Projekt:Wikipedia för hela Sverige/Värderingsenkät/Sammanställning av värderingsenkät

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Nedan följer en sammanställning av de svar som inkom till den värderingsenkät som skickades ut till Wikimedia Sveriges medlemmar under hösten 2022. Svaren är i viss mån omgrupperade och sammanställda. Enkäten fick 98 svar.

1. Varför valde du att gå med i Wikimedia Sverige?

Neutralt och oberoende

 • Jag insåg hur viktigt det är med oberoende information, som inte är styrt av ekonomiska intressen.
 • Det är viktigt med neutral information som är tillgänglig till många.
 • Att hjälpa personer att få Me opartisk info
 • det behövs ett oberoende media det går att lita på
 • En fristående, opolitisk, världsvid organisation som är en viktig kanal för oförfalskade informationer.
 • Därför att jag anser det viktigt med ett oberoende "uppslagsverk! på nätet där man kan finna det mesta.
 • En helt oberoende organisation som Wikimedia och Wikipedia, är att föredra enligt mitt tycke, därför gick jag med.
 • Ville stödja en viktig oberoende källa till information.

Wikipedia

 • Jag uppskattar Wikipedia
 • Bästa uppslagsverket på internet. Gillar tanken på kvantitativ per reviret och rötterna tillbaka till encyklopedisterna.
 • För att Wikipedia är det bästa som hänt Internet.
 • Stötta Wikipedia
 • För att Wikipedia är en fantastisk tjänst.
 • Jag använder wikipedia mycket och därtill menar jag att det är viktigt med fri information
 • För att jag använder Wikipedia och ville bidra ekonomiskt
 • Jag vill bidra till WikiPedia
 • Använder ofta Wikipedia, sätt att stötta den verksamheten och idén
 • För att jag redigerade på Wikipedia och träffade på föreningen på Bokmässan.
 • Ville stötta Wikipedia
 • Jag vill dels stödja Wikipedia och dels vill jag veta mer om hur Wikipedias artiklar skapas..
 • Min enorma uppskattning av Wikipedia som kunskapskälla.
 • Gillar konceptet Wikipedia
 • Supporta wikipedia
 • Jag uppskattar verkligen Wikipedia och jag använder det i princip dagligen. Jag bidrar då och då ekonomiskt när de ber om det. Jag ville stödja även den svenska grenen när jag gick med, men jag visste väldigt lite om Wikimedia Sverige. Jag vet nu lite mer efter att jag deltog i årsmöte mm i våras.
 • Jag vill stödja utvecklingen av Wikipedia
 • Därför att jag tycker Wikipedia är jättebra.
 • För att stötta Wikipedia
 • Jag deltar mycket på Wikipedia och Wikidata och ville bidra lite till stiftelsen också.
 • Intresse för att delta i Wikipedia-projektet
 • För jag  använder Wikipedia så gott som dagligen och vill stötta projektet.
 • Gillar att skriva om saker som intresserar mig, t.ex lokalhistoria och kultur
 • Trodde Wikimedia var samma som Wikpedia, som jag oftast får bra info from. Tex om jag söker en ort i Sverige får jag bäst svar där om församling, läge .m..m.  Andra hemsidor ger mest bara reklam om turistmål, hotell och restauranger.
 • Jag ville markera mitt stöd för Wikipedia.
 • När jag börjat skriva på Wikipedia blev det även naturligt att vara medlem.
 • Började redigera Wikipedia och hittade föreningen den vägen, och tyckte att föreningen gjorde bra saker som jag ville stötta.
 • Wikipedia är viktigt och jag ville få inblick i arbetet som föreningen gör. Har inte varit aktiv än och det beror på tidsbrist.

(Fri) kunskap

 • jag var en av dem som grundade den, då jag gillade  visionen över fri kunskap till alla
 • För att stödja konceptet där vi delar med oss av vad vi kan och vet - en gemensam kunskapsbank.
 • Vill stödja detta fantastiska kunskapsprojekt
 • Det är en god sak att förse folket med lättillgängliga svar.
 • För att stödja Wikimedias arbete med att samla och sprida fri kunskap.
 • Jag gillar konceptet med en databas som blir större hela tiden.
 • Uppskattar att få korrekt information snabbt
 • Ni erbjuder enorm kunskap och jag litar på er.
 • Jag använder bilderna till olika publikationer och de har hög kvalitet och är öppna för användning
 • "Förhoppning om fri information
 • Viktig och bra förening som möjliggör delandet av öppen kunskap
 • Spridandet av fri kunskap har aldrig varit viktigare. Är också en förespråkare för fria licenser och användning av dessa, särskilt i offentlig sektor.
 • För att dela information som är öppen för alla att använda.
 • För att bidra till gratis kunskap
 • Öppen kunskap, öppna data
 • Kostnadsfri kunskap till alla! Viktigt inte minst för människor i fattiga länder.
 • Vill sprida kunskap
 • För att jag tror på den enorma nyttan fri kunskap gör för demokrati och lärande över hela världen.
 • Vill stödja idén om fri kunskapsspridning. Vill också få fördjupad kunskap om hur Wikimedia fungerar i praktiken.
 • För att få möjlighet till kunskap.
 • Jag vill stödja fri kunskapsdelning och motverka fale news
 • Ide’n med ett öppet forum som samlar information och kunskap från olika frivilliga bidragsgivare tycker jag är sympatisk.
 • Kunskap gratis åt alla är en nyckel och en hederssak i demokratin
 • För att bidra till fri information och kunskap.
 • Jag tror på fri och öppen information
 • Tycker det är en vacker idé med gratis, faktabaserad information till alla.
 • För att stötta arbetet för fri kunskap.
 • För att stödja fri kunskap och bidra till arbetet att få flera informationskällor att öppnas fritt.
 • Wikimedia är för mej en oerhört viktig informationskälla och som därför är värd ” ett medlemsskap” om än passivt. Även om Wikipedia Sverige är en svensk organisation föreställer jag mej att Wikipedia här kan spilla över något till Wikipedia internationellt och därmed en oerhörd kunskapskälla i u-länder.
 • Wikimedia är en värdefull del av kunskap och bildning
 • Det är en oberoende kunskapsbank!

Verksamhet

 • Deltar i och arrangerar skrivstugor där Wikimedia Sverige stöttar. Låg medlemsavgift.
 • För att stödja arbetet med Wiki-plattformarna i Sverige och för att samarbeta med andra volontärer.
 • För att jag tycker att föreningen gör bra saker.
 • Inval i styrelsen
 • Jag vill stödja verksamheten, och har också fått låna utrustning ur teknikpoolen. Det kändes rimligt.
 • Ge ekonomiskt stöd till verksamheten  efter min förmåga
 • För att stötta stödinfrastrukturen till svenska Wikipedia
 • Vill stödja ett arbete
 • Är ffa medlem i solidaritet med er för allt arbete ni lägger ner. Imponerad och djupt tacksam.
 • Har deltagit i ett möte för att få en känsla av vilken förening jag valt att vara med i. Hade inget att invända efter mötet, snarare imponerad över er kompetens.
 • Har vid ett tillfälle svarat på frågor och blev överraskad av att få ett svar där ni tog mina synpunkter på allvar."
 • Service av Wikimedia är ett verklig behov i vår digital samhälle
 • För att bidra med foton av statyer
 • Var engagerad i Wikimediaprojekten, kändes därför naturligt

Vilja att bidra/stödja

 • Jag skulle vilja bidra till projektet
 • För att kunna bidra
 • Vill stödja ekonomiskt och kunna bidra med information
 • Använder det ofta och vill betala för mig.
 • Jag vill stödja arbetet.
 • Tyckte att jag måste bidraga till at denna så värdefulla kunskapskälla måste bevaras.
 • För att visa mitt stöd för verksamheten.
 • Jag vill vara medlem i en rörelse som stöttar detta fantastiska projekt!
 • Jag vill stödja en bra form för "public service" (som jag själv ofta utnyttjar)

Wikimedia

 • Intresse för den verksamhet som Wikimedia står för.
 • För att jag tycker att Wikimedia Sverige (och hela Wiki-sfären) fyller en viktig funktion i samhället och gör oerhört bra saker.

Övrigt/oklart

 • Vill hålla kontakt med Wiki rörelsen och följa hur den utvecklas.
 • Tror det var för att man kan inte nyttja allt gratis, vad jag förstår så är det eb idiell förening.
 • Demokrati
 • Jag har varit aktiv på Wiktionary väldigt länge. Och så fanns det ett stånd med representanter från föreningen som frågade.
 • "Läser ofta på Wikipedia. På bokmässan i Gbg för flera år sedan besökte jag Wikimedias monter och fick förklarat för mig skillnaden mellan ….pedia och……media.
 • Det minns jag inte
 • Jag tror på frivillighet
 • Jag gick med för att min son jobbar mycket med Wikimedia och jag ville stötta föreningen för att jag tyckte om ideerna.
 • För att lära mig mer och få snabba fakta

2. I vilken mån känner du igen dig i stadgarnas beskrivning över vad Wikimedia Sverige är?

3. Finns det ord som du saknar i den här beskrivningen? Vilka ord? Separera förslag med kommatecken.

Saknar inget/vet inte

 • nej,
 • Inget som jag kommer på nu.
 • Nej
 • Nej, jag saknar inget.
 • nej
 • Nej, jag tycker att beskrivningen är heltäckande,
 • nej
 • Nej
 • Jag saknar inget i beskrivningen.
 • Jag tycker den är bra.
 • Nej bra formulerat som det är.
 • Vet inte just nu

Saknar inget, med tillägg

 • Egentligen inte. Men för det här och vidare: 'Kunskap är en förutsättning för en fungerande demokrati'
 • Nej, viktigast för mig är att det inte blir woke-krig eller åsiktsförtryck. Neutral kunskap så långt det går utan för hård politisk färgning. Ett försök att inte låta politik färga. Vilket Wikipedia och Wikimedia gör hyggligt bra i dag tycker jag.
 • Det räcker med  det som står i stadgarna. Det säger allt, möjligtvis att användaren ska åberopa källan.
 • Jag saknar inga ord och det är viktigt att beskrivningen kan rymmas inom en mening, d v s enligt samma modell som man skriver en affärsidé.

Ändringar/tillägg

 • göra "bästa möjliga" kunskap fritt tillgänglig för alla människor
 • Neutral/objektiv information
 • Kanske något om att synliggöra den fria kunskapen? Och/eller arbetet för att skapa och uppehålla tillgängligheten till fri kunskap?
 • Förståelig,
 • Kvalitet
 • sanning, faktabaserad, baserad på vetenskap, objektiv
 • tillförlitliga
 • … göra tillförlitlig kunskap tillgänglig
 • aldrig hittat något fel i Wikipedia så:  tillförlitligt
 • ""göra världens all kunskap fritt tillgänglig..."
 • information istället för kunskap
 • försvara tillgång till kunskap
 • Med full respekt för lagar, med höga etiska arbetssätt och full öppenhet
 • Oberoende
 • möjligtvis någonting om demokratin i öppen kunskap
 • komplettera, utveckla
 • Faktabaserad
 • något i stil med "saklig kunskap"
 • vederhäftig (ev liknande/bättre ord) kunskap. Hur ska falsk kunskap undvikas ?
 • Ordet "granskningsbar" fick gärna stå med någonstans, speciellt sedan Trump fått förstöra ordet kunskap
 • Wikimedia Sverige skall hjälpa folk att engagera sig i föreningens projekt.
 • ... OMDÖMESFULLT  bearbeta..."
 • Undvik för många ord - det leder ofta fel!
 • Kanske ta bort människor och göra det tillgängligt för ai?

4a. Värdera hur viktigt följande begrepp är för dig i ditt val att engagera dig i Wikimedia Sverige: fri kunskap

4b. Frivilligt: kommentar om fri kunskap

 • Tillgång till kunskap är grunden för demokrati m.m.
 • Demokratuins grundval
 • Demokrati
 • Demokratins och samhällsutvecklingens nyckel
 • Är en omistlig del av demokratin
 • vikgikt i ett alltmer polariserat Sverige
 • Ser motsatsen i stora delar av världen
 • Bästa u-hjälpen.
 • Mer och mer saker är ju antingen låsta bakom betalväggar, eller vinklade av ekonomiska intressen. Wikipedia är nog den största kunskapsbank som inte är det.
 • Jag har lärt mycket mer än hela mitt tidigare liv under de här sista åren.
 • Fri kunskap innefattar allt kunnande även sådan som är svår att bearbeta vetenskapligt.
 • Det är bra när man vill söka kunskap
 • ”Kunskap” är ett komplext begrepp. Jag skulle snarare säga att wiki-projekten möjliggör individers kunskapsbygge genom att tillgängliggöra information, fakta, ställningtaganden (till exempel genom faktaurval och valda perspektiv) och källmaterial.
 • Det måste vara kunskap, inte tyckanden. Gärna mindre censur än i dag, mindre pk, mer rakt rå-data / ofiltrerad korrekt info. I dag tycker jag att vi Wikimedia är hyggligt bra på detta men kan bli bättre.
 • Det är bra om så mycket av människans kunskapsmassa som möjligt kan vara fri för alla att ta del av. Och att man inte undanhåller sådan kunskap som en del tycker är tveksam "typ "klimatförnekelse"
 • Fri kunskap, under ansvar.
 • ”fri kunskap” kan vara falsk kunskap.
 • Fri kunskap betyder att kunskap är tillgänglig för den som behöver, men ska inte förväxlas med gratis
 • fri kan betyda två saker, kostnadsfri och fri från styrning eller påtryckning
 • Ordet " fri kunskap" behöver exemplifieras? "Fri" betyder att viss kunskap är åtkomlig men inte nödvändigtvis i alla lägen gratis?
 • Utan annonser.
 • Svårt definiera för mig

5a. Värdera hur viktigt följande begrepp är för dig i ditt val att engagera dig i Wikimedia Sverige: dela kunskap

5b. Frivilligt: kommentar om dela kunskap

 • Kunskap är till för att delas.
 • Beror på vad "dela" innebär. Att göra kunskap fritt tillgänglig är viktigare, så folk kan söka upp den själva. Men dela också viktigt.
 • Kunskapsspridningen ökar exponetiellt med wikis system.
 • Det finns en psykologisk och existentiell spärr för att tro sig kompetent till det.
 • Ovärderlig hjälp
 • Även i bemärkelsen få del av, naturligtvis. Jag har ju läst långt fler artiklar än jag skrivit.
 • grundläggande behov
 • Jag anser att det inte är kunskap om man inte både delar den, drar nytta av och tillämpar den.
 • Delning måste ske med respekt för andra rättigheter
 • Jag tror inte att jag själv sitter på någon omistlig kunskap.
 • Medverka till accumulativ kunskap, jag skall inte ta med mig kunskapen i graven. Jag hoppas det jag kan medverka till också kan ha intresse för andra.
 • Om det är sann/vederhäftig, JA. Om falsk, NEJ
 • Alla har någon att visa/tillföra.
 • Kunna leva i ett fritt land
 • Demokratisk huvudnyckel
 • Beror på vad och varför
 • Extremt viktigt för att kunna bemöta medveten eller omedveten des-information i samhället.
 • Kunskap ska fritt finnas att tillgå, för att ge sanning och därmed eftertryck i  samhällsdebatten
 • se ovan
 • Jag bidrar inte själv men tacksam användare.
 • Jag tycker att det är väldigt kul att skriva och även om man inte får betalt så är Wikipedia ett fantastiskt bra sätt att bli läst.

6. Värdera hur viktigt följande begrepp är för dig i ditt val att engagera dig i Wikimedia Sverige: öppen tillgång

6b. Frivilligt: kommentar om öppen tillgång

 • Mer och mer saker är ju antingen låsta bakom betalväggar, eller vinklade av ekonomiska intressen. Wikipedia är nog den största kunskapsbank som inte är det.
 • Kanske bättre med "fri tillgång"
 • Kunskap är värde, men wiki är gratis.
 • Suverän demokratisk princip, allas jämlika tillgång till kunskap är en av grunderna för demokrati.
 • Verkligen något man inte kan överskatta i dessa giriga tider
 • Se tidigare svar
 • 100% viktigt.
 • Ska inte förväxlas med gratis tillgång
 • Två saker 1. kostnadsfritt för alla att nå 2. Möjligt för alla att nå men med olika krav på avgift, medlemsskap och olika former av inloggningar. Jag tycker man skall betona såväl kostnadsfritt som obyråkratiskt och lättillgängligt.
 • Öppen tillgång är en av grundbultarna i en demokrati. Är den falsk ska den kunna bemötas.
 • Det är väsentligt att alla kan ha tillgång till Wikimedia, utan att ha betalat någon, men ska ha möjlighet att skänka bidrag till organisationen.
 • Otroligt viktigt
 • Diktaturernas fiende nummer 1
 • Öppen tillgång är kanske lite missvisande, för det är inte säkert att alla källor på wikipedia är tillgängliga för alla. Och det är ju som bekant viktigt att kolla källan.
 • Ingen kan ju allt, så det är extremt viktigt att kunna gå till en oberoende kunskapsbank för att uppdatera sig när behov finns.
 • Om det kostar att ta fram sanningen är risken att den inte kommer ut i det fria
 • se ovan
 • Öppen, men ska även kräva en viss aktivitet från den som vill ha tillgången till kunskapen. Dvs ska inte spridas som gratisreklam men vara enkel att söka sig fram till.

7. Vilket politiskt område tycker du det är viktigast att Wikimedia Sverige är synliga och driver på/följer utvecklingen?

Inkluderat här är även enskilda svar från 8 som är helt överrensstämmande med fråga 7

Upphovsrätt 22
Digitalisering 14
Utbildning 25
Kulturarv 15
Bibliotek 7
Transparens 20
Demokrati 39
Jag anser att Wikipedia ska agera som Kungahuset. Stå helt utanför politisk påverkan och vara ika välkommen för alla i Sverige, utan politisk härkomst. Det är helt förödande att Wikipedia verkar politiskt och att ministrar sitter och editerar i artiklar i egenskap av att vara politiskt folkvalda . Det är något som Wikipedia i Sveirge och Wikipedia i världen helt har tappat
Opolitiskt
tycker att det är flera områden som är viktiga
svårt att gradera här, tycker jag.

8a. Finns det något särskilt politiskt område som vi bör verka inom?

 • Öppenhet och upphovsrättsliga frågor
 • Upphovsrätt, rätten att uttrycka sig och sprida kunskap.
 • Lag och rätt.
 • Digital kompetens och dess förmedling och relevans för demokratin
 • Demokrati byggd på frihet jämlikhet och solidaritet
 • Grundlagarna i olika länder
 • Demokrati är huvudspåret. Utbildning är verktyget för demokratin.
 • Tycker framförallt att det är viktigt att hela tiden peka på hur alla de listade områdena ovan hänger samman och tillsammans är en förutsättning för demokrati
 • Fakta
 • Motarbeta falska uppgifter på alternativa nyhetssajter.
 • Konspirationsteorier
 • Kunskapsrelaterade områden. Kultur. Skola.
 • Kunskapsspridning genom wikipedia
 • Folkbildning via SR och SVT, där sport och deckare får alldeles för mycket plats
 • Jag anser att Wikipedia ska agera som Kungahuset. Stå helt utanför politisk påverkan och därigenom vara en enande kraft i ett land som splittras av politisk oenighet. Alla ska känna sig lika välkommen i Wikipedia. Wikipedia ska verka för alla i Sverige, utan politisk härkomst. Det är helt förödande att Wikipedia verkar politiskt och att ministrar sitter och editerar i artiklar i egenskap av att vara politiskt folkvalda. Det är något som Wikipedia i Sverige och Wikipedia i världen helt har tappat. Genom den politiska ambitionen har Wikipedias trovärdighet sakta men säkert urholkats och Wikipedia uppfattas som ett politiskt organ vilket är uppåt väggarna fel. Att jag själv uteslöts ur Facebookgruppen för Wikipedia för att hyser dessa åsikter visar på behovet av reformer och en annan inställning.
 • Nej. Jag tycker att W ska vara opolitiskt.
 • Wikimedia skall vara helt opolitiskt.
 • Wikimedias uppdrag är alldeles för viktigt för att ledas bort i tillfälliga politiska utsvävningar
 • lika möjligheter för alla
 • Nej, största möjliga öppenhet och spårbarhet
 • Tranparens är centralt för källkritik!
 • WMSE bör visa på fördelarna med att offentlig sektor, på alla nivåer, samverkar kring länkad data, öppnar API:er och fria filformat.
 • Öppen/fri data
 • "Beslutsunderlags drivna beslut. Frihet att dela information online. Panorama rättigheten, att få få med publik konst i bilder utan att få bilderna stoppade. Tex skulpturer, byggnader mm.
 • Tillgängliggöra det gemensamma kulturarvet
 • Internet
 • Planeten
 • Miljö- och klimat.T ex Fakta om kärnkraftsavfalls bristande säkerhet vid jordbävning som har förekommit även i Sverige
 • Folkrörelser
 • Försvaret av Sverige
 • Mediamonopolens makt måste brytas, även plattformars och sociala media
 • Utbildning (källkritik), Kultur(fri kultur), Media (fri media utan behovet av kapital)
 • Inget specifikt, de områden som möjliggör Wikipedia med vänner.
 • Jag är osäker på vad ni avser med 'område'
 • Vet inte
 • Ingen uppfattning.
 • Jag är tveksam - förstår inte frågan
 • Vet inte om jag fattar betydelsen av politiskt område. Men jag tycker att wikipedia är bra för att lära sig (och lära ut) källkritik och liknande.

8b. Finns det något politiskt område som vi inte bör verka inom?

Nej/vet inte

 • Nej
 • Nej
 • Vet inte
 • Nej
 • Nej
 • Nej
 • partipolitik
 • -inte av ovanstående
 • Kriminalitet
 • Fake News, odemokratiska ideologier som fascism , teokrati, kommunism och diktatur.
 • Ja, allt som inte har en tydlig betydelse för Wikimedias verksamhet.
 • Alla. Se svar ovan.
 • Partipolitiska organisationer
 • 8a är mål.  Hur skall politikerna sköta. Man kan flå en katt på många sätt.
 • T.ex. skattepolitik och försvarspolitik. Wikimedia ska fokusera på kärnområdet.
 • Alla kommersiella arenor
 • Dito ovan
 • Även om patent är ett sorts monopol på kunskap bör WMSE vara försiktig med att uttala sig i frågor som rör företagsvärldens cyniska patentstrider.
 • Demokrati.
 • Miljö
 • Nästan alla bör vi inte verka inom. Jag lämnar organisationen om politik blir fokus.
 • Anti upphovsrätt, riskerar att medföra angrepp på demokrati och demokratiska värden och stöd till tveksamma monopolistiska företagsgrupper
 • Värdegrund
 • Bland nämnda tycker jag alla är OK. Upphovsrättsfrågan är komplex - visst materia bör skyddas av upphovsrätt medan annat bör kunna släppas efter väsentligt kortare tid än idag.
 • Se 8a
 • Wikimedia skall vara helt opolitiskt.
 • Allt "woke", identitetspolitik och liknande trams
 • Ska vara opolitiskt.
 • Inte vad jag kommer på nu
 • Allt som är långt ifrån själva kunskapsspridningen
 • Partipolitik; politisering av fakta.
 • Låt oss hålla oss till fakta och information och sånt som kan undersökas, tas reda på eller där rådiga människor på något sätt kan hitta ett sätt att hålla med varandra. Politiken hör till politiker!
 • Propaganda
 • Demokrati
 • Egentligen inte, men resurer är inte oändliga så prioritering behövs göras. (Se punkt 8a)
 • Tvärtom. I fiendeområde är sanningen desto mer värdefull.
 • Allt, som inte berör Wikimedias möjligheter att fritt verka inom sitt område.
 • Allt som inte har med den fria kunskapsspridningen att göra, klimat, skatter, mänskliga rättigheter, m.m.
 • Ingen uppfattning
 • Alla övriga?
 • se ovan
 • Social Justice Warrior-grejen.
 • Partipolitik

a. Finns det några organisationer som vi borde samarbeta med av ideologiska skäl?

samt

9b. Finns det några organisationer som vi inte borde samarbeta med av ideologiska skäl?

Borde samarbeta med Borde inte samarbeta med
 • Organisationer för mänskliga rättigheter
 • Svårt föreslå. Människorättsorganisationer?
 • Ja, alla som arbetar för demokratisk utveckling, öppenhet, yttrandefrihet och respekt för andra
 • Inga specifika, men de med öppenhet och demokrati som värderingar.
 • Sverigedemokraterna
 • sd
 • Sd
 • Sverigedemokrayerns
 • Sverigedemokraterna
 • SD
 • Sverigedemokraterna
 • SD med närbelägna släktingar
 • Hela brunhögern
 • Rasistiska
 • Andra org som rimmar med grundvärde ringarna för Wikimedia
 • Sådana som delar våra mål och värderingar
 • Andra organisationer som står för öppenhet, kunskapsspridning och dialog.
 • Vet ej, möjligen organisationer som driver right to repair, och annan "information ska vara fri" -agendor.
 • Organisationer som jobbar för att sprida kunskap och motverka fake news och kunskpsförakt
 • Andra organisationer med samma eller liknande mål och syfte, exempelvis openstreetmaps.org.
 • OSM Sverige, OKF Sverige
 • Enbart likasinnade fritt obundna!
 • Partier som strider mot föreningens mål och värderingar
 • Politiska tankesmedjor
 • Politiska partier och andra rena intresseaktörer
 • politiska partier och starkt ideologiskt knutna organisationer. organisationer som inte delar stadgarnas värderingar
 • Vänstern och SD,  som båda har auktoritära samhällen som långsiktiga men förtigna mål. Jehovas Vittnen, Christian Science och liknande maktpåhitt
 • Politiska partier, föreningar som inte respekterar mänskliga rättigheter.
 • Politiska partier, religiösa organisationer
 • Politiskt och religiöst färgade organisationer
 • Politiska partier kan förstås vara i motsättning till fri tillgång till kunskap - men nog borde wikipedia exempelvis kunna vara bra på att påminna om behovet att vara öppen med kunskap om partiernas verksamhet.
 • Direkt arbete med politiska organisationer och tankesmedjor bör organisationen vara försiktig med. Även om det blott inhämtas fakta kan det ge sken av att vissa organisationer har företräde framför andra, vilket kan orsaka en debatt som missgynnar Wikimedia.
 • De organisationer som har åsikter om hur - ingen politik.
 • Alla organisationer som är knutna, löst eller hårt, till politiskt parti eller religiöst samfund.
 • Alla som har identitetspolitiskt fokus.
 • FN och dess organ.
 • WHO
 • FN,
 • FN
 • FNpoliti
 • Politiskt styrda organisationer
 • Inga politiska organisationer eller organisationer som lever på statliga bidrag
 • Organisationer med uttalat politisk inriktning.
 • Håll ideologierna borta
 • Politosks
 • Organisationer som vill påverka innehållet efter egen agenda. Ekonomiskt eller ideologiskt.
 • All aktivism från alla håll undanbedes å det bestämdaste
 • Gretas Fredag
 • Naturskyddsföreningen
 • Andra org som inte rimmar med grundvärderingarna för Wikimedia
 • Sådana som inte delar våra mål och värderingar
 • De som inte står för öppenhet, kunskapsspridning och dialog.
 • Alla som inte är likasinnade och fritt obundna
 • Ja, alla som är kontroversiella eller inte har en tydlig betydelse för Wikimedias verksamhet.
 • Liksom för 8b, sådant som inte har med den direkta verksamheten att göra. Andra föreningar kan ha aldrig så vällovliga syften, men sprider man ut sig "förtunnas" ens genomslag
 • Föreningar för bibliotek och kanske vissa för demokrati som passar.
 • Museer, Högskolor
 • universitet, högskolor och andra forum för lärande.
 • Oberoende kunskapsorganisationer, universiteten
 • Riksarkivet & liknande. Hembygdsorganisationer. Universitet & högskolor. Fackförbund inom foto, konst, arkitektur, skrivande & liknande.
 • Litterära sällskap, forskargrupperingar typ Mediehistoriska föreningen, Svensk kvinno- och genushistorisk förening.
 • Alla faktabaserade
 • Vetenskap och Folkbildning, Skolverket, Sveriges Biblioteksförening
 • Vetenskap och Folkbildning
 • Organisationer som är emot öppenhet och demokrati.
 • Alla ickedemokratiska
 • Diktaturer
 • Antidemokratiska, illiberala organisationer
 • Putin
 • Ryska stateb
 • Ja, auktoritära, elitistiska, monopolsträvande organisationer och affärsintressen
 • Det är dom självklara, från UNESCO, sport o kyrkor till de demokratiska partierna
 • Hela skiv-industrin / upprätthovsmaffian. Och allt som blir politiskt. Samt alla som vill begränsa fri information.
 • Konstfrämjandet
 • DIK-förbundet
 • Oräktneliga
 • Många! Viktigt att wikipedia är så neutralt som möjligt.
 • ABF
 • Det skulle vara om någon organisation utestänger någon/några grupper.
 • Reportrar utan gränser
 • Religiösa
 • Piratpartiet?
 • Intressanta torde vara exempelvis hembygdsföreningar och turistföreningen som har tillgång till en hel del lokal kunskap och dessutom torde ha bra bildarkiv som de gissningsvis sprider utan kostnad.
 • Så länge motparten accepterar Wikimedia villkor och full transparens råder kan man vara öppen för alla. Det får dock inte upplevas som att Wikimedia på något sätt blir beroende av motparten. Inom juridiken tillämpas delikatessjäv, någon som kanske skulle kunna användas också inom Wikimedia.
 • Organisationer där ett samarbete ger mervärde för båda parter, men utan att äventyra varumärket för Wikimedia Sverige. Kriterier för partnersamarbete behöver utvecklas/tas fram ?
 • Beror ju på vad samarbetet handlar om

Generellt emot samarbeten

 • Wikipedia ska fokusera på sin kärnverksamhet : att sprida kunskap och fakta. Och stanna där.
 • Oberoende är bäst, ety alla samarbeten minskar den övergripande trovärdigheten hos Wiki.
 • Nej, blanda inte in politik eller aktivism.
 • Var i ligger nödvändigheten att sammarbeta?

Nej/vet ej vilka vi borde samarbeta med

 • absolut inte!
 • Inte vad jag kommer på nu.
 • Vet inte
 • Nej.
 • Jag vet inte om det finns någon/några organisationer att samarbeta med.
 • Vet ingen.
 • ??
 • Nej
 • Nej.

Nej/vet ej vilka vi inte borde samarbeta med

 • Absolut inte!
 • Nej
 • Nej
 • Nej, vi ska vara mycket försiktiga på den punkten.
 • Nej
 • Nej.

10a. Tycker du att föreningens verksamhet speglar föreningens värderingar?

10b. Utveckla gärna ditt svar, och ge exempel på verksamhet som speglar eller står i motsats till föreningens värderingar eller grundläggande idé?

Saker som står i motsats

 • Genom att Wikipedia har ambitionen att verka politiskt så har de tappat sin grundläggande funktion. Se svaren tidigare.
 • Det finns tveksamheter i öppenhet, samarbetspartners - finansiärer och genomlysning av vems intressen man gynnar
 • Upphovsrättsfrågan kan vara ett dilemma. Relevanskriteriet kanske också kan diskuteras.
 • Fokusera mer på kärnverksamheten och ta bort onödiga element som "wikipedia älskar statyer" och annat.
 • Insamlingskampanjerna  är för mycket tiggande och bedjande. Ta hjälp av en kommunikationsbyrå för att vässa budskapet. Kanske någon vill hjälpa till Pro Bono för en god sak?
 • Undvik politisering och moralism.

Verksamheten speglar värderingarna

 • Det jag sett av verksamheten passar bra.
 • Jag har inte sett något olämpligt.
 • Jag tycker wikimedia är mycket seriöst
 • Så vitt jag kan bedöma.
 • De jag träffat har verkat för öppenhet, informations-delning och underlättat dessa för mig. I huvudsak har alla haft rätt mål som de strävat mot tycker jag.
 • Tydlig strävan att ge korrekt info
 • föreningens verksamhet speglar stadgarna väl, och ett effektivt sätt för att garantera detta är (som ni gör) att förankra projekt mot Tillgång, Användning, Gemenskapen & Möjliggörande
 • Min enda insyn i detta kommer ifrån vårens årsmöte och efterföljande Wikimediadag (tror jag den kallades). Hela dagen var utmärkt och jag uppfattade att allt som presenterades mycket väl speglar föreningens värderingar och grundläggande ide. Jag var snarast imponerad över professionalismen och ambitionsnivån.
 • Respektfull, vänlig och inkluderande stämning på möten och konferenser. Bra projekt att öka och diversifiera användare av Wiki.
 • Om värderingarna består av fri, delad kunskap så gäller  svaret ovan. Annars vet jag inte
 • Enligt vad jag anser, är Wikimedia's grundläggande idé den rätta vägen att göra uppgifter tillgängligt för allmänheten.
 • Den svenska grenen gör det. Den amerikanska börjar jag tvivla på.

Både för och emot

 • Jag får alltid intryck av att föreningen är ganska "snäll" i så måtto att man sällan sticker ut hakan. Enda undantaget är upphovsrättsmålet häromåret och där tycker jag att föreningen var litet väl nitisk på ett felaktigt sätt.

Kan alltid bli bättre

 • Jag tänker att en alltid kan bli ännu bättre på att sänka trösklar för de som har svårast att delta.

Vet inte

 • Har inget att tillägga.
 • Har inte funderat på frågan
 • Vet inte. Jag har inte full koll på föreningens verksamhet och värderingar.
 • Eftersom jag själv inte engagerar mig så aktivt vet jag inte riktigt vad föreningen gör en vanlig vecka.
 • Ingen åsikt
 • Helt ärligt är jag osäker.
 • nte så aktiv, är själv mer en passiv stödjande medlem
 • Har för litet kunskap för att svara på 10a
 • Egentligen vill jag svara "vet ej"
 • Vet för lite.
 • Kan ej
 • Jag har dålig koll på föreningens egentliga verksamhet
 • Jag tror inte verksamheten alltid är så synlig för föreningens medlemmar...
 • Har inte tid just nu
 • Jag är helt ny i föreningen och har inte tillräcklig kunskap för att besvara frågan.

11. Finns det verksamhet föreningen borde göra mer av för att stärka medlemmarnas kunskap om vår grundläggande idé och våra värderingar? I så fall, vilken typ av verksamhet?

Föreningskunskap

 • kanske en lättare digital kurs för ej verksamma medlemmar
 • Mer information om föreningen
 • Upprepa grundtanken på ett tillgängligt sättMer kunskapsspridning till medlemmarna om fri kunskap, vad som finns, var man hittar, hur man kan engagera sig - och vad föreningen gör.
 • Berättelsen om Wikimedia, hur bildning och människor hänger ihop
 • "Synas mer, spendera mer tid på att engagera volontärer för att få igång event och projekt för att inspirera andra till att bidra till samlingen av fri kunskap.
 • Inom Svenska rådet för hjärt- lungräddning håller rådet i huvudinstruktörsutbildningar. Huvudinstruktörerna håller i instruktörsutbildningar. Instruktörerna håller i HLR-utbildningar. På så sätt får de enkelt en bred spridning av kunskapen med så lite möda som möjligt från deras håll. Jag tror att det till viss del går att spegla detta koncept. Funktionärerna ger verktygen till frivilliga, som i sin tur sprider budskapet till intresserade, som i sin tur ger bredare spridning inom sina bekantskapskretsar."
 • Precisera dem och skick en länk.
 • Beror delvis på vad medlemmarna behöver och vill, men det jag mest ser behov av att utveckla framöver är hur AI kan påverka Wikimedia.
 • Emellanåt på Wikipedia-sidan föreslås att man bör skänka pengar till organisation, men det anges alltför sällan att man kan bli medlem. Om detta skyltas bättre så lär flera också bli medlemmar. Dessutom är det nog väldigt få som vet skillnaden mellan Wikimedia och Wikipedia. Lansera ett organisationsschema där det framgår att Wikimedia är "moderbolag" för Wikipedia och även en del andra projekt. Det finns nog många bildintresserade men föga skrivintresserade som skulle engagera sig i så fall.  

Informationsmaterial

 • Föreläsningar på skolor.
 • Föreläsningar, tips om ex vis TED föreläsningar, föreningsmöten, studiecirklar, seminarier,
 • Jag har funnit att youtube-filmer är lättillgängliga och effektiva att sprida information. Text bör kompletteras med andra sätt. Kunde man hitta symboler som representerar de olika punkterna så skulle dessa kunna bli mycket användbara. Man måste dessutom noga väga ordens värdeladdning i alla budskap så att inget kopplas till en politisk eller religiös filosofi som inte är en öveideologi som accepteras av alla, t.ex. demokrati
 • Wiki-pedagoger som besöker skolor och universitet.
 • Workshops, men det görs ju redan

Vet ej

 • Vet inte.
 • Ingen åsikt.
 • Vet inte tillräckligt för att svara. Men det finns folk på högerkanten som lobbar mot Wikipedia har jag erfarit.
 • Vet ej.
 • Vet ej.
 • Det finns nog sådana behov men jag är för  lite insatt för att kunna föreslå något
 • Vet inte
 • Inte funderat på frågan

Fakta/källor

 • Ännu större noggrannhet i granskningen av "fakta".
 • Möjligen att inte såga / redigera bort saker som man inte kan tro på utan att kolla källmaterialet, även om källmaterialet bara finns i bok-form. Bara på denna punkt har info blivit misshandlad vad jag sett. När det funnits tillgängligt online har resultaten varit bra.
 • Fler oberoende källor är alltid värdefullt att stärka band med och stärka kvalitetssäkring ännu mer av den information som läggs ut!

Demokrati

 • Demokrati i samhället
 • Utveckla frågorna kring demokrati på djupet, inte bara kring metoder och slagord

Övrigt/annat

 • Religionsftågor
 • Västvärldens kristna värderingar
 • Enkät som denna får en att tänka till, bra.
 • Verksamheten bör fortsätta som den är.
 • Jag är tveksam till begreppet "värderingar" - undvik detta!

12. Tycker du att Wikimedia Sverige har tydliga grundläggande idéer och värderingar?

13. Hur skulle du förklara den idé vi vilar på för en utomstående?

 • En verksamhet som bygger på Wikipedias grundval om att sprida all världens kunskap till alla.
 • Dela den gemensamma kunskapen för allas utbildning
 • Grattis tillgängliggörande av verifierad information, utan påverkan från ekonomiska intressen.
 • Det behövs neutral/objektiv information om världen för att vi ska kunna föra en relevant diskussion. Fakta behöver utgöra den gemensamma grunden när vi delar åsikter med andra
 • Att det handlar om kunskap och kunskapsspridning och att fri kunskap gör världen till en bättre plats oavsett vem du är eller var du bor, och att alla kan bidra.
 • "Möjliggöra fri kunskap för flera människor, som sen kan göra vad de vill och behöver med den"
 • Seriösa försök att allsidigt belysa begrepp och företeelser som är av vikt för vår tillvaro.
 • Gratis kunskap för alla om allt, till en allmän nivå.
 • Att vi utifrån ungefär samma idéer som Encyklopedisterna verkar för demokratisk tillgång till kunskap, bildning och folkbildning.
 • Att alla ska ha tillgång till fri och pålitlig kunskap om så mycket som möjligt, samt själva kunna bidra till det.
 • Den som beskrivs i fråga ett: Att sprida kunskap och göra den fri och tillgänglig för alla.
 • Som  framgår ovan, kan jag för litet om Wikimedia.
 • Fri kunskapsspridning
 • Bildning fur alle
 • Gör det möjligt för alla med kunskap att bidra till allmänt vetande.
 • Värdefulla för oss innevånare i Sverige
 • Uppmuntra kunskapsbygge genom att tillgängliggöra information.
 • Som i fråga 1. Plus det här om att kunskaper är nödvändiga för en fungerande demokrati.
 • sprida  och försvara kunskap
 • Jag skulle citera stadgarna och förklara på vilket sätt fri kunskap krävs för en demokrati plus det fina med att alla kan delta
 • Dela kunskap gratis.
 • Göra all kunskap tillgänglig för alla
 • Fri kunskap för alla
 • Fri kunskap tillgängligt för alla
 • Fri kunskap
 • Alla människor kan bidra till och dra nytta av W. Rätt använd är det den samlade mänsklighetens kunskap på en och samma plats. En fantastisk tanke och idé som vindla vara mycket rädda om.
 • Alla ska ha tillgång till all kunskap.
 • Wikimedia är helt politiskt oberoende och fritt att använda.
 • lite luddigt, för "många" ord
 • Hederlig och provbar kunskap är vardagslivets grund
 • Finns kunskap så ska den delas, granskas och utvecklas.
 • Göra vederhäftig och saklig information och kunskap inom i princip alla seriösa ämnesområden tillgänglig digitalt för alla användare av Internet.
 • Kunskap, rätt och frihet att veta. Skulle jag önska.
 • Samma som står i stadgarna.
 • Fri tillgång till kunskap.
 • Att göra kunskap lätt och fritt tillgänglig, samt att göra tillgängligörandet av kunskap till något som alla kan bidra till och som alla har ansvar för.
 • Ingen kommentar
 • I tider av filterbubblor och fake news: förse människor med fri och faktabaserad information som är fri att utveckla för alla.
 • Kunna hänvisa till en utförlig beskrivning av hur W. verkar.
 • Fri oberoende kunskapsbank.
 • Gör all kunskap tillgänglig för alla
 • Att den borgar för att sanningen fritt finns tillgänglig för den som söker efter den. Fake news ska rensas ut.
 • Att göra kunskap fritt tillgänglig för alla.
 • Verkar för att sprida kunskap
 • Kunskap till alla
 • Jag skulle försöka berätta varför jag bidrar finansiellt men situationen får avgöra hur.
 • Idén om att kunskap ska vara fri och tillgänglig för alla.
 • att ge gratis opartisk reklamfri  kunskap
 • Svarar JA på fråga 12, men förklaringen av vår Ide' behöver ändå vidareutvecklas och göras tydligare
 • Wikipedia är nog ganska känt
 • Jag skulle nog använda Wikipedia för att visa ett konkret exempel på sådant som man vill möjliggöra och vidareutveckla. Ta upp de problem som kan finnas, t.ex. med begränsningar i att avbilda konstverk.
 • Att göra kunskap öppen och tillgänglig är en ambition i Wikipedia som är viktig.
 • Jag brukar nog mest prata om att Wikipedia är ett gratis uppslagsverk med hög kvalitet och i synnerhet för att eventuella fel och brister korrigeras löpande i motsats till andra verk.

14. Har du några övriga tankar eller funderingar som rör föreningens värderingar och grundläggande idé eller hur vi kommunicerar dem? Dela gärna med dig i så fall!

 • Inga övriga idéer mer än föreläsningar på skolor.
 • Vet inte så mycket. Men är ni ute i skolorna?
 • Det borde gå att bilda aktiva nätverk, föreningar, eller andra former av grupper kring olika verksamhets områden och metodik kring kommunicerandet. Obs även på grundläggande nivå
 • Kommunicera mera :)
 • Ni kan bli ännu tydligare och öppnare. Ta hjälp av en kommunikationsbyrå. Kanske kan de hjälp till Pro Bono för en god sak. De brukar älska det fria ordet och demokratiprojekt.
 • Jag stöter, inte så sällan, på tron att Wikipedia är ett vinstdrivande företag men jag vet inte hur man ska göra för att bryta denna missuppfattning. Kanske  vore det bra med personreportage i "neutrala" tidningar som ICA-kuriren, om några som skriver artiklar.
 • Jag tycker det är bra med markeringar när det skett en bedömning av att en artikel inte är tillräckligt brett belyst.
 • "Den dagen alla i Sverige som delar åsikten att sprida kunskap fri känner sig välkomna i Wikipedias gemenskap har ni lyckats vända den neråtgående förtroendespiral som Wikipedia hamnat i.
 • transparens och källkritik och system för att undvika beskyllningar och hatbrott. Hur man undviker värdeord i kontroversiella ämnen och redovisar båda sidor. Bakgrunden till kriget i Ukraina är inte lätt att få full enighet kring. Hur sådant hanteras bör kommuniceras - kanske i en generell youtubefilm.
 • Det finns säkert massor av människor i Sverige som inte idag bidrar med innehåll i Wikipedia, men som skulle kunna börja göra det om de blev introducerade i frågan. Är det möjligt med mer marknadsföring av detta i samband med att man använder Wikipedia? Fler möjligheter till hjälp att komma igång? Jag är själv pensionär och tänker att det borde vara en intressant uppgift när det gamla jobbet försvann. Jag har efter årsmötet gjort ett par bidrag, men sedan fick jag annat för mig. Kanske någon organisatorisk lösning som tipsar om behov och puffar på?
 • Kommunicera grunden, låt medlemmarna tänka själva.
 • Medlemsantalet måste öka och jag tror att huvudsakliga orsaken till att det är så lågt är att folk inte känner till att man kan bli medlem. Marknadsför detta bättre, t ex på Wikipedia-sidan och genom att kontakta andra organisationer och berätta att vi finns.
 • Wikimärkta inslag på sidan.
 • Tag för ert arbete!
 • debatter om demokrati
 • Tror det är bra att tydliggöra hur fri kunskap är en del i ett nät av många aspekter som krävs för fria demokratiska samhällen
 • Det här var svåra frågor!
 • De jag träffat har som person stått för bra värderingar, levt dem, vilket är det bästa sättet att kommunicera dem i mina ögon.
 • Kopplingen till stora amerikanska nätföretag behöver genomlysas och förändras
 • Konsekvensneutral kunskapsförmedling!
 • Hur undviker ni falsk kunskap ?
 • För övrigt - nej.
 • Nej
 • Inga
 • Ställ er neutrala till allt vad, hbtq och liknande. Woke tar man inte ens i.
 • Jag tycker att ni är bra och gör ett bra jobb. Det går säkert att kommunicera värderingar bättre eller sämre, men jag vet inte om det gör så stor skillnad.
 • Den information man får fram kan också skada folk och organisationer, så man man måste alltid vara extremt noggrann med vad man i så fall publicerar och på vilket sätt det görs."
 • "För att motverka korruption, så hade uppsökande jornalistik typ ""Uppdrag granskning"" varit värdefullt, men inser att det kanske inte ryms inom ramarna för verksamheten.
 • Jag erkänner att jag inte håller mig ajour med värderingarna i pluralis - men jag gillar grunden att kunskap ska göras tillgänglig för alla och att det ska vara lätt att själv bidra med kunskap. Där skäms jag över att inte ha skrivit eget men jag bidrag med många texter till SKBL exempelvis.