör att vi har en stabil grund att stå på och vid nya samarbeten kan vi alla hjälpas åt att förklara fördelarna.

I de olika städerna kommer aktiviteter att anordnas för att lära lokala volontärer samt personer anställda på lokala utbildnings- och kulturinstitutioner hur de kan bidra med texter, bilder och audiovisuellt material till våra projekt och inkludera det som en del av sin ordinarie verksamhet. Det kommer även att anordnas onlineevent (tävlingar), förberedas informationsmaterial (både online och trycksaker) samt avslutningsvis kommer ett omfattande arbete för att få upp skyltar på plats i de olika städerna.

Parallellt under hela projektet kommer en aktiv kampanj för att sprida kunskap om projektets existens att ske på social och traditionell media. Detta kommer att sätta fokus på kopplingen mellan kulturarvets tillgängliggörande, digital närvaro och en stark turism. Att nå ut är viktigt både för att få deltagare till evenemangen, men även för att skapa allmänkännedom om den nya tekniken samt om möjligheterna som fri kunskap leder till.

Det är centralt att kunna delta på de olika evenemangen och att kunna utbyta erfarenheter mellan städerna.

När ämnar ni starta upp projektet? (Tecken: 100)

Vi ämnar påbörja arbetet med projektet i maj 2015. Går ansökan att behandla snabbare kan projektet starta tidigare.

Vilka resultat ämnar ni uppnå inom ett år? (Tecken: 850)

Totalt kommer 150 skyltar att vara uppsatta i de olika städerna.

Över 400 artiklar förbättrade eller skapade.

Över 100 000 sidvisningar per månad i artiklarna.

Fortlöpande samarbeten med minst tre lokala kulturorganisationer per stad.

Hur ser projektets budget ut? (Tecken: 850)

3 500 000