Projekt:Wikipedia för hela Sverige/Värderingsenkät

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Enkät till Wikimedia Sverige om din kännedom om oss och föreningens värderingar. Syftet med enkäten är att du som medlem kan vara med och bidra med dina tankar om hur vi beskriver vad vi gör och hur vi kan engagera fler människor för det vi gör.

Arbetet är en del av projektet Wikipedia för hela Sverige. Uppge dina svar här på diskussionssidan.

1. Varför valde du att gå med i Wikimedia Sverige?

Avsnitt 2: Wikimedia Sverige som förening

2. I vilken mån känner du igen dig i stadgarnas beskrivning över vad Wikimedia Sverige är?

Stadgarna säger att Wikimedia Sverige ska "göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor", genom Wikimediaprojekten – som är "fria för alla människor att använda, bearbeta, dela och sprida".

Ange en siffra, 1–10 där 1 är "i låg grad" och 10 är "i hög grad"

3. Finns det ord som du saknar i den här beskrivningen? Vilka ord? Separera förslag med kommatecken.

4a. Värdera hur viktigt följande begrepp är för dig i ditt val att engagera dig i Wikimedia Sverige: fri kunskap

Ange en siffra, 1–10 där 1 är "oviktigt" och 10 är "mycket viktigt"

4b. Frivilligt: kommentar om fri kunskap

5a. Värdera hur viktigt följande begrepp är för dig i ditt val att engagera dig i Wikimedia Sverige: dela kunskap

Ange en siffra, 1–10 där 1 är "oviktigt" och 10 är "mycket viktigt"

5b. Frivilligt: kommentar om dela kunskap

6a. Värdera hur viktigt följande begrepp är för dig i ditt val att engagera dig i Wikimedia Sverige: öppen tillgång

Ange en siffra, 1–10 där 1 är "oviktigt" och 10 är "mycket viktigt"

6b. Frivilligt: kommentar om öppen tillgång

Avsnitt 3: Wikimedia Sveriges politiska fokus

7. Inom vilket politiskt område tycker du det är viktigast att Wikimedia Sverige är synliga och driver på/följer utvecklingen?

  • Upphovsrätt
  • Digitalisering
  • Utbildning
  • Kulturarv
  • Bibliotek
  • Transparens
  • Demokrati
  • Annat, nämligen:

8a. Finns det något särskilt politiskt område som vi bör verka inom?

8b. Finns det något politiskt område som vi inte bör verka inom?

9a. Finns det några organisationer som vi borde samarbeta med av ideologiska skäl?

9b. Finns det några organisationer som vi inte borde samarbeta med av ideologiska skäl?

Avsnittt 4: Värderingar och verksamhet

10a. Tycker du att föreningens verksamhet speglar föreningens värderingar?

Ange en siffra, 1–4 där 1 är "inte alls" och 4 är "fullt ut"

10b. Utveckla gärna ditt svar, och ge exempel på verksamhet som speglar eller står i motsats till föreningens värderingar eller grundläggande idé?

11. Finns det verksamhet föreningen borde göra mer av för att stärka medlemmarnas kunskap om vår grundläggande idé och våra värderingar? I så fall, vilken typ av verksamhet?

Avsnitt 5: Värderingar och idé

12. Tycker du att Wikimedia Sverige har tydliga grundläggande idéer och värderingar?

  • Ja
  • Nej

13. Hur skulle du förklara den idé vi vilar på för en utomstående?

Övrigt

14. Har du några övriga tankar eller funderingar som rör föreningens värderingar och grundläggande idé eller hur vi kommunicerar dem? Dela gärna med dig i så fall!