Projekt:Wikipedia-städer 2015/Ansökan till Kulturstiftelsen 2

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Skickat!


Organisation
 • Organisationsnamn
  • Wikimedia Sverige (WMSE)
 • Hemsida
 • Organisationsform
  • Ideell förening
 • Hur kom du i kontakt med Kulturstiftelsen? (Tecken kvar: 100)
  • Deltog på ett evenemang i Stockholm där ni presenterade er verksamhet
Kontaktperson
 • Namn
  • John Andersson
 • Telefon
  • 073-3965189
 • Adress
  • Hantverkargatan 21 2tr, 112 21 Stockholm
 • E-post
  • John.andersson(at)wikimedia.se

Projektet

Namn på projektet (Tecken: 69/100)

En värld av kultur att skydda - En databas för att hålla reda på allt

Vad vill ni åstadkomma med projektet? (Tecken: 2 390/2 500)

Krig och katastrofer, eller bara oaktsamhet, dåligt underhåll och slarv, gör att mycket av vår kulturhistoria är i riskzonen att förloras för alltid. Intresse och kunskap om kulturarvet behövs för att undvika förstörelse och korrekt och tillförlitlig information behöver vara lättillgänglig. Noggrann dokumentation av kulturarvet gör även att det går att återskapa och lära från även utifall att det trots allt förstörs.

Genom projektet kommer fler människor än någonsin att kunna ta del av informationen och lära sig om kulturarvet. Detta genom att strukturerad officiell information från hela världen sammanställs och kopplas samman med Wikipedia, världens mest välanvända encyklopedi med ca 500 000 000 besökare/månad. Information och media som tidigare har varit oåtkomlig och som kan förloras blir istället lättanvänt och överskådligt och möjliggör kunskapsspridning.

Wikimedia-rörelsen har påbörjat arbetet med att bygga upp en enorm databas med officiellt klassat kulturarv. I denna världsunika databas finns nu officiell data från över 50 olika länder sammanställt och kopplat till miljontals bilder[1] tagna av experter och allmänhet. All information är fri att kopiera och återanvända för alla. Forskare, journalister, kulturarbetare, företag och intresserad allmänhet har här en enorm resurs för att lära sig mer om och skydda kulturarvet. Den databasen använder sig dock av en omodern struktur och är svåranvänd vilket begränsar användandet avsevärt, data från många länder har inte uppdaterats på lång tid och det saknas data från många länder, inkluderat flera länder där kulturarvet är i störst risk för att förstöras.

Vi har 5 mål med projektet: 1) öka användarvänligheten av informationen[2]; 2) öka omfattning med fler länder (explorativt för att se möjligheterna att tillsammans med våra partners nå svaga länder och få ta del av deras data); 3) uppdatera existerande data; 4) samarbeta med olika minnesinstitutioner för att ladda upp deras ovärderliga mediafiler om de k-märkta objekten i Sverige och andra länder och koppla det till databasen; 5) sprida information om all tillgänglig kulturarvsdata och arbetet med fri kunskap för att digitalt bevara kulturarvet. Att informera är centralt för att få en ökad förståelse och arbetet kommer påverka hela den internationella kulturarvssektorn. Detta kommer att ge Sverige en ökad synlighet i kulturella sammanhang internationellt.

Hur ämnar ni nå projektets mål? (Tecken: 2 491/2 500)

Projektet är ett samarbete mellan WMSE, Kulturarv utan gränser (KUG) och UNESCO samt Wikimedia-föreningar i flera länder.

För att ta del av officiell data kontaktar vi myndigheter och organisationer och arbetar med dem. Denna bearbetas och inkluderas i databasen och Wikimedias projekt. Detta är ett komplicerat arbete som Wikimedia dock har erfarenhet av. För att nå rätt personer och få ut den data vi behöver är KUGs och UNESCOs inblandning centralt (även UNESCOs data om Världsarven kommer att inkluderas). Vi har börjat undersöka möjligheterna att sammanställa officiell information från Syrien, Palestina, Jordanien, Bosnien och Hercegovina, Mali och Georgien, då data från dem saknas och kulturarvet är utsatt. WMSE säkerställer att all data är lätt att uppdatera och återanvända.

Bilder (moderna och historiska) på kulturarvet finns nu utspritt hos mängder av organisationer men finns inte sammanfört och lättillgängligt för allmänheten på en plats. Uppladdning av större mängder professionella bilder kommer att berika informationen i databasen, och WMSE har världsledande expertis på massuppladdningar av den här typen. Ex. har italienska arkeologer tagit bilder i Palmyra sedan 2002 och vill genom projektet sprida dem (i samarbete med Wikimedia Italia); även UNESCO har mediafiler att dela.

För att få bilder och data räknar vi med att behöva ge: 1) direkt tekniskt stöd, 2) begränsat ekonomiskt stöd till lokala org. för deras direkta merarbete, samt 3) kompetensutveckling genom workshops och möten. Både för data och media kommer det att krävas omfattande arbete för att övertyga beslutsfattare om att licensiera materialet under fria licenser. Ett påverkansarbete med riktat informationsmaterial, möten och annat stöd sker inom ramen för projektet.

Det är centralt att nå ut till allmänhet och samarbetsorganisationer om databasens existens och dess möjligheter. Det säkerställer även att det finns ett intresse av att förse oss med uppdaterad data samt att fler länder ansluter sig. Vi arbetar på flera plan med att: visualisera data för att göra det lättare att ta till sig; aktivt delta på relevanta konferenser för att nå ut till stora mängder experter; ordna workshops om hur databasen kan användas och inkluderas i andra projekt och plattformar. Därtill sker ett fokuserat arbete på extern kommunikation genom pressreleaser, blogginlägg samt sociala media under hela projektet. En fotoutställning med bilder från på objekt som är i risk eller förstörda kommer att anordnas.

När ämnar ni starta upp projektet? (Tecken: 100)

1 januari 2016

Vilka resultat ämnar ni uppnå inom ett år? (Tecken: 848/850)

Vi räknar med att uppnå följande:

 • Minst 10 länder lagts till i databasen eller att deras existerande data har uppdaterats.
 • Den existerande databasen med 50 länder blir enklare att använda och visualisera genom att vi för över den till Wikidata och på andra sätt utvecklar den.
 • Presentationer eller liknande på minst 10 relevanta evenemang för att sprida info om resursen och projektet (kulturarv, utbildning, biståndsarbete samt IT).
 • Minst 1 000 experter skall ha kännedom om projektet genom vårt deltagande på evenemang.
 • Minst 100 000 bilder på historiska monument laddas upp från minnesinstitutioner och experter.
 • Minst 10 000 000 visningar av materialet på Wikimedias projekt 2016. Därefter 50 000 000 visningar/år.
 • Minst 25 mediaomnämnanden.
 • Sammanställa erfarenheter och rapportera dessa till den globala Wikimedia-rörelsen bestående av tiotusentals personer.

Hur ser projektets budget ut? (Tecken: 848/850)

En detaljerad nedbrytning av budgeten finns här.

Lön 2322400
Direkta kostnader 635000
Externa parter lön 230000
Externa parter direkta kostnader 87500
Övrigt 163745
Totalt 3438645

Lön är projektledning, databasutveckling, utveckling av utbildningsmaterial, kommunikation, deltagande på konferenser och anordnande av event, påverkansarbete samt arbetet runt massuppladdningar. Där inkluderas även en anställning av en s.k. Wikipedian in Residence på UNESCO som kommer att arbeta hos UNESCO för att inkludera deras material och sätta oss i kontakt med olika nyckelpersoner.

Direkta kostnaderna är produktionskostnader för utbildningsmaterial, konferensinträden, resor, stöd till lokala org. och anordnande av utbildningsevent. Stöd till externa partners är bl.a. KUG och Wikimedia-föreningar och deras direkta kostnader är för resor och konferensdeltagande.

Övrigt är 5% av budgeten för ospecificerade kostnader.

 1. Någon som har ett nummer?
 2. Ex. genom överföring till plattformen Wikidata, bättre verktyg m.m.